«

»

Ara 11 2012

Zabıta Müdürlüğü

T.C.

BURDUR BELEDİYESİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA

NO

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

            

HİZMETİN

TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN

 

233 59 81 NOLU ve 153 TELEFON HATTINA GELEN ŞİKÂYETLER1.Şikâyetçinin adı-soyadı

2.Şikâyet konusu,

3.Şikâyet hakkında geniş bilgi ve ayrıntılı adres

4.Şikâyet sahibinin adresi, telefon numarası

24 Saat

2

ELEKTRONİK ORTAMDAKİ TALEP VE ŞİKÂYETLER1.e-mail ilgilisinin adı-soyadı

 

2.Şikâyet veya talep konusu,

3.Şikâyet veya talep hakkında geniş bilgi ve ayrıntılı adres

4-Cevap gönderilmesi istenen e-mail adresi

15 Gün

3

BAŞBAKANLIK İLETİŞİM MERKEZİ(BİMER) E-MAİL ŞİKÂYETLERİ1. e-mail ilgilisinin adı-soyadı

 

2.Şikâyet veya talep konusu,

3.Şikâyet veya talep hakkında geniş bilgi ve ayrıntılı adres

15 Gün

4

BİLGİ EDİNME BAŞVURULARIElektronik Ortamda Yapılan Başvurularda:

 

1.Adı Soyadı, T.C.Kimlik Numarası

 

15 Gün

5

ZABITA GÖREV VE YETKİ ALANINDA KALAN VATANDAŞIN TALEP VE ŞİKÂYET DİLEKÇELERİ3071 Sayılı Dilekçe Kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Yazı İşleri Müdürlüğü Genel Evrak Kaydından evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe 1.Dilekçede şikâyetçi veya talepte bulunan vatandaşın T.C.Kimlik Numarası

 

2.Şikâyetçi veya talepte bulunan vatandaşın adı-soyadı, adres ve genel bilgileri

3.Şikâyet yerinin kapsamlı adres bilgileri ve şikâyet konusuna ait bilgi ve belgeler veya talep konusunda geniş bilgi ve belgeler

30 Gün

6

ASKER AİLELERİNE YAPILAN YARDIMLAR İÇİN ARAŞTIRMA RAPORU HAZIRLANMASI

 

(4109 Sayılı Kanun)Mali Hizmetler Müdürlüğü Yazısı ve Ekleri

7 Gün

7

      YER TAHSİSLERİ

 

(Stand,Tanıtım,)Dilekçe, İlgili Kuruluşlardan izin belgesi

 

15 Gün

8

        RUHSAT DENETİMİDilekçe, İlgili Birim ve  Kurum yazısı

 

 

Ruhsat açısından denetlenen işyerlerine 15 Gün süreli ihtarname düzenlenir.

9

           İMAR DENETİMİ

 

Dilekçe ve Yapı Kontrol Müdürlüğü yazısı

 

15 Gün

10

SEMT PAZARLARINDA YER TAHSİSİ VE SORUNLARIDilekçe, Oda Kaydı, Vergi kaydı, İkametgâh Belgesi,

30 Gün

 

 

 

11

HALK OTOBÜSÜ

DEVİR1-Dilekçe ( Alan ve Satan )

2-Nüfus cüzdan fotokopisi                3-Borcu yoktur belgesi

4- Rehin varsa kaldırıldığına dair yazı(ilgili kurumlardan)

 

15 Gün

12

  HALK OTOBÜSÜ

 

ARAÇ

DEĞİŞİKLİĞİ1-Dilekçe

2-Yeni Araca Ait Noter Satış Sözleşmesi veya trafik ruhsatı (Kendi adına )

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

 

 

15 Gün

13

HALK OTOBÜSÜ

 

RUHSAT1-Dilekçe

2-Belediyenin ilgili birimlerine borcu yoktur belgesi

3-Araç ruhsat fotokopisi

4-Nüfus cüzdanı fotokopisi

5-ikametgah belgesi

6-Vergi dairesinden faal mükellefiyet kaydı

7-Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi

8-Bağlı olduğu oda kaydı

9-Sürücü belgesi

 

15 Gün

 

 

14

SERVİS ARACI PLAKA DEVRİ 1-Dilekçe  (Alan ve Satan )

2-Nüfus cüzdan sureti

3-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

4-Borcu yoktur belgesi

 

 

15 Gün

15

SERVİS ARAÇ DEĞİŞİKLİĞİ1-Dilekçe

 

2-Yeni araca ait trafik ruhsatı  / Noter Satış Sözleşmesi

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

3 Gün

16

SERVİS ARACI

 

RUHSAT1-Dilekçe

2-Trafik tescil belgesi(ruhsat)

3-Nüfus cüzdan fotokopisi

4-İkametgah belgesi(Şirketlerde ticaret ve sanayi odası kaydı)

5-Taşımacılık yaptığına dair BURDUR vergi dairesinden faal mükellefiyet kaydı

6-Mali sorumluluk sigorta poliçesi(okul servis araçları için ferdi koltuk sigorta poliçesi)

7- Şoförler ve otomobilciler odası kaydı

8-Sürücü Belgesi

9-Borcu yoktur belgesi

 

15 Gün

17

GÜZERGAH İZİN

 

BELGESİ1-Dilekçe

2-Trafik tescil belgesi(ruhsat)

3-Nüfus cüzdan fotokopisi

4- Güzergah Krokisi

3 Gün

18

TİCARİ TAKSİ PLAKA

 

DEVİR1-Dilekçe  ( Alan ve Satan )

2-Nüfus cüzdan sureti

3-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

4-Borcu yoktur belgesi

 

 

15 Gün

19

TİCARİ TAKSİ ARAÇ

 

DEĞİŞİKLİĞİ1-Dilekçe

2-Yeni araca ait trafik ruhsatı  / Noter Satış Sözleşmesi

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

3 Gün

20

TİCARİ TAKSİ

 

RUHSAT1-Dilekçe

2-Trafik tescil belgesi(ruhsat)

3-Nüfus cüzdan fotokopisi

4-İkametgâh Belgesi.

5-Ticari Taşıt Kullanma Belgesi.

6-Şoförler ve otomobilciler odası kaydı

7-Sürücü Belgesi

8- Borcu yoktur belgesi

 

15 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, Hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri Beyaz Masa ( 153 )

 

Zabıta Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri Başkan Yardımcılığı

İsim H. Tuna GİRGİNER İsim Serdar BAŞGÜL Başkan Yardımcısı

Adres: Burdur Zabıta Müdürlüğü Burdur Belediye Başkanlığı Tel(0.248) 233 59 81 Tel (0248) 233 3341 – 233 53 90

Dahili ( 137 )Faks(0248 ) 233 53 94Faks(0248 ) 233 53 94

E-Posta: zabita@burdur-bld.gov.tr E-Posta: belediye@burdur-bld.gov.tr.  

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.burdur-bld.gov.tr/zabita-mudurlugu/