Kategori Arşivi: Meclis Kararları

Şub 09 2017

BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

       BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 ──────────────────────────────

 

Belediye Meclisinin 2017/Şubat ayı toplantısı, 01 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler;  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Volkan MENGİ, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN, İbrahim OĞUZ’un iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

 

KARAR NO:2017/37

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis üyesi Ali SAY’ın 01.02.2017 tarihli dilekçesi okundu. Belediye Meclis üyesi Ali SAY dilekçesinde, mazeretini beyan ederek, bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceğini belirtmekte ve izinli sayılmasını talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis üyesi Ali SAY’ın izinli sayılmasına, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2017/38

Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 01.02.2017 tarihli dilekçesini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Burdur Akaryakıt Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve iştirakleri (Bimtaş) adına, bankalardan 4.000.000,00 TL’ye kadar kredi alınması, kredi karşılığında Belediyeye ait herhangi bir taşınmazın ipotek olarak verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun gündeme ek madde olarak alınarak karara karara bağlanması talebinde bulunmuştur. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 01.02.2017 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 22.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2017/39

 

Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 01.02.2017 tarihli dilekçesini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Belediye Meclisinin 02.12.2015 tarih ve 2015/209 sayılı kararı ve İçişleri Bakanlığının 27.09.2016 tarihli İşletme İzni ile kurulan Burdur Belediyesi Bütçe İçi İşletmesinin çalışma usul ve esaslarını belirten yönetmelik taslağının gündeme ek madde olarak alınarak karara bağlanması talebinde bulunmuştur. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 01.02.2017 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 23.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2017/40

 

Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 01.02.2017 tarihli dilekçesini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak, 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in geçici 1.maddesinde geçen “26.10.2011 tarihi itibariyle bu Yönetmeliğe, tarife belirleme, abonelik, sözleşme, teknik altyapı eksiklikleri ile kendi aralarında maliyet ve bölüşüm hesabı yapmayanlar da dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri, 31.12.2017 tarihine kadar uyum sağlamakla yükümlüdürler.” hükmü gereğince, uyum sağlama süreci 31.12.2017 tarihine kadar uzatıldığından, konunun meclis gündemine ek madde olarak alınıp, gündemin 9.maddesiyle birlikte görüşülerek karara bağlanması talebinde bulunmuştur. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 01.02.2017 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme ek madde olarak alınıp, gündemin 9.maddesiyle birlikte görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2017/41

Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ, Şubat ayı meclis gündeminin 14.maddesinde yer alan, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak ve parklara, geçmişte görev yapmış Belediye Başkanlarımız, Şehitlerimiz ve Burdurumuza faydası dokunmuş hayırsever vatandaşlarımızın isimlerinin verilmesi konusunda çalışma yapmak üzere Belediye Meclisinin 03.08.2016 tarih ve 2016/122 sayılı kararı ile kurulan ve 04.01.2017 tarih ve 2017/35 sayılı meclis kararı ile, 1971 yılında Mardin Nusaybin/Kızıltepe’de görev yaparken şehit düşen, 24946433982 TC kimlik numaralı Rıza ÇEVİK’in isminin Burdur’da bir mahalle, sokak, bulvar veya parka verilmesi hususunda çalışma yapmak üzere görevlendirilen komisyonun çalışmalarının değerlendirilmesi hususunun, arz ettiği önem ve şehidin akraba ve yakınlarının da meclis toplantısına izleyici olarak katılmasından dolayı, konunun 1.gündem maddesi olarak görüşülmesini ve diğer gündem maddelerinin de birer sıra kaydırılarak görüşülmesini teklif etmiştir.  Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; gündemin 14.maddesinde yer alan, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak ve parklara, geçmişte görev yapmış Belediye Başkanlarımız, Şehitlerimiz ve Burdurumuza faydası dokunmuş hayırsever vatandaşlarımızın isimlerinin verilmesi konusunda çalışma yapmak üzere Belediye Meclisinin 03.08.2016 tarih ve 2016/122 sayılı kararı ile kurulan ve 04.01.2017 tarih ve 2017/35 sayılı meclis kararı ile, 1971 yılında Mardin Nusaybin/Kızıltepe’de görev yaparken şehit düşen, 24946433982 TC kimlik numaralı Rıza ÇEVİK’in isminin Burdur’da bir mahalle, sokak, bulvar veya parka verilmesi hususunda çalışma yapmak üzere görevlendirilen komisyonun çalışmalarının değerlendirilmesi hususunun, arz ettiği önem ve şehidin akraba ve yakınlarının da meclis toplantısına izleyici olarak katılmasından dolayı, konunun 1.gündem maddesi olarak görüşülmesine ve diğer gündem maddelerinin de birer sıra kaydırılarak görüşülmesine  oy birliği karar verildi.

 

KARAR NO:2017/42

Gündemin 1.maddesine geçildi. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak ve parklara, geçmişte görev yapmış Belediye Başkanlarımız, Şehitlerimiz ve Burdurumuza faydası dokunmuş hayırsever vatandaşlarımızın isimlerinin verilmesi konusunda çalışma yapmak üzere Belediye Meclisinin 03.08.2016 tarih ve 2016/122 sayılı kararı ile kurulan ve 04.01.2017 tarih ve 2017/35 sayılı meclis kararı ile, 1971 yılında Mardin Nusaybin/Kızıltepe’de görev yaparken şehit düşen, 24946433982 TC kimlik numaralı Rıza ÇEVİK’in isminin Burdur’da bir mahalle, sokak, bulvar veya parka verilmesi hususunda çalışma yapmak üzere görevlendirilen komisyon,  çalışmalarını tamamlandığından, komisyonun çalışmasının görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.             Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Şehit Rıza ÇEVİK isminin, Burdur Lisesi ile Ticaret Borsası arasındaki (ekli krokide gösterildiği şekilde) yola verilmesi  komisyonda oy birliği ile kabul edilmiş olup, konunun  komisyondan geldiği şekli için yapılan, Belediye Başkanı dahil toplam 25 üyenin katıldığı oylama sonucunda, Burdur Lisesi ile Ticaret Borsası arasındaki (ekli krokide gösterildiği şekilde) caddeye “Şehit Rıza Çevik Caddesi” adının verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.  5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesinde geçen “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” hükmüne istinaden isim verilmesi için yeterlilik sağlanmıştır. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2017/43

Gündemin 2.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.01.2017 tarih ve 10 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Burdur İli İnsuyu ve Çendik Turistik Tesisler Birliği Başkanlığının 09.01.2017 tarih ve 1 sayılı yazılarında, Birliğin kurucu üyeleri olan İl Özel İdaresi (%86), Burdur Belediyesi (%10), Çendik Köyü (%2), Yarıköy Köyü (%2) olmak üzere 2017 mali yılında hisseleri oranında katılım payı alınmasıın, Birlik Meclisinin 16.11.2016 gün ve 5 sayılı kararı ile tespit edildiği bildirildiğinden, İnsuyu ve Çendik Turistik Tesisler Birliği’nin 2017 yılı katılım payı için Belediyemiz bütçesinden ayrılan 32.000,00 TL’nin, Birlik Başkanlığının ilgili hesabına aktarılması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; İnsuyu ve Çendik Turistik Tesisler Birliği’nin 2017 yılı katılım payı için Belediyemiz bütçesinden ayrılan 32.000,00 TL’nin, Birlik Başkanlığının, Halk Bankası Burdur Şubesindeki TR090001200931600007000019 nolu hesabına yatırılmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2017/44

Gündemin 3.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.01.2017 tarih ve 9 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Burdur Kent Konseyi Başkanlığının 10.01.2017 tarih ve B.K.K.B./2017/01/154 sayılı yazısına istinaden, Burdur Kent Konseyinin 2017 yılı faaliyelerinde kullanılmak üzere, Belediyemiz 2017 yılı bütçesinden ayrılan 20.000,00 TL’nin, Burdur Kent Konseyi Başkanlığının ilgili hesabına aktarılması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz 2017 yılı bütçesinden Kent Konseyi için ayrılan 20.000,00 TL’nin, Burdur Kent Konseyi Başkanlığının Halk Bankası Burdur Şubesindeki TR 36 0001 2009 3160 0007 0000 18 iban nolu hesabına aktarılmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2017/45

Gündemin 4.maddesine geçildi. Özel Kalem Müdürlüğünün 27.01.2017 tarih ve 6 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Sağlam Kurumsal Personel Hizmetleri A.Ş. 25.01.2017 tarihli dilekçesinde, WV1ZZZ7HZHH027259 şase nolu, CAA954947 motor nolu, 34 PL 5937 plakalı, 2016 model, Volkswagen Transporter marka minübüsü, Burdur Belediye Başkanlığına bedelsiz ve şartsız hibe etme talebinde bulunduğundan, konunun görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Sağlam Kurumsal Personel Hizmetleri A.Ş.nin, WV1ZZZ7HZHH027259 şase nolu, CAA954947 motor nolu, 34 PL 5937 plakalı, 2016 model, Volkswagen Transporter marka minübüsü, Burdur Belediye Başkanlığına bedelsiz ve şartsız hibe etme talebinin kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Özel Kalem Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2017/46

Gündemin 5.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2017 tarih ve D.4-353 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 18.Bölge Müdürlüğü 182. Şube Müdürlüğü 11.01.2017 tarih ve 24259 sayılı yazısında, Burdur Merkez 4.Kısım Taşkın ve Rusubat Kontrolü inşaatı işine ait ve yatırım programına teklif edilmesi hedeflenen dere ıslahı projelerinin inşaatının başlanmasından, işletmeye açılması ve işletme süresince, DSİ 18. Bölge Müdürlüğü ile Burdur Belediye Başkanlığı arasında, 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Teşkilat Kanunu ve Genelge-2004/15 hükümleri çerçevesinde protokol yapılması talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez 4.Kısım Taşkın ve Rusubat Kontrolü inşaatı işine ait ve yatırım programına teklif edilmesi hedeflenen dere ıslahı projelerinin inşaatının başlanmasından, işletmeye açılması ve işletme süresince, DSİ 18. Bölge Müdürlüğü ile Burdur Belediye Başkanlığı arasında, 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Teşkilat Kanunu ve 2010/05 Sayılı Başbakanlık Genelgesinin 9.maddesi gereği, proje alanının Devlet Su İşleri Müdürlüğüne ihtilafsız teslim edilmesi için DSİ 18. Bölge Müdürlüğü ile yapılacak protokolün tasdiki ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38.maddesinin (h) bendi hükmü gereğince protokolü imzalama yetkisinin Belediye Başkanına verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2017/47

Gündemin 6.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2017 tarih ve D.4-354 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Orman Genel Müdürlüğü, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Burdur Orman İşletme Müdürlüğü 24.01.2017 tarih ve E.179031 sayılı yazısında, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, 482 ada, 1 parsel numaralı 3.706,78 m2 yüzölçümlü taşınmazın, mevcut onaylı imar planındaki “Ticari Alan”dan çıkartılarak, “Resmi Kurum Alanı” olarak imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2017/48

 

Gündemin 7.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2017 tarih ve D.4-355 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Engin CÜCEN 25.01.2017 tarihli dilekçesinde, Burdur Merkez Karasenir Mahallesi, pafta 129, ada 1352, parsel 13 tapu kayıtlı taşınmaz için, mevcut imar planında 3 kat ve Kaks:1,05 iken E:1,20 ve Y en çok:10 m. şeklinde imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2017/49

Gündemin 8.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2017 tarih ve D.4-356 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Vekil Barış ULUHAN 26.01.2017 tarih ve 240 sayılı dilekçesinde, Burdur Merkez Yeni Mahalle, pafta 48, ada 506-550, parsel 1, 2, 3, 4, 6, 7 ve 8 numaralarda kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda, mevcut yapı yoğunluğu aynı kalmak kaydı ile, 4 kat emsal uygulaması getirilmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2017/50

 

Gündemin 9.maddesine geçildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.01.2017 tarih ve 78 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, Belediyemiz norm kadrosunda boş bulunan 5.dereceli 2 adet Mühendis ve 7.dereceli 3 adet Tekniker kadroları mevcut olup, bu kadrolarda çalıştırılmak üzere personellere ihtiyacımız olduğu, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre söz konusu personellerin tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere alınacağı belirtilerek, sözleşmeli personellere ödenecek net ücretin, söz konusu 5.dereceli Mühendis kadro ünvanları için 5.derecenin 1.kademesi, 7.dereceli Tekniker kadro ünvanları için 7.derecenin 1.kademesi esas alınarak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince Belediye Meclisi kararıyla tespit edilmesini ve belirlenen bu ücretlerin 2017 yılında yeni işe başlayacak olan  sözleşmeli personellere, sözleşmenin 17.maddesinde belirtilen başlangıç tarihinden itibaren uygulanması için, gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve oylaması sonucunda; Belediyemiz norm kadrosunda boş bulunan 5.dereceli 2 adet Mühendis ve 7.dereceli 3 adet Teknikere ihtiyaç duyulduğundan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince, Belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan 2 adet Mühendis ve 3 adet Tekniker için, söz konusu kadro derecelerinin 1.kademeleri esas alınarak,  5.dereceli 2 adet Mühendis’e her biri için aylık net 2.493,12 TL, 7.dereceli 3 adet Tekniker’e her biri için aylık net 1.919,64 TL ücret ödenmesine ve kararın, 2017 yılında yeni işe başlayacak olan sözleşmeli personellere, sözleşmenin 17.maddesinde belirtilen başlangıç tarihinden itibaren uygulanmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2017/51

Gündemin 10.maddesine geçildi. Bu maddede, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Evsel Katı Atık Bedellerinin belirlenmesinin reddi hususunda verilen 04.01.2017 tarih ve 2017/14 sayılı meclis kararına; 2872 Sayılı Çevre Kanununun 26.04.2006 Tarih ve 5491 Sayılı Kanunla Değişik İlkeler başlıklı 3.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendi ve Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesislerinde Tarifelerin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 18.maddesi, 20.maddesi ve 13.maddeleri gereğince, Evsel katı atık bedellerinin alınmasında katı atık bertaraf tesislerinin tamamlanmaması bir engel oluşturmamaktadır. Zira 2872 Sayılı Çevre Kanununun 26.04.2006 tarih ve 5491 Sayılı Kanunla Değişik İlkeler başlıklı 3.maddesinin 1.fıkrasının (g)bendi; kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan harcamaların, kirleten veya bozulmaya neden olan tarafından karşılanacağı ifade edilmiştir. Yönetmeliğin 4.maddesi (ı) bendinde kirleten öder prensibi aynı şekilde belirtilmiştir. 5491 Sayılı Kanunun Değişik 11.maddesinin 11.fıkrasında belediyelerin evsel katı atık dolayısıyla yapacakları harcamaların, bu hizmetten yararlanan kişilerden, yani kirlenmeye, evsel katı atıkların oluşmasına sebep olanlardan alınmasının bir zorunluluk olduğu belirtilmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (a) fıkrasında ve 2872 Sayılı Çevre Kanununun 26.04.2006 Tarih ve  5491 Sayılı Kanunla Değişik 11.maddesinin 11.fıkrasında görüleceği üzere, temizlik ve katı atık hizmetlerinin, belediyenin asli görevlerinden olduğu ve bu hizmetin, belediyelerin asli görevlerinden olmasının, o hizmet için ücret alınamayacağı anlamına gelmediği görülmektedir. Hukuk İşleri Müdürlüğümüzce, kurumumuza gelen Sayıştay Müfettişlerine, şifahen, evsel katı atık ücretlerinin tahsil edilip edilemeyeceğinin sorulması üzerine, Sayıştay Müfettişlerince Elazığ Belediyesinin 2014 yılı mali denetim raporunda, TC Sayıştay Başkanlığınca katı atık hizmetlerinin belediyenin asli görevlerinden olduğu bu nedenle 2872 Sayılı ve 4736 Sayılı Kanunun hükümleri gereğince, bu ücretin alınmaması, kirleten öder ilkesi prensibine aykırı olup, kanun maddelerine açıkça aykırıdır, denmektedir. Bunun dışında hizmet bedeli olarak alınmayan maliyetin, kurum açısından ciddi gelir kaybına neden olacağı da belirtildiğinden, Danıştay 8.Dairesi 10.10.1996 gün ve E.1995/1047, K.1996/2498 sayılı kararında geçen “Belediye Meclisleri kanunlara uygun olmak, hatayı düzeltmek ve daha iyi neticeler almak amacıyla kararlarını değiştirebilirler.” hükmü gereğince ve Belediye Kanununun 23.maddesine istinaden, 09.01.2017 tarih ve 84 sayılı dilekçesi ile itiraz etmiş ve yeniden görüşülmek üzere meclise iade etmiştir. 04.01.2017 tarih ve 2017/14 sayılı meclis kararının mecliste yeniden görüşülerek gerekli kararın alınması talebi ve Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 01.02.2017 tarihli dilekçesindeki, Belediye Meclisinin Şubat ayı gündemine ek madde olarak alınıp bu gündem maddesiyle birlikte görüşülmesine karar verilen; 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak, 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in geçici 1.maddesinde geçen “26.10.2011 tarihi itibariyle bu Yönetmeliğe, tarife belirleme, abonelik, sözleşme, teknik altyapı eksiklikleri ile kendi aralarında maliyet ve bölüşüm hesabı yapmayanlar da dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri, 31.12.2017 tarihine kadar uyum sağlamakla yükümlüdürler.” hükmü gereğince, uyum sağlama süreci 31.12.2017 tarihine kadar uzatıldığından, konunun görüşülerek karara bağlanması talebinin de  bu konuyla birlikte değerlendirilmesi talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve oylaması sonucunda; Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’in Danıştay 8.Dairesi 10.10.1996 gün ve E.1995/1047, K.1996/2498 sayılı kararında geçen “Belediye Meclisleri kanunlara uygun olmak, hatayı düzeltmek ve daha iyi neticeler almak amacıyla kararlarını değiştirebilirler.” hükmü gereğince, Belediye Kanununun 23.maddesine istinaden itiraz ettiği; Evsel Katı Atık Bedellerinin belirlenmesinin reddi hususunda verilen 04.01.2017 tarih ve 2017/14 sayılı meclis kararına itirazının kabulüne ve kararın iptaline, 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak, 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in geçici 1.maddesinde geçen “26.10.2011 tarihi itibariyle bu Yönetmeliğe, tarife belirleme, abonelik, sözleşme, teknik altyapı eksiklikleri ile kendi aralarında maliyet ve bölüşüm hesabı yapmayanlar da dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri, 31.12.2017 tarihine kadar uyum sağlamakla yükümlüdürler.” hükmü gereğince, uyum sağlama süreci 31.12.2017 tarihine kadar uzatıldığından, evsel katı atık bedellerinin alınması hususunun 31.12.2017 tarihine kadar ertelenmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Temizlik İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2017/52

Gündemin 11.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.01.2017 tarih ve 34 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Burdur İhtiyaç Mad. İnş. San. Tic. ve A.Ş. 03.01.2017 tarih 2017/30 sayılı ve 18.01.2017 tarih 2017/149 sayılı dilekçelerinde, şirket adına kayıtlı olan  15 NZ 452 plakalı, 2013 model, Ford Marka kamyoneti; 15 ND 295 plakalı 1996 model, İveco marka kamyonu, 15 DP 291 plakalı, 1997 model, Massey Ferguson marka traktörü ve Vögele Süper 1800-2 AB 800 TV Asfalt Serme ile Silindir iş makinelerini, kira borçlarına mahsuben Belediyemize verme talebinde bulunmuştur.           Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur İhtiyaç Mad. İnş. San. Tic. ve A.Ş. adına kayıtlı 15 NZ 452 plakalı, 2013 model, Ford Marka kamyonetin; 15 ND 295 plakalı 1996 model, İveco marka kamyonun, 15 DP 291 plakalı, 1997 model, Massey Ferguson marka traktörün ve Vögele Süper 1800-2 AB 800 TV Asfalt Serme ile Silindir iş makinelerinin, şirketin kira borçlarına mahsuben alınmasının, bu konuda Belediye encümenine yetki verilmesinin, encümence değer tespitinin yapılmasının ve değeri oranında, Burdur İhtiyaç Mad. İnş. San. Tic. ve A.Ş.nin Belediyemize olan kira borcundan mahsup edilerek, taşıtların Belediyemize kazandırılmasının, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT ve Volkan MENGİ’nin çekimser oylarına karşılık, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2017/53


Gündemin 12.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.01.2017 tarih ve 26 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; 03.02.2016 tarih ve 2016/22 sayılı meclis kararı ile, Kent Konseyi Çalışma Gruplarının, Genel Kurul’da onaylanan plan ve projelerinin, Belediye Meclisine sunulmadan önce incelenerek değerlendirilebilmesi için oluşturulan “Ön Değerlendirme Komisyonu”nun bir yıllık görev süresi dolduğundan, yeni üye seçiminin yapılması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Kent Konseyi Çalışma Gruplarının, Genel Kurul’da onaylanan plan ve projelerinin, Belediye Meclisine sunulmadan önce incelenerek değerlendirilebilmesi için kurulan “Ön Değerlendirme Komisyonu” nun bir yıllık görev süresi dolduğundan güncellenecek olan komisyon için, AK Parti grubu adına Volkan MENGİ 3 kişilik, CHP grubu adına Burhan Cahit KARAKURT ve MHP grubu adına Yavuz Mehmet KAYA 5 kişilik komisyon kurulmasını teklif etmiş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda komisyonun 5 kişiden oluşmasının, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT ve Volkan MENGİ’nin ret oylarına karşılık, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, komisyon üyeliğine Burhan Cahit KARAKURT, Binnur ÇIĞRI, Ramazan KAYACAN, Mehmet Salih LEVENT ve Yavuz Mehmet KAYA’nın seçilmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2017/54

 

  Gündemin 13.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.01.2017 tarih ve 27 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; 04.01.2017 tarih ve 2017/25 sayılı meclis kararı ile, Burdur Kent Konseyi Başkanlığının 21.12.2016 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurulunda onaylanan “B.K.K. Engelliler Meclisi ile Çalışma Gruplarının Projeleri” 03.02.2016 tarih ve 2016/22 sayılı meclis kararı ile oluşturulan Ön Değerlendirme Komisyonuna havale edilmiş olup, komisyon çalışmalarını tamamladığından, inceleme raporunun görüşülmesi talep edilmektedir.  Komisyon raporu Komisyon Başkanı Arif PAK tarafından aşağıda yazıldığı şekilde okundu.

 

KENT KONSEYİ ÇALIŞMA GRUPLARININ ÇALIŞMALARINI DEĞERLENDİRMEK ÜZERE, BELEDİYE MECLİSİNİN 03.02.2016 TARİH VE   2016/22    SAYILI KARARI İLE KURULAN ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI  TUTANAĞI:

 

Kent Konseyi Başkanlığı 26.12.2016 tarih ve B.K.K.B./2016/12/153 sayılı yazıları ile Engelliler Meclisi  Raporunu, imar, Şehircilik, Ulaşım ve Trafik Çalışma Grubu Raporunu, Çevre ve Sağlık Çalışma Grubu Raporunu, Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Raporunu, Turizm, Tanıtma, Tarih ve Kültürel Varlıkların Koruma Çalışma Grubu Raporunu, Sosyal Etkinlikler ve Festivaller Çalışma Grubunu ve Gençlik ve Spor Çalışma Grubunun Raporunu  Belediye Meclisinde değerlendirmek üzere belediye başkanlığına göndermiş olup, Ön Değerlendirme  Komisyonumuz 16.01.2017 tarihinde saat 14’de toplanmış ve;

1-Engelliler Meclisi Çalışma Raporunda Geçen;

1)Engellilere yönelik spor ve aktivite kurslarının açılması konusu komisyonumuzca müzakere edilmiş, Sekretaryalığı Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile yazışma yapılarak Engellilere yönelik spor ve aktivite kursları açılması konusunda çalışma yapılabileceği değerlendirilmiştir.

 

2)Toki konutlarından engellilere müstakil konutlar yapılması konusu komisyonumuzca müzakere edilmiş, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün konu ile ilgili Toplu Konut İdaresi ile yazışma yapabileceği değerlendirilmiştir.

 

3)Engellilere yönelik kafelerin (Down Kafe) açılması konusu komisyonumuzca müzakere edilmiş; Başkanlık makamından Belediyemizin “Engelsiz Kafe Projesi” adı altında bir projesinin olduğu ve bu konuda çalışmaların devam ettiği bildirilmiştir.

 

4)Engelli çocukların yaptığı el işi ve beceri faaliyetlerin sergilenmesi ve satılması için işyeri, dükkân tahsis edilmesi konusu komisyonumuzca müzakere edilmiş, konu ile ilgili Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne çalışma yapmak üzere görev verilmesi tavsiye edilmiştir.

 

5)Engelliler günü ve haftaları ile ilgili bundan sonraki dönemde daha çok etkinlik yapılmasının sağlanması konusu komisyonumuzca müzakere edilmiş, engellilere yönelik etkinliklerin artırılması konusunda çalışmalar yapılarak,  Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesine daha fazla ödenek konulabileceği tavsiye edilmiştir.

 

6)Engellilere yönelik spor alanlarının temin edilmesi konusu komisyonumuzca müzakere edilmiş, Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğünün mevcut parklarımızın belirli bölümlerine engellilere yönelik spor aletleri konulması ile ilgili çalışma yapabileceği tavsiye edilmiştir.

 

7)Valilik ve Belediyelerde engelli irtibat bürolarının açılması konusu komisyonumuzca müzakere edilmiş, belediyemizde “Engelli İrtibat Bürosu” açılması ve engellilere psikolojik destek vermek üzere belediye bünyesine psikolog alınması konusunda çalışma yapabileceği değerlendirilmiştir.

 

8)Engellilere yönelik Avukat ve Psikolog desteğinin sağlanması konusu komisyonumuzca müzakere edilmiş, Belediyemiz Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü tarafından Baro Başkanlığı ile yazışma yapılarak, engellilere yönelik Avukat görevlendirilmesi talebinde bulunulması ile ilgili çalışma yapılabileceği tavsiye edilmiştir.

 

9)Engellilere yönelik Özel Eğitmenlerin arttırılması konusu komisyonumuzca müzakere edilmiş, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Müdürlüğüne yazı yazılarak Özel Eğitmen talebinde bulunulması ile ilgili çalışma yapılabileceği tavsiye edilmiştir.

 

10)Engellilerin sağlık kuruluşları ve devlet kurumlarına ulaşımının sağlanması için araç tahsisi yapılması konusu komisyonumuzca müzakere edilmiş, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ait bir aracın, engellilerin sağlık kuruluşlarına ve devlet kurumlarına ulaşımına tahsis edilebileceği tavsiye edilmiştir.

 

11)Kaldırımlarda engellilerin geçişine mani olacak satış standı, reklam panolarının ve benzerlerinin kaldırılması konusu komisyonumuzca müzakere edilmiş konu ile ilgili Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından çalışma yapılması tavsiye edilmiştir.

 

12)Engelli vatandaşların iş hayatına katılımı ve istihdamlarının sağlanması konusu komisyonumuzca müzakere edilmiş, Burdur Belediyesi Hizmet Binasındaki Engelliler Dikiş Nakış Atölyesine özürlü vatandaşlarımızın beklediği ücreti alamadıkları gerekçesiyle yeterince ilgi göstermediklerinden, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından konuyla  ilgili kurumlarla yazışma yapılarak, engelli vatandaşlarımızın yaptıkları ürünlerin karşılığında bir miktar ücret alabilmeleri için çalışma yapılması  ve engelli vatandaşlarımızın, dikiş, nakış atölyesinde okul logoları, okul ve işyerleri masa örtüleri, özel giysi tasarımları vb. işlerde çalışma yapabilmelerinin teşvik edilmesi ve topluma kazandırılmalarının sağlanabilmesi konusunda çalışma yapılabileceği tavsiye edilmiştir.

 

2-Kültür Varlıklarını Koruma Çalışma Grubu, Kültür Sanat Çalışma Grubu, İmar Şehircilik Ulaşım ve Trafik Çalışma Grubu, Sosyal Etkinlikler Çalışma Grubu ve Gençlik ve Spor Çalışma Grubu Raporunda Geçen; 

 

a)Gençlerimizin yaz döneminde kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve hayata hazırlanması amacıyla, Belediyemizin planlaması ve sponsorluğu ve denetimi altında olmak üzere yaz kurslarının açılması konusu komisyonumuzca müzakere edilmiş,  konu ile ilgili Belediyemizin katkı sağlayabileceği tavsiye edilmiştir.

 

b-Su Kaçağı Projesi: İmar, Şehircilik, Ulaşım, Trafik Çalışma Grubunun Atatürk Mahallesinde bulunan su deposundaki su kaçağının önlenememesi nedeniyle şehrin içme suyunun hiç kullanılmadan Sultanderesi aracılığı ile göle akması konusu  komisyonumuzca müzakere edilmiş; konu ile ilgili Belediye Başkanımız tarafından Belediyemiz Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne talimat verilmiştir.

 

c-Çok Yönlü Kullanılacak Örnek Yol Projesi; Adalet Sarayının yeni yerine taşınması, Belediyemiz Akaryakıt İstasyonun yapılması, Akdeniz Elektrik Hizmet Binasının taşınması, Sultanderesi Mezarlığının açılması, Belediyemiz Kum Ocağı, Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası, Bahçe şehir Koleji gibi binaların yapılması nedeniyle Burkent çevresinde yaşam kesafeti oluştuğundan, halkın bu hizmet binalarına aracı ya da yaya olarak güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için çevre yolunun akışını engelleyici ışık, kasislerin kaldırılması, şehir içinde araçların yavaş hareket edebilmesini sağlanması amacıyla çevre yolunun iki yanına yan yol yapılması, yan yolların kenarına bisikletlilerin ve özürlülerin kullanacağı bisiklet yolu yapılması, yayaların ve spor yapanların kullanacağı yaya yollarının yapılması konusu komisyonumuzca müzakere edilmiş, bu konu ile ilgili Burdur Belediyesinin tek başına işlem yapamayacağı, Karayolları ile birlikte ortaklaşa çalışma yapabileceği değerlendirilmiştir.

 

d-Ağaçlandırma ve Park Alanı Projesi; Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ağaçlandırma alanının belediyenin katkılarıyla zenginleştirilerek bakım ve korunması konusu komisyonumuzca müzakere edilmiş,  mevcut durumda bulunan ağaçlarımızın kurumaya yüz tutması nedeniyle orada çalışmalar yapılması, ağaçların tankerle sık sık sulanması ve bakımlarının yapılması konusunda Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çalışmaların başlaması tavsiye edilmiştir.

 

3-Çevre ve Sağlık Çalışma Grubu Raporunda Geçen; Çöplerin geri dönüşümünün önemi ve Burdur çöplüğünün yanmasının çevreye verdiği zararlar ile ilgili toplantılar yapıldığını ve konu ile ilgili bir sunum hazırlanarak gruba sunulduğu bildirilmiş, geri dönüşümün önemi ile ilgili halka açık bir konferans düzenlenmesi konusu görüşülüp değerlendirilmiş ve proje ile ilgili ;

 

a)Çöplerin geri dönüşümünün önemi ve Burdur Çöplüğünün yanmasının çevreye verdiği zararlar ile ilgili sunumların konferans ve toplantılar şeklinde halka sunulması.

 

 1. b) Çöplerin geri dönüşümünün önemi ile ilgili sunumların okullara dağıtılması ve öğrencilere gösterilmesi.

 

 1. c) Geri dönüşüm sepetlerinin merkez dışındaki mahallelere ve köylere de konulması için girişimde bulunmak.

 

 1. d) Halkı çevre sağlığı, çevrenin korunması ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmek için toplantılar yapmak.

 

Konuları komisyonumuzca müzakere edilmiş, çöplerin geri dönüşüm konusunda halkın bilinçlendirilmesi amacıyla Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ortaklaşa çalışma yapması ve halka proje raporunda sunulan maddelerdeki konularla ilgili sunum hazırlanması tavsiye edilmiştir.

 

4-Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Raporunda Geçen; Yıkımdan kurtarılan Kız Meslek Lisesi Binasının belediyeye devri ve hizmete açılması konusunda, Başkan Yardımcısı Hasan DUYGULU’ya görev verilmesi ve konunun Kent Konseyi Başkanlığı ile ortaklaşa takip edilmesi tavsiye edilmiştir.

 

a)Caddelerimizde bulunan elektrik direklerine, Burdur’a emeği geçen kişilerin fotoğraflarının ve biyografilerinin konulması ile ilgili çalışma yapılması tavsiye edilmiştir.

 

b)Burdur’da bulunan herhangi bir sokağın Sanat Sokağı olarak düzenlenmesi tavsiye edilmektedir.

 

c)Sanatçıların sokaklara isimlerinin verilmesi ile ilgili çalışma yapılması tavsiye edilmiştir.

 

d)El sanatlarımızın sergilenmesi amacıyla herhangi bir sokağın düzenlenmesi tavsiye edilmiştir.

 

5-Turizm Tanıtma Tarih ve Kültürel Varlıkları Koruma Çalışma Grubu Raporunda Geçen;

 

 1. a) Belediye Başkanımız tarafından, Turizm Danışma Bürosu kurulması konusunda çalışma yapmak üzere, Burdur Valiliğinden bir Vali Yardımcısının görevlendirildiği bildirilmiştir. Konunun ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bildirilmesi tavsiye edilmiştir.

 

b)”Burdur Kültür ve Turizm Çalıştayı” yapılması için çalışmalara başlanılması tavsiye edilmiştir.

 

6-Sosyal Etkinlikler ve Festivaller Çalışma Grubu Raporunda Geçen;

 

 1. Herkes Tiyatro İzlesin Projesi ile tiyatroya ulaşamayan insanlara tiyatronun mobil araçlarla ulaştırılmasını sağlamak ve ilimizi tanıtabilmek için mobil aracın sahne olarak düzenlenmesi amaçlanmış olup, bu proje ile tiyatronun insanlarda kişilik gelişimi yönünden rolünün çok önemli olması, ilimiz, ilçelerimiz ve köylerimizde bulunan öğrencilerin ve büyüklerin tiyatro ile buluşamaması, öğrencilerimize ve insanlarımıza birlik beraberlik, barış, kardeşlik, dostluk, çevre duyarlılığı, eleştirel düşünme, hoşgörülü olma gibi doğru mesajların verilmesi ve ilimizin güzelliklerini ve değerlerini, hem ilimiz içinde hem de başka illerde tanıtabileceği düşünülmüştür. Herkes Tiyatro İzlesin Projesi komisyonumuzca müzakere edilmiş, Gezici tiyatro yapılması konusunda, Belediye tarafından çalışma yapılması tavsiye edilmiştir.

 

Burdur Kent Konseyi Başkanlığının 21.12.2016 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurulunda onaylanan “B.K.K. Engelliler Meclisi ile Çalışma Gruplarının Projeleri” 03.02.2016 tarih ve 2016/22 sayılı meclis kararı ile oluşturulan Ön Değerlendirme Komisyonunda incelenmiş olup, komisyon raporu, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 76. maddesi gereğince, Komisyon Başkanı Arif PAK tarafından okundu ve meclisin bilgisine sunularak değerlendirildi.

 

KARAR NO:2017/55

Gündemin 14.maddesine geçildi. 06.08.1997 tarih ve 63 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiş olan Burdur Belediyesi Huzurevi Yönetmeliği günümüz şartlarında ihtiyaca cevap vermediğinden, Hukuk İşleri Müdürlüğünün görüşleri de alınarak güncellenen Huzurevi Yönetmeliğinin incelenmesi için, Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarih ve 2017/26 sayılı kararı ile kurulan komisyon çalışmalarını tamamladığından,  yönetmelik taslağının görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Belediyesi Huzurevi Yönetmeliğinin, Komisyondan gelen ve karar ekinde yer alan şekliyle kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Huzurevi Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2017/56


Gündemin 15.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2017 tarih ve  D.11-348 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 11.01.2017 tarih ve 1 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararının 1.maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarih ve 2017/19 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve D.4-4494 sayılı yazısı ve ekindeki Ali ÇANKAYA, Aysel ÇANKAYA, Şükran SALTAN, Fatma TOFUR’a Vekaleten Barış ULUHAN’ın 27.12.2016 tarih ve 4914 sayılı dilekçesinde, Burdur Merkez Bağlar Mahallesi, pafta 136, ada 1370, parsel 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralarda kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda, mevcut yapı yoğunluğu aynı kalmak kaydıyla, 4 kat emsal uygulamasına yönelik  imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; söz konusu imar planı değişiklik teklifi uygun bulunmuş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; konunun İmar Komisyonundan geldiği şeklinin kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2017/57


Gündemin 16.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2017 tarih ve  D.11-348 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 11.01.2017 tarih ve 1 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararının 2.maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarih ve 2017/20 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve D.4-4495 sayılı yazısı ve ekindeki Metin KURTUL’un 21.12.2016 evrak tarihli ve 4876 sayılı dilekçesinde, Burdur Merkez Bağlar Mahallesi, Topraklık Mevkii, pafta 79, ada 49, parsel 12 ve 24 numaralarda kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda emsal uygulamasına ve yeşil alan konum değişikliğine yönelik imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur.İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; söz konusu imar planı değişiklik teklifi uygun bulunmuş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; konunun İmar Komisyonundan geldiği şeklinin kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2017/58

Gündemin 17.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2017 tarih ve  D.11-348 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 11.01.2017 tarih ve 1 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.  İmar Komisyonu kararının 3.maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarih ve 2017/21 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve D.4-4499 sayılı yazısı ve ekindeki Hüsnü ÜNAL’a Vekaleten Barış ULUHAN’ın 27.12.2016 tarih ve 4915 sayılı dilekçesinde, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 153, ada 7, parsel 174, 175, 194, 195, 196 ve 197 numaralarda kayıtlı, mevcut imar planında Gelişme Konut Alanında bulunan taşınmazların bulunduğu alanda, mevcut yapı yoğunluğu aynı kalmak kaydıyla, 4 kat emsal uygulaması getirilmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; söz konusu imar planı değişikliği, mevcut yapı yoğunluğu sabit ve 3 kat şeklinde düzeltilerek uygun bulunmuş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Hüsnü ÜNAL’a Vekaleten Barış ULUHAN’ın Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 153, ada 7, parsel 174, 175, 194, 195, 196 ve 197 numaralarda kayıtlı, mevcut imar planında Gelişme Konut Alanında bulunan taşınmazların bulunduğu alanda, mevcut yapı yoğunluğu aynı kalmak kaydıyla, 4 kat emsal uygulaması getirilmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması talebinin reddine, konunun İmar Komisyonunun teklif ettiği şekliyle, mevcut yapı yoğunluğu sabit ve 3 kat şeklinde düzeltilerek plan tadilatı yapılmasının meclis üyesi Ali ERDOĞAN’ın çekimser, meclis üyeleri Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Aysun ÇETİNER, Birkan İŞ ve Mehmet Salih LEVENT’in ret oylarına karşılık, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Hüseyin OKAN, Ali UZ, Volkan MENGİ, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2017/59

 

Gündemin 18.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2017 tarih ve  D.11-348 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 11.01.2017 tarih ve 1 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.  İmar Komisyonu kararının 4.maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarih ve 2017/22 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve D.4-4497 sayılı yazısı ve ekindeki Bahçelievler Eğitim Derneği Başkanı Mustafa ÇAKMAK’ın yerine İbrahim YURTTAŞ’ın 30.11.2016 tarih ve 4682 sayılı dilekçesinde, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 113, ada 1453, parsel 7 ve 8 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda, yapı yoğunluğu ve kat sayısı aynı kalmak şartı ile özel öğrenci yurdu (sosyal tesis alanı) şeklinde imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; söz konusu imar planı değişiklik teklifi, komisyon üyeleri Volkan MENGİ ve İbrahim OĞUZ’un kabul oylarına karşılık, Necdet BEDUR, Bayram KEPENEK ve Şengül TEKİN’in ret oyları ile oy çokluğu ile reddedilmiştir.       Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; konunun İmar Komisyonundan geldiği şeklinin, meclis üyeleri Yavuz Mehmet KAYA ve Cengiz ÇALIŞKAN’ın çekimser, meclis üyeleri  Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Volkan MENGİ ve İbrahim OĞUZ’un ret oylarına karşılık, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Arif PAK ve Mehmet BÜLBÜL’ün kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne karar verildiğinden, Bahçelievler Eğitim Derneği Başkanı Mustafa ÇAKMAK’ın yerine İbrahim YURTTAŞ’ın, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 113, ada 1453, parsel 7 ve 8 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda, yapı yoğunluğu ve kat sayısı aynı kalmak şartı ile özel öğrenci yurdu (sosyal tesis alanı) şeklinde imar planı değişikliği yapılması talebinin oy çokluğu ile reddine,  gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2017/60

Gündemin 19.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2017 tarih ve  D.11-348 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 11.01.2017 tarih ve 1 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararının 5.maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarih ve 2017/23 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve D.4-4496 sayılı yazısı ve ekindeki Özcan BULUT’un 28.12.2016 evrak tarihli ve 4926 sayılı dilekçesinde, Burdur Merkez Bağlar Mahallesi, pafta 134, ada 93, parsel 76, 77, 78, 79, 80, 81 ve 87 tapu kayıtlı taşınmazların, mevcut imar planında yapılaşma şartları TAKS/KAKS dansitesi ile belirlenmiş olup, bu parsellerin Emsal=1,25 Y en çok=15,50 olarak değiştirilmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur.   İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; söz konusu imar adasında 7 m.lik yol ile bölünen imar adasının batısından gelen yolu karşılamadığından, değişiklik teklifi uygun bulunmamış olup, oy birliği ile reddedilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Özcan BULUT’un, Burdur Merkez Bağlar Mahallesi, pafta 134, ada 93, parsel 76, 77, 78, 79, 80, 81 ve 87 tapu kayıtlı taşınmazların, mevcut imar planında yapılaşma şartları TAKS/KAKS dansitesi ile belirlenmiş olup, bu parsellerin Emsal=1,25 Y en çok=15,50 olarak değiştirilmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması talebinin reddine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2017/61

Gündemin 20.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2017 tarih ve  D.11-348 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 11.01.2017 tarih ve 1 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararının 6.maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarih ve 2017/24 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve D.4-4498 sayılı yazısı ve ekindeki Saylar Kerestecilik Tic. San. A. Ş. Sahibi Ali SAY’ın 27.12.2016 tarihli dilekçesinde, Burdur Merkez Özgür Mahallesi, pafta –, ada 113, parsel 118, 145, 161 ve 163 numaralarda kayıtlı, mevcut imar planı sınırları içerisinde olan fabrikanın bulunduğu alan, 03.10.2012 tarihinden önceki imar planında Sanayi Alanı olarak belirtilmekte iken, 03.10.2012 tarihinde onaylanan imar planında Toptan Ticaret Alanı olarak belirtilmiş olup, söz konusu taşınmazlardan 118 ve 163 parsellerin bulunduğu alanın Sanayi Alanı olarak, 145 nolu parselin bir kısmının yine Ticari Alan olarak bırakılarak, geri kalan kısmının, ilimiz ihtiyaçları doğrultusunda Küçük Sanayi Sitesi Alanı olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur.

İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; Komisyon üyesi Volkan MENGİ; “İstenilen plan değişikliğinin sebeplerinden ‘2012 yılında yapılan imar planında sehven Toptan Ticaret Alanı yapılmıştır.’ denmesi kabul edilemez. Çünkü yapılan imar revizyon kuralları ne ise Belediye personelimizin takibi ile yapılmış ve yapılan itirazlar çözümlenerek kabul edilmiştir. İtiraz döneminde neden itiraz edilmemiştir? Eğer şehrimizin Küçük Sanayi Sitesi ihtiyacı var ise bu konuda çok yönlü sanayi imar planı revizyonu yapılması gerekmiyor mu?” diyerek, daha Yeni Sanayi Sitesindeki ön bahçe sundurma sorunları çözülmemiş iken, kişiye özel bu imar planı değişikliğinin uygun olmadığını belirtmiştir. Komisyon üyeleri İbrahim OĞUZ, Necdet BEDUR, Şengül TEKİN ve Bayram KEPENEK ise imar planı değişikliğinin uygun olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan müzakere sonucunda, imar planı değişiklik teklifi, komisyon üyesi Volkan MENGİ’nin ret oyuna karşılık, oy    çokluğu ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakere sonucunda; Meclis üyesi Birkan İŞ’in oylamanın kapalı olarak yapılmasını teklifi üzerine, Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ bu teklifi oylamaya sunmuş olup, oylamanın kapalı olarak yapılmasının, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Volkan MENGİ, Yavuz Mehmet KAYA ve Cengiz ÇALIŞKAN’ın kabul oylarına karşılık, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri   Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL ve İbrahim OĞUZ’un ret oyları ile oy çokluğu ile reddine karar verilerek, işaretle yapılan oylaması sonucunda, konunun komisyondan geldiği şeklinin, meclis üyesi Cengiz ÇALIŞKAN’ın çekimser, meclis üyeleri Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT ve Volkan MENGİ’nin ret oylarına karşılık,   Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri   Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL ve İbrahim OĞUZ’un kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2017/62


        Gündemin 21.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2017 tarih ve  D.11-348 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 11.01.2017 tarih ve 1 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararının 7.maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 2016/108 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, ve yine Belediye Meclisinin 03.08.2016 tarih ve 2016/131-4/4 sayılı kararı ile, ayrıntılı çalışma yapılmak üzere, İmar Komisyonunda tekrar değerlendirilmesine karar verilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.05.2016 tarih ve D.4-1877 sayılı yazısında, 03.10.2012 tarih ve 2012/123 sayılı Belediye Meclisi kararı ile onaylanan Revizyon İmar Planının plan notlarının 2.2.16.9 maddesinde yer alan “85 cm parapet duvarı yapılacak yapılarda betonarme saçak yapılamaz.” hükmünün kaldırılması talebinde bulunulmuştur.

İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; 11.01.2017 tarihli komisyon toplantısında, plan hükümleri ile kararlar genişletilerek, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 • Bodrum katlarda iskan edilecek mesken dairelerin tüm piyesleri toprağa gömülü ve kanalizasyon akar kotunun altında olmayacaktır.
 • Çatı arası dubleks konutlarda çatı piyesi sınırı alt kat sınırını geçmeyecek şekilde düzenlenecektir.
 • 1+1 ve 1+0 meskenlerde yaşam odası, mutfak veya mutfak nişinin, yatak odası veya yatak nişinin doğrudan ışık alması için, bu piyeslerin doğrudan ışık alan cephesinin en az 150 cm açıklık olması gerekmektedir.
 • Tonoz çatı tam ayrık binalarda yapılabilecektir.
 • Tonoz çatıların taşıyıcı sistemi betonarme olmak zorundadır.
 • Zemin kat işyeri olarak projelendirilen binalarda dükkan kısmında duman bacası yapmak zorunludur.
 • Plan notlarının 2.2.16.22 maddesinde yer alan “Çatılar 0 cm. ile 85 cm. arasında yükseltilerek yapılabilir. Çatı tepe mahya yüksekliği hiçbir koşulda 4 m.yi geçemez.” maddesinin iptal edilmesine.
 • Çatı eğimi %45’e kadar yapılabilir.
 • Plan notlarının 2.2.16.10 maddesinin üzeri kapalı teraslar; etrafı açık olacak, teras üst örtüsünün oluk alt kotu 2.30 m.den fazla olmamak, alanı kat alanının %15’ini geçmemek, mevcut çatı ile bağlantı yapılmak şartıyla gerekli su ve ısı yalıtım yapılmak koşulu ile yapılabilir.

Maddeleri oy birliği ile kabul edilmiş olup, ancak idareden aplikasyon onayı alınmış dosyalar bu hükümlere tabi değildir.

   Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Meclis üyesi Birkan İŞ’in, İmar Planı Plan Notlarında yazan Özel Hükümler yerine Planlı Alanlar Yönetmeliğinin uygulanmasını teklifi üzerine, Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ bu teklifi oylamaya sunmuş olup, İmar Planı Plan Notlarında yazan Özel Hükümler yerine Planlı Alanlar Yönetmeliğinin uygulanmasının, meclis üyeleri Volkan MENGİ, Ali ERDOĞAN ve Mehmet Salih LEVENT’in çekimser, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Ali UZ, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Aysun ÇETİNER, Birkan İŞ, Yavuz Mehmet KAYA ve Cengiz ÇALIŞKAN’ın kabul oylarına karşılık, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri   Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL ve İbrahim OĞUZ’un ret oylarıyla oy çokluğu ile reddine, konunun imar planı özel hükümlerinde yer alan ve imar komisyonundan geldiği şekliyle, meclis üyeleri Ali ERDOĞAN ve Mehmet Salih LEVENT’in çekimser, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Ali UZ, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Aysun ÇETİNER, Birkan İŞ, Yavuz Mehmet KAYA ve Cengiz ÇALIŞKAN’ın ret oylarına karşılık, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri   Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Volkan MENGİ ve İbrahim OĞUZ’un kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne,  gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2017/63

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye meclisinin gündeme 22. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 01.02.2017 tarihli dilekçesinde; Burdur Akaryakıt Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve iştirakleri (Bimtaş) adına, bankalardan 4.000.000,00 TL’ye kadar kredi alınması, kredi karşılığında Belediyeye ait herhangi bir taşınmazın ipotek olarak verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına yetki verilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Akaryakıt Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve iştirakleri (Bimtaş) adına, bankalardan 4.000.000,00 TL’ye kadar kredi alınması, kredi karşılığında Belediyeye ait herhangi bir taşınmazın ipotek olarak verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına yetki verilmesinin, meclis üyeleri Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un çekimser, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT ve Volkan MENGİ’nin ret oylarına karşılık, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Arif PAK ve Mehmet BÜLBÜL’ün kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Başkanlık Makamına gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2017/64

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye meclisinin gündeme 23. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 01.02.2017 tarihli dilekçesinde; Belediye Meclisinin 02.12.2015 tarih ve 2015/209 sayılı kararı ve İçişleri Bakanlığının 27.09.2016 tarihli İşletme İzni ile kurulan Burdur Belediyesi Bütçe İçi İşletmesinin çalışma usul ve esaslarını belirten yönetmelik taslağının görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Meclis üyesi Yavuz Mehmet KAYA’nın, konunun incelenmesi için komisyon kurulmasını teklifi üzerine, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ teklifi oylamaya sunmuş olup, komisyon kurulmasının, meclis üyeleri Volkan MENGİ, Yavuz Mehmet KAYA ve Cengiz ÇALIŞKAN’ın kabul oylarına karşılık, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT ve İbrahim OĞUZ’un ret oyları ile oy çokluğu ile reddine, Burdur Belediyesi Bütçe İçi İşletmesinin çalışma usul ve esaslarını belirten yönetmeliğin, Müdürlüğünden gelen ve karar ekinde yer alan şekliyle oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2017/65

 

2017/Şubat ayı Belediye meclisi toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2017/Mart ayı toplantısının 01 Mart 2017 Çarşamba günü saat 14.00′ de Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 01.02.2017

Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ                         Arif PAK                                    Ayfer HINCAL

       Belediye Başkanı                                        Kâtip                                                Kâtip

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.burdur-bld.gov.tr/9321-2/

Oca 17 2017

OCAK-2017 AYI KARAR ÖZETLERİ

 

       BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 ──────────────────────────────

            Belediye Meclisinin 2017/Ocak ayı toplantısı, 04 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler;  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Volkan MENGİ, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

KARAR NO:2017/1

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis üyeleri Ali SAY ve Aysun ÇETİNER’in 04.01.2017 tarihli dilekçeleri okundu. Belediye Meclis üyeleri Ali SAY ve Aysun ÇETİNER dilekçelerinde, mazeretini beyan ederek, bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceklerini belirtmekte ve izinli sayılmalarını talep etmektedirler. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis üyeleri Ali SAY ve Aysun ÇETİNER’in izinli sayılmalarına, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2017/2

Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 04.01.2017 tarihli dilekçesini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan, 07.07.2012 tarih ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin, Geçiş Hükümleri bölümünün, geçici 1.maddesinin 12.fıkrasında:  01.01.2012 tarihinden önce kurulmuş toptancı hallerindeki tahsisli işyerleri, mevcut tahsis sahiplerine kanunun yürürlüğe girdiği 01.01.2012 tarihinden itibaren hiçbir işleme gerek kalmaksızın on iki yıl süreyle kiralanmış sayılır. Bu şekilde kiralanmış sayılan işyerleri için sözleşmeler bu yönetmelik hükümleri ile son tahsis ücretleri esas alınarak yapılır hükmü bulunmaktadır. Ancak, Belediye meclisinin 01.04.2015 tarih ve 2015/61 sayılı kararı ile belediye toptancı halinin 31.12.2015 tarihinde kapatılmasına karar verilmiş, Belediye Meclisinin 06.01.2016 tarih ve 2016/19 sayılı kararı ile toptancı halinin kapatılması bir yıl ertelenerek, toptancı halinde bulunan işyerlerinin kira sözleşmeleri 31.12.2016 tarihine kadar yapılmıştır. Belediye Meclisinin 06.04.2016 tarih ve 2016/78 sayılı kararı ile toptancı halinin faaliyetlerine devam etmesine karar verilmiş olduğundan ve toptancı halinde bulunan işyerlerinin sözleşmeleri 31.12.2016 tarihinde bittiğinden, söz konusu işyerlerinin kira sözleşmelerinin süresinin belirlenmesi hususunun, gündeme ek madde olarak alınarak karara bağlanması talebinde bulunmuştur. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 04.01.2017 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 23.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2017/3

Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 04.01.2017 tarihli dilekçesini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a dayanılarak yürürlüğe giren Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin “Teminat” başlıklı 31.maddesinin 1.bendinde “Belediye, özel ve işletim yetkisi devredilmiş toptancı hallerinde faaliyet gösterenler, ticari güvenliğin sağlanması ve tarafların haklarının korunması amacıyla, bu maddeye göre teminat verir.” hükmü ve aynı maddenin 3.bendinde “Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarı, kiracılar için haldeki işyerlerinin, malikler için ise bulunduğu toptancı halinde kiralama yoluyla işletilen emsal işyerlerinin bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere, her yılın Ocak ayında Belediye meclisince belirlenir.” hükmü yer aldığından, söz konusu Yönetmeliğin 31.maddesinin 3.bendi gereğince, haldeki işyeri kiracılarından alınacak teminat tutarının belirlenmesi hususunun, gündeme ek madde olarak alınarak karara bağlanması talebinde bulunmuştur. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 04.01.2017 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 24.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2017/4

Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 04.01.2017 tarihli dilekçesini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; 03.10.2012 tarihinde onaylanan revizyon uygulama imar planına göre, Belediyemiz adına oluşacak ihdasların ve mülkiyeti Belediyemize ait hisseli parsellerin satışları ile ilgili, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) fıkrası, 2886 Sayılı İhale Kanununun 45.maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 17.maddesine göre ihaleye çıkartılması ve/veya satışı konusunda gerekli meclis kararının alınması hususunun, gündeme ek madde olarak alınarak karara bağlanması talebinde bulunmuştur. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 04.01.2017 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 25.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2017/5

Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 04.01.2017 tarihli dilekçesini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Burdur Merkez Burç Mahallesi, ada 295, parsel 1’de bulunan ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.03.2015 tarih ve 3563 sayılı kararı ile tescillenen Hükümet Konağı’nın koruma alanı sınırının imar planı üzerine işlenip, 2863 Sayılı Kanunun 8.maddesi gereğince izinsiz işlem yapılmaması hususunun, gündeme ek madde olarak alınarak karara bağlanması talebinde bulunmuştur. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 04.01.2017 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 26.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2017/6

Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 04.01.2017 tarihli dilekçesini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Burdur Merkez Burç Mahallesi, ada 294, parsel 5’te bulunan, Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisli Eski Kız Meslek Lisesi’nin koruma alanı sınırının imar planı üzerine işlenip, 2863 Sayılı Kanunun 8.maddesi gereğince izinsiz işlem yapılmaması hususunun, gündeme ek madde olarak alınarak karara bağlanması talebinde bulunmuştur. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 04.01.2017 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 27.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2017/7

Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 04.01.2017 tarihli dilekçesini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Gültekin ÇEVİK 30.12.2016 tarih ve 4953 sayılı dilekçesinde, 24946433982 TC kimlik numaralı babası Rıza ÇEVİK’in 1971 yılında Mardin Nusaybin/Kızıltepe’de görev yaparken şehit düştüğünü belirterek, Rıza ÇEVİK’in isminin Burdur’da bir mahalle, sokak, bulvar veya parka verilmesini talep ettiğinden, konunun meclis gündemine ek madde olarak alınarak karara bağlanması talebinde bulunmuştur. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 04.01.2017 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 28.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2017/8

Gündemin 1.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.12.2016 tarih ve 300 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesinde, “Belediye Meclisi,  her Ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.” denildiğinden, konu ile ilgili denetim komisyonu seçiminin yapılması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere oluşturulacak Denetim Komisyonu için CHP Grubu adına Bayram KEPENEK 5, AK Parti Grubu adına Volkan MENGİ ve MHP Grubu adına Yavuz Mehmet KAYA 3 kişilik komisyon kurulmasını teklif etmiş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda komisyonun 5 kişi olmasının, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Volkan MENGİ, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un ret oylarına karşılık,  Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ,  meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT,  Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Arif PAK ve Mehmet BÜLBÜL’ün kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne karar verilerek;  Belediye Başkanı ve 23 adet meclis üyesi olmak üzere toplam 24 üyenin katılımıyla yapılan gizli oylama ve oy tasnifi sonucunda; Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL ve Şengül TEKİN’e 19’ar oy,  Hüseyin OKAN’a 24 oy ve Yavuz Mehmet KAYA’ya 20 oy çıkarak, Denetim Komisyonu üyeliğine Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Şengül TEKİN, Hüseyin OKAN ve Yavuz Mehmet KAYA seçildi. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2017/9

Gündemin 2.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.12.2016 tarih ve 301 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. maddesinde, “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39. madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25. maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez” denilmektedir. Buna göre Meclis Başkan ve üyelerine meclis toplantılarına ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek günlük huzur hakkı ücretinin belirlenmesi hususunda gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. maddesi gereğince, 2017 yılında Meclis Başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39. madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında Huzur Hakkı ödenmesinin, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT ve Volkan MENGİ’nin çekimser oylarına karşılık,  Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ,  meclis üyeleri  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT,  Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2017/10

Gündemin 3.maddesine geçildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve 1154 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesine göre, Belediyemizde kullanılacak geçici işçi pozisyonları toplamı, memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere Adam/Ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir denilmektedir. Memur norm kadro toplam sayımıza göre Belediyemizin aylık çalıştırılacak geçici işçi sayısı 66 kişi olup, yıllık 792 kişi olması gerekmektedir. Buna göre, 2017 yılında Adam/Yıl esasına göre çalıştırılacak olan geçici işçi toplamı 792 kişidir ve buna göre vize işlemlerinin yapılması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemizin aylık çalıştırılacak geçici işçi sayısı 66 olup, 2017 yılında Adam/Yıl esasına göre çalıştırılacak olan geçici işçi toplamının    (66 kişix12 ay) 792 kişi olduğu ve buna göre vize işlemlerinin yapılması talebinin; Müdürlüğünden geldiği şekliyle aşağıdaki cetvelde yazıldığı gibi kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2017/11

Gündemin 4.maddesine geçildi. İtfaiye Müdürlüğünün 28.12.2016 tarih ve 485 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Resmi Gazetede yayınlanan ve örneği ilişikte sunulan K cetvelinin ilgili maddesi gereğince, Belediyemiz İtfaiye personeline 2017 yılında ödenecek olan fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi hususunda gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 01 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Belediyemiz İtfaiye personeline ödenecek aylık fazla çalışma ücretinin, brüt 290,00 TL olarak uygulanmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İtfaiye Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2017/12

Gündemin 5.maddesine geçildi. Zabıta Müdürlüğünün 27.12.2016 tarih ve 1942 sayılı yazısı okundu.  Bu yazıda; Resmi Gazetede yayınlanan ve örneği ilişikte sunulan K cetvelinin ilgili maddesi gereğince, Belediyemiz Zabıta personeline 2017 yılında ödenecek olan fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi hususunda gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır.  Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 01 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Belediyemiz Zabıta personeline ödenecek aylık fazla çalışma ücretinin, brüt 290,00 TL olarak uygulanmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2017/13

Gündemin 6.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve 453 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendinde, Belediye taşınmazlarını üç (3) yıldan fazla süre ile kiraya verme yetkisi Belediye meclisine verildiğinden ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 64.maddesinde, kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi on (10) yıldan çok olamaz denildiğinden; söz konusu kanunlar çerçevesinde, Belediyemiz mülkiyetinde olan ve ekte adres bilgileri bulunan 271 adet taşınmazın on (10) yıla kadar kiraya verilebilmesi ve bu konuda Belediye encümenine yetki verilmesi talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 64.maddesi gereğince, Belediyemiz mülkiyetinde olan ve ekte adres bilgileri bulunan 271 adet taşınmazın on (10) yıla kadar kiraya verilebilmesinin ve bu konuda Belediye encümenine yetki verilmesinin, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Volkan MENGİ, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un ret oylarına karşılık,  Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ,  meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT,  Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Arif PAK ve Mehmet BÜLBÜL’ün kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne,  gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2017/15

Gündemin 8.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20.12.2016 tarih ve 446 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; 2017 yılında “Basılı Evrak”lar için uygulanacak olan ücretlerin görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 2017 yılında “Basılı Evrak”lar için uygulanacak olan ücretlerin, Müdürlüğünden geldiği ve aşağıda yazıldığı şekilde uygulanmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2017/16

Gündemin 9.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.12.2016 tarih ve D.4-4343 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Atatürk Mahallesi Muhtarı Mehmet Mustafa ÇUKURCA 16.12.2016 tarih ve 4817 tarihli dilekçesinde, Atatürk Mahallesi, 12065. Sokakta bulunan parka, Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer HALİSDEMİR’in isminin verilmesi talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz sınırları içerisinde Atatürk Mahallesi, 12065. Sokakta bulunan parka, Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer HALİSDEMİR’in isminin verilmesi için, Belediye Başkanı dahil toplam 24 üyenin katıldığı oylama sonucunda 24 üye de kabul oyu verdiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesinde geçen “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” hükmüne istinaden yapılan oylamada yeterlilik sağlanmış olup, Belediyemiz sınırları içerisinde Atatürk Mahallesi, 12065. Sokakta bulunan parka, “Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir Parkı’ isminin verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2017/17

Gündemin 10.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.12.2016 tarih ve D.4-4438 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, Karayolları Genel Müdürlüğü 13.Bölge Müdürlüğü 07.10.2016 tarih ve E.233630 sayılı yazısında, Burdur Merkez Akyaka Köyü, parsel 1742, 1743, 1744 ve 1745 tapu kayıtlı Belediyemize ait taşınmazların, Burdur-Tefenni-Çavdır Devlet Yolu 11+374.82 – 60+000.00 kısmında, yolda kalan kısımların, 6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ve Kamu Mali Yönetimi Kanununun 45 ve 47. maddeleri ve Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 4. 12. 13. ve 14. maddeleri gereğince, yol olarak kullanılmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü 13.Bölge Müdürlüğüne bedelsiz devredilmesi talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Akyaka Köyü, parsel 1742, 1743, 1744 ve 1745 tapu kayıtlı Belediyemize ait taşınmazların, Burdur-Tefenni-Çavdır Devlet Yolu 11+374.82 – 60+000.00 kısmında, yolda kalan kısımların, 6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ve Kamu Mali Yönetimi Kanununun 45 ve 47. maddeleri ve Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 4. 12. 13. ve 14. maddeleri gereğince, yol olarak kullanılmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü 13.Bölge Müdürlüğüne bedelsiz devrine ve devre ilişkin protokolü imzalama yetkisinin Belediye Başkanına verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2017/18

Gündemin 11.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.12.2016 tarih ve         D.4-4437 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 14.12.2016 tarih ve 5845 sayılı yazısında, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 13-14, ada 702, parsel 307 tapu kayıtlı olan ve Belediye meclisinin 06.01.2016 tarih ve 2016/16-11/1 sayılı kararı ile onaylanan imar planında “Spor Tesisi Alanı”nda kalan, mülkiyeti Belediyemize ait 16.059,69 m2’lik arazinin, sentetik yüzeyli çim saha yapılabilmesi için Spor Genel Müdürlüğüne 25 yılığına tahsis edilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; mülkiyeti Burdur Belediyesine ait Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 13-14, ada 702, parsel 307 tapu kayıtlı 16.059,69 m2’lik arazinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) bendinde geçen “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.” hükmü gereğince, söz konusu taşınmazın sentetik yüzeyli çim saha yapılması için 25 yıllığına Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesine ve bu konuda protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine, tapuda tahsis işlemi gerçekleştikten sonra, Spor Genel Müdürlüğü tarafından yatırım planı 1 (bir) yıl içerisinde yapılmadığı takdirde tahsisin kaldırılmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2017/19

Gündemin 12.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve D.4-4494 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Ali ÇANKAYA, Aysel ÇANKAYA, Şükran SALTAN, Fatma TOFUR’a Vekaleten Barış ULUHAN 27.12.2016 tarih ve 4914 sayılı dilekçesinde, Burdur Merkez Bağlar Mahallesi, pafta 136, ada 1370, parsel 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralarda kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda, mevcut yapı yoğunluğu aynı kalmak kaydıyla, 4 kat ve emsal uygulaması getirilmesi için 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2017/20

Gündemin 13.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve D.4-4495 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Metin KURTUL 21.12.2016 evrak tarihli ve 4876 sayılı dilekçesinde, Burdur Merkez Bağlar Mahallesi, Topraklık Mevkii, pafta 79, ada 49, parsel 12 ve 24 numaralarda kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2017/21

Gündemin 14.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve D.4-4499 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Hüsnü ÜNAL’a Vekaleten Barış ULUHAN 27.12.2016 tarih ve 4915 sayılı dilekçesinde, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 153, ada 7, parsel 174, 175, 194, 195, 196 ve 197 numaralarda kayıtlı, mevcut imar planı sınırları içerisinde Gelişme Konut Alanında bulunan taşınmazların bulunduğu alanda, mevcut yapı yoğunluğu aynı kalmak kaydıyla, 4 kat ve emsal uygulaması getirilmesi için hazırlatılmış olan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2017/22

  Gündemin 15.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve D.4-4497 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Bahçelievler Eğitim Derneği Başkanı Mustafa ÇAKMAK’ın yerine İbrahim YURTTAŞ 30.11.2016 tarih ve 4682 sayılı dilekçesinde, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 113, ada 1453, parsel 7 ve 8 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda, yapı yoğunluğu ve kat sayısı aynı kalmak şartı ile özel öğrenci yurdu olarak imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2017/23

Gündemin 16.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve D.4-4496 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Özcan BULUT 28.12.2016 evrak tarihli ve 4926 sayılı dilekçesinde, Burdur Merkez M24-C-01-B-4-D imar paftası, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ve 87 parsellerin, mevcuttaki imar planında yapılaşma şartları TAKS/KAKS dansitesi ile belirlenmiş olup, bu parsellerin emsal uygulamasına gidilerek E=1,25 Y en çok=15,50 olarak değiştirilmesi talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2017/24

Gündemin 17.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve D.4-4498 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Saylar Kerestecilik Tic. San. A. Ş. Sahibi Ali SAY 27.12.2016 tarihli dilekçesinde, Burdur Merkez Özgür Mahallesi, pafta –, ada 113, parsel 118, 145, 161 ve 163 numaralarda kayıtlı, mevcut imar planı sınırları içerisinde olan fabrikanın bulunduğu alan, 03.10.2012 tarihinden önceki imar planında Sanayi Alanı olarak belirtilmekte iken, 03.10.2012 tarihinde onaylanan imar planında Toptan Ticaret Alanı olarak belirtilmiş olup, söz konusu taşınmazlardan 118 ve 163 parsellerin bulunduğu alanın Sanayi Alanı olarak, 145 nolu parselin bir kısmının yine Ticari Alan olarak bırakılarak, geri kalan kısmının, ilimiz ihtiyaçları doğrultusunda Küçük Sanayi Sitesi Alanı olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2017/25

Gündemin 18.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.12.2016 tarih ve 302 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 76. maddesinde “Kent Konseyinde oluşturulan görüşler Belediye Meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir.” denildiğinden, Burdur Kent Konseyi Başkanlığının 21.12.2016 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurulunda onaylanan “B.K.K. Engelliler Meclisi ile Çalışma Gruplarının Projeleri” nin değerlendirilmesi talebi bulunmaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Kent Konseyi Başkanlığının 21.12.2016 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurulunda onaylanan “B.K.K. Engelliler Meclisi ile Çalışma Gruplarının Projeleri” nin, değerlendirilmek üzere, 03.02.2016 tarih ve 2016/22 sayılı meclis kararı ile oluşturulan ve meclis üyeleri Arif PAK, Ayfer HINCAL, Şengül TEKİN, Mehmet Salih LEVENT ve Yavuz Mehmet KAYA’nın komisyon üyesi olarak görev yaptığı Ön Değerlendirme Komisyonuna havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2017/26

Gündemin 19.maddesine geçildi. Huzurevi Müdürlüğünün 23.12.2016 tarih ve 312 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; 06.08.1997 tarih ve 63 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiş olan Burdur Belediyesi Huzurevi Yönetmeliği günümüz şartlarında ihtiyaca cevap vermediğinden, Hukuk İşleri Müdürlüğünün görüşleri de alınarak güncellenen Huzurevi Yönetmeliğinin Belediye meclisince görüşülerek karara bağlanması  talep edilmektedir.          Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ, 06.08.1997 tarih ve 63 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiş olan Burdur Belediyesi Huzurevi Yönetmeliği günümüz şartlarında ihtiyaca cevap vermediğinden, Hukuk İşleri Müdürlüğünün görüşleri de alınarak güncellenen Huzurevi Yönetmeliğinin incelenmesi için komisyon kurulmasını teklif etmiş ve oluşturulacak komisyon için, CHP Grubu adına Bayram KEPENEK ve MHP Grubu adına Yavuz Mehmet KAYA  5, AK Parti Grubu adına Volkan MENGİ 3 kişilik komisyon kurulmasını teklif etmiş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda komisyonun 5 kişi olmasının, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT ve Volkan MENGİ’nin ret oylarına karşılık,  Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ,  meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT,  Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne karar verilerek;  komisyon üyeliğine Bayram KEPENEK, Nahide YEŞİLYURT, Ayfer HINCAL, Birkan İŞ ve Yavuz Mehmet KAYA’nın seçilmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Huzurevi Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2017/27

            Gündemin 20.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve  D.11-4480 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 14.12.2016 tarih ve 9 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararının 1.maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 07.12.2016 tarih ve 2016/211 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.11.2016 tarih ve D.4-4227 sayılı yazısı ve ekindeki Hatice KEYİK’in 15.11.2016 evrak tarihli ve 4550 sayılı dilekçesinde, Burdur Merkez Özgür Mahallesi, pafta 144, ada 631, parsel 796, 797 ve 798 tapu kayıtlı taşınmazlar için mevcut yapı yoğunluğu sabit kalmak kaydı ile ayrık 3 kat iken, ayrık 4 kat şeklinde imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; imar planı değişiklik teklifi uygun bulunmuş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; konunun İmar Komisyonundan geldiği şeklinin kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2017/28

            Gündemin 21.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve  D.11-4480 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 14.12.2016 tarih ve 9 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararının 2.maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 07.12.2016 tarih ve 2016/212 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.12.2016 tarih ve D.4-4099 sayılı yazısı ve ekindeki Sebahattin AKKAYA’nın 30.11.2016 tarih ve 4690 sayılı dilekçesinde, Burdur Merkez Özgür Mahallesi, pafta 8/1, ada 631, parsel 486 tapu kayıtlı, onaylı imar planında sosyal tesis alanı olarak görünen taşınmaz için, yapılanma koşulunun Emsal:1,5  Y en çok= 4 kat şeklinde belirlenmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; imar planı değişiklik teklifi uygun bulunmuş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; konunun İmar Komisyonundan geldiği şeklinin kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2017/29

            Gündemin 22.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve  D.11-4480 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 14.12.2016 tarih ve 9 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararının 3.maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 07.12.2016 tarih ve 2016/213 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.12.2016 tarih ve D.4-4119 sayılı yazısı ve ekindeki Atatürk Mahallesi Sakinlerinin 23.08.2016 tarih ve 3840 sayılı dilekçelerinde, 03.10.2012 tarihinde onaylanan revizyon imar planında “özel eğitim tesisi” olarak ayrılan ve Burdur Merkez Atatürk Mahallesi, 257 adada bulunan alanın, 1987 onaylı eski imar planındaki şekliyle düzenlenmesine yönelik imar planı tadilatı yapılması talebinde bulunulmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; 03.10.2012 tarih ve 2012/123 sayılı Belediye meclisi kararı ile onaylanan Burdur Merkez kent bütününe yönelik revizyon imar planı kesinleşmiş ve askı süreleri dolmuştur. Kesinleşmiş imar planlarının bir kısmı ile ilgili itiraz sonucu yapılacak değişiklik ya da revizyonlar, plan bütünlüğünü bozucu ve mülkiyet hakkı bakımından hukuki sorunlar doğurabileceğinden, mahalle sakinlerinin talepleri uygun bulunmamış olup, oy birliği ile reddedilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Atatürk Mahallesi Sakinlerinin, 03.10.2012 tarihinde onaylanan revizyon imar planında “özel eğitim tesisi” olarak ayrılan, Atatürk Mahallesi, 257 adada bulunan alanın, 1987 onaylı eski imar planındaki şekliyle düzenlenmesine yönelik imar planı tadilatı yapılması talebinin reddine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2017/30

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye meclisinin gündeme 23. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 04.01.2017 tarihli dilekçesinde; 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan, 07.07.2012 tarih ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin, Geçiş Hükümleri bölümünün, geçici 1.maddesinin 12.fıkrasında:  01.01.2012 tarihinden önce kurulmuş toptancı hallerindeki tahsisli işyerleri, mevcut tahsis sahiplerine kanunun yürürlüğe girdiği 01.01.2012 tarihinden itibaren hiçbir işleme gerek kalmaksızın on iki yıl süreyle kiralanmış sayılır. Bu şekilde kiralanmış sayılan işyerleri için sözleşmeler bu yönetmelik hükümleri ile son tahsis ücretleri esas alınarak yapılır hükmü bulunmaktadır. Ancak, Belediye meclisinin 01.04.2015 tarih ve 2015/61 sayılı kararı ile belediye toptancı halinin 31.12.2015 tarihinde kapatılmasına karar verilmiş, Belediye Meclisinin 06.01.2016 tarih ve 2016/19 sayılı kararı ile toptancı halinin kapatılması bir yıl ertelenerek, toptancı halinde bulunan işyerlerinin kira sözleşmeleri 31.12.2016 tarihine kadar yapılmıştır. Belediye Meclisinin 06.04.2016 tarih ve 2016/78 sayılı kararı ile toptancı halinin faaliyetlerine devam etmesine karar verilmiş olduğundan ve toptancı halinde bulunan işyerlerinin sözleşmeleri 31.12.2016 tarihinde bittiğinden, söz konusu işyerlerinin kira sözleşmelerinin süresinin belirlenmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan, 07.07.2012 tarih ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin, Geçiş Hükümleri bölümünün, geçici 1.maddesinin 12.fıkrasındaki  “01.01.2012 tarihinden önce kurulmuş toptancı hallerindeki tahsisli işyerleri, mevcut tahsis sahiplerine kanunun yürürlüğe girdiği 01.01.2012 tarihinden itibaren hiçbir işleme gerek kalmaksızın on iki yıl süreyle kiralanmış sayılır. Bu şekilde kiralanmış sayılan işyerleri için sözleşmeler bu yönetmelik hükümleri ile son tahsis ücretleri esas alınarak yapılır.” hükmü gereğince, Belediyemiz Toptancı Halinde, Kanunun yürürlüğe girdiği 01.01.2012 tarihinde tahsisli olan işyerlerinin kira sözleşmelerinin 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmasına ve kira sözleşmelerini yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Hal Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2017/31

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye meclisinin gündeme 24. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 04.01.2017 tarihli dilekçesinde; 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a dayanılarak yürürlüğe giren Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin “Teminat” başlıklı 31.maddesinin 1.bendinde “Belediye, özel ve işletim yetkisi devredilmiş toptancı hallerinde faaliyet gösterenler, ticari güvenliğin sağlanması ve tarafların haklarının korunması amacıyla, bu maddeye göre teminat verir.” hükmü ve aynı maddenin 3.bendinde “Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarı, kiracılar için haldeki işyerlerinin, malikler için ise bulunduğu toptancı halinde kiralama yoluyla işletilen emsal işyerlerinin bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere, her yılın Ocak ayında Belediye meclisince belirlenir.” hükmü yer aldığından, söz konusu Yönetmeliğin 31.maddesinin 3.bendi gereğince, haldeki işyeri kiracılarından alınacak teminat tutarının belirlenmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a dayanılarak yürürlüğe giren Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. maddesinin 3. bendi gereğince, Belediyemiz Toptancı Halindeki işyerlerinin kiracılarından alınacak 2017 yılı teminat tutarının, 2016 yılı teminat bedelinin ÜFE oranında arttırılarak uygulanmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Hal Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2017/32

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye meclisinin gündeme 25. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 04.01.2017 tarihli dilekçesinde, 03.10.2012 tarihinde onaylanan revizyon uygulama imar planına göre, Belediyemiz adına oluşacak ihdasların ve mülkiyeti Belediyemize ait hisseli parsellerin satışları ile ilgili, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) fıkrası, 2886 Sayılı İhale Kanununun 45.maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 17.maddesine göre ihaleye çıkartılması ve/veya satışı konusunda gerekli meclis kararının alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 03.10.2012 tarihinde onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planına göre, Belediyemiz adına oluşacak ihdasların ve mülkiyeti Belediyemize ait hisseli parsellerin satışları ile ilgili, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası, 2886 Sayılı İhale Kanununun 45. maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre ihaleye çıkartılması ve/veya satışı konusunda Encümene yetki verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2017/33

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye meclisinin gündeme 26. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 04.01.2017 tarihli dilekçesinde, Burdur Merkez Burç Mahallesi, ada 295, parsel 1’de bulunan ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.03.2015 tarih ve 3563 sayılı kararı ile tescillenen Hükümet Konağı’nın koruma alanı sınırının imar planı üzerine işlenip, 2863 Sayılı Kanunun 8.maddesi gereğince izinsiz işlem yapılmaması hususun görüşülerek, gerekli kararın alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Burç Mahallesi, ada 295, parsel 1’de bulunan ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.03.2015 tarih ve 3563 sayılı kararı ile tescillenen Hükümet Konağı’nın koruma alanı sınırının imar planı üzerine işlenmesinin ve 2863 Sayılı Kanunun 8.maddesi gereğince, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan izinsiz herhangi bir inşai ve fiziki uygulamada bulunulmamasına yönelik plan hükmünün eklenmesinin, meclis üyesi Ali UZ’un çekimser oyuna karşılık, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT,  Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Volkan MENGİ, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2017/34

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye meclisinin gündeme 27. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 04.01.2017 tarihli dilekçesinde, Burdur Merkez Burç Mahallesi, ada 294, parsel 5’te bulunan, Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisli Eski Kız Meslek Lisesi’nin koruma alanı sınırının imar planı üzerine işlenip, 2863 Sayılı Kanunun 8.maddesi gereğince izinsiz işlem yapılmaması hususunun görüşülerek, gerekli kararın alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Burç Mahallesi, ada 294, parsel 5’te bulunan, Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisli Eski Kız Meslek Lisesi’nin koruma alanı sınırının imar planı üzerine işlenmesinin ve 2863 Sayılı Kanunun 8.maddesi gereğince, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan izinsiz herhangi bir inşai ve fiziki uygulamada bulunulmamasına yönelik plan hükmünün eklenmesinin, meclis üyeleri Volkan MENGİ, Hüseyin OKAN ve Ali UZ ’un çekimser oylarına karşılık, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT,  Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2017/35

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye meclisinin gündeme 28. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 04.01.2017 tarihli dilekçesinde; Gültekin ÇEVİK 30.12.2016 tarih ve 4953 sayılı dilekçesinde, 24946433982 TC kimlik numaralı babası Rıza ÇEVİK’in 1971 yılında Mardin Nusaybin/Kızıltepe’de görev yaparken şehit düştüğünü belirterek, Rıza ÇEVİK’in isminin Burdur’da bir mahalle, sokak, bulvar veya parka verilmesini talep ettiğinden, konunun Belediye meclisince görüşülerek karara bağlanması talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 1971 yılında Mardin Nusaybin/Kızıltepe’de görev yaparken şehit düşen, 24946433982 TC kimlik numaralı Rıza ÇEVİK’in isminin Burdur’da bir mahalle, sokak, bulvar veya parka verilmesi hususunun, Belediye Meclisinin 03.08.2016 tarih ve 2016/122 sayılı kararı ile Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak ve parklara, geçmişte görev yapmış Belediye Başkanlarımız, Şehitlerimiz ve Burdurumuza faydası dokunmuş hayırsever vatandaşlarımızın isimlerinin verilmesi konusunda çalışma yapmak üzere kurulan ve meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Bayram KEPENEK, Arif PAK, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN ve Yavuz Mehmet KAYA’nın bir yıl süre ile seçildiği komisyona havale edilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2017/36

2017/Ocak ayı Belediye meclisi toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2017/Şubat ayı toplantısının 01 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 14.00′ de Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 04.01.2017

 

 

Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ                         Arif PAK                                    Ayfer HINCAL

       Belediye Başkanı                                        Kâtip                                                Kâtip

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.burdur-bld.gov.tr/ocak-2017-ayi-karar-ozetleri/

Ara 15 2016

ARALIK-2016 KARAR ÖZETLERİ

 

       BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 ──────────────────────────────

 

Belediye Meclisinin 2016/Aralık ayı toplantısı, 07 Aralık 2016 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler;  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT,  Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Hüseyin OKAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Volkan MENGİ, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

KARAR NO:2016/201

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis üyesi Fatıma KÜÇÜKKAPLAN’ın 07.12.2016 tarihli dilekçesi okundu. Belediye Meclis üyesi Fatıma KÜÇÜKKAPLAN dilekçesinde, mazeretini beyan ederek bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceğini belirtmekte ve izinli sayılmasını talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis üyesi Fatıma KÜÇÜKKAPLAN’ın izinli sayılmasına, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/202

Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 07.12.2016 tarihli dilekçesini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Burdur Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Durmuş CEYLAN 06.12.2016 tarih ve 4743 sayılı dilekçesinde; şehir merkezinde çalışan C, M ve T plakalarının ruhsat harç bedellerinin çevre illere oranla yüksek olduğunu belirterek, 2017 yılı ruhsat harç bedellerine zam yapılmamasını talep ettiğinden, konunun meclis gündemine ek madde olarak alınıp, Belediye meclisinin 2. gündem maddesi olan 2017 yılında uygulanacak olan ücret ve tarifeler konusunun içerisinde görüşülerek karara bağlanması talebinde bulunmuştur. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.12.2016 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme ek madde olarak alınıp, Belediye meclisinin 2. gündem maddesi olan 2017 yılında uygulanacak olan ücret ve tarifeler konusunun içerisinde görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/203

Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 07.12.2016 tarihli dilekçesini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Grand Özeren Otel’in sahibi Hüseyin ÖZEREN 06.12.2016 tarihli dilekçesinde; 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu gereğince, Turizm Yatırım ve İşletme Belgesi alan işletmelerin elektrik, gaz ve su ücretlerinin, o bölgedeki sanayi ve meskenlere uygulanan en düşük tarifeden uygulanması gerektiği için, Turizm Belgesi alan işletmelerin su ücretlerinin mesken tarifesinden uygulanmasını talep ettiğinden, konunun meclis gündemine ek madde olarak alınıp, Belediye meclisinin 2. gündem maddesi olan 2017 yılında uygulanacak olan ücret ve tarifeler konusunun içerisinde görüşülerek karara bağlanması talebinde bulunmuştur. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.12.2016 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme ek madde olarak alınıp, Belediye meclisinin 2. gündem maddesi olan 2017 yılında uygulanacak olan ücret ve tarifeler konusunun içerisinde görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/204

Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ, Aralık ayı meclis gündeminin 4.maddesinde yer alan, 1996 yılında Tunceli İlinin Ovacık İlçesinde şehit düşen Jandarma Komando Er Cüneyt ŞEN’in isminin, yapımı devam etmekte olan ve Menderes Mahallesi, 55. Sokak ile 53. Sokağın kesiştiği noktada bulunan parka verilmesi hususunun arz ettiği önem ve şehidin annesinin de meclis toplantısına izleyici olarak katılmasından dolayı, konunun 1.gündem maddesine geçilmeden önce görüşülerek karara bağlanmasını teklif etmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; gündemin 4.maddesinde yer alan, 1996 yılında Tunceli İlinin Ovacık İlçesinde şehit düşen Jandarma Komando Er Cüneyt ŞEN’in isminin, yapımı devam etmekte olan ve Menderes Mahallesi, 55. Sokak ile 53. Sokağın kesiştiği noktada bulunan parka verilmesi hususunun, 1.gündem maddesine geçilmeden önce görüşülerek karara bağlanmasına oy birliği karar verildi.

KARAR NO:2016/205

Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in teklifi üzerine, meclis gündeminin 1.maddesine geçilmeden önce görüşülmesine karar verilen, gündemin 4.maddesine geçildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 01.12.2016 tarih ve 364 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; 1996 yılında Tunceli İlinin Ovacık İlçesinde şehit düşen Jandarma Komando Er Cüneyt ŞEN’in isminin, yapımı devam etmekte olan ve Menderes Mahallesi, 55. Sokak ile 53. Sokağın kesiştiği noktada bulunan parka verilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Tunceli İlinin Ovacık İlçesinde şehit düşen Jandarma Komando Er Cüneyt ŞEN’in isminin, yapımı devam etmekte olan ve Menderes Mahallesi, 55. Sokak ile 53. Sokağın kesiştiği noktada bulunan parka verilmesi için, Belediye Başkanı dahil toplam 25 üyenin katıldığı oylama sonucunda 25 üye de kabul oyu vererek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesinde geçen “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” hükmüne istinaden yeterli görülmüş olup, Menderes Mahallesi, 55. Sokak ve 53. Sokağın kesiştiği noktada bulunan parka Şehit Jandarma Komando Er Cüneyt ŞEN isminin verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Park ve Bahçeler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2016/206

Gündemin 1.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.12.2016 tarih 420 sayılı yazısı ve ekleri okundu. Bu yazıda; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu  gereğince, 2017 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harçlar hakkında Belediye Meclisinin 02.11.2016 tarih ve 2016/183 sayılı kararı ile oluşturulan komisyonun kararının görüşülerek, gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır.            Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.12.2016 tarih 420 sayılı yazısı ve ekindeki 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu  gereğince hazırlanan, 2017 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harçlara ait ücretlerin, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/207

Gündemin 2.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.12.2016 tarih 421 sayılı yazısı ve ekleri okundu. Bu yazıda; 2017 yılında uygulanacak olan Ücret ve Tarifeler hakkında Belediye Meclisinin 02.11.2016 tarih ve 2016/184 sayılı kararı ile oluşturulan komisyonun kararının görüşülmesi talebi ve Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.12.2016 tarihli dilekçesindeki Belediye Meclisinin Aralık ayı gündemine ek madde olarak alınıp 2.gündem maddesiyle birlikte görüşülmesine karar verilen; Burdur Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Durmuş CEYLAN’ın şehir merkezinde çalışan C, M ve T plakalarının ruhsat harç bedellerinin çevre illere oranla yüksek olduğunu belirterek, 2017 yılı ruhsat harç bedellerine zam yapılmaması talebinin ve Grand Özeren Otel’in sahibi Hüseyin ÖZEREN’in 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu gereğince, Turizm Yatırım ve İşletme Belgesi alan işletmelerin elektrik, gaz ve su ücretlerinin, o bölgedeki sanayi ve meskenlere uygulanan en düşük tarifeden uygulanması gerektiği için, Turizm Belgesi alan işletmelerin su ücretlerinin mesken tarifesinden uygulanması talebinin de bu konuyla birlikte değerlendirilerek karara bağlanması talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; şehir merkezinde çalışan C, M, T ve S plakalarının ruhsat harç bedellerinde artış yapılmayarak 2016 ruhsat harç bedellerinin 2017 yılında da aynı şekilde devam etmesinin ve 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu gereğince, Turizm Yatırım ve İşletme Belgesi alan işletmelerin su ücretlerinin 2017 yılında mesken tarifesinden uygulanmasının oy birliği ile kabulüne karar verilmiş olup; meclis üyesi Yavuz Mehmet KAYA’nın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ücret ve tarifeleri içinde yer alan otopark bedelindeki ücretlerin 2016 yılı ücretlerinin üç katı olarak uygulanmasını teklif etmesi üzerine yapılan oylamada, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ücret ve tarifeleri içinde yer alan otopark bedelindeki ücretlerin 2016 yılı ücretlerinin üç katı olarak uygulanmasınının, meclis üyeleri Yavuz Mehmet KAYA ve Cengiz ÇALIŞKAN’ın kabul, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri Atam GÜLCÜ ve Volkan MENGİ’nin çekimser oylarına karşılık, meclis üyeleri  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT,  Şengül TEKİN, Ali SAY, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Hüseyin OKAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT ve İbrahim OĞUZ’un ret oyları ile oy çokluğu ile reddine karar verilerek, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.12.2016 tarih 421 sayılı yazısı ve ekindeki 2017 yılında uygulanacak olan Ücret ve Tarifelerin, komisyondan gelen, şehir merkezinde çalışan C, M, T ve S plakalarının ruhsat harç bedellerinde artış yapılmayarak 2016 ruhsat harç bedellerinin 2017 yılında da aynı şekilde devam etmesi ve 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu gereğince, Turizm Yatırım ve İşletme Belgesi alan işletmelerin su ücretlerinin 2017 yılında mesken tarifesinden uygulanması değişiklikleri yapıldıktan sonraki şeklinin, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Volkan MENGİ, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un çekimser oylarına karşılık, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT,  Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK ve Mehmet BÜLBÜL’ün kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2016/208

Gündemin 3.maddesine geçildi. Zabıta Müdürlüğünün 02.12.2016 tarih ve 1794 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Belediyemiz denetimi altında toplu taşıma hizmetini yapmakta olan S.S. Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi 18.11.2016 tarihli dilekçesinde, maliyetlerin artması ve 65 yaş üstü vatandaşların da ücretsiz seyahat etmesi sebebiyle, gelirlerinin artan maliyet unsurları nedeniyle düştüğünü belirterek, mağduriyetlerinin giderilmesi için mevcut Halk Otobüsü Fiyat Tarifesinin günümüz ekonomik koşullarına göre güncellenmesini talep ettiğinden ve Burdur Belediye Meclisinin 05.08.2015 tarih ve 2015/124 sayılı kararı ile kabul edilen Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmeliğin, Taşıma Ücretlerinin Belirlenmesi  başlıklı 11.maddesinin 2.fıkrasında “Özel halk otobüslerinde uygulanacak ücretli, ücretsiz ve indirimli yolculara ait taşıma tarifesi Belediye meclisi tarafından saptanır. Belediye meclis kararının onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve işletici bu karara uymak zorundadır.” hükmü bulunduğundan, yine aynı maddenin 5.fıkrası gereğince Özel Halk Otobüsleri Fiyat Tarifesine zam yapılması hususunun Belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmeliğin, 11.maddesinin 2.fıkrası gereğince, 2017 yılında uygulanacak olan Özel Halk Otobüsleri Fiyat Tarifesinin, Zabıta Müdürlüğünün teklif ettiği ve aşağıda tablo olarak belirtilen şeklinin, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Volkan MENGİ, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un çekimser oylarına karşılık, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT,  Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK ve Mehmet BÜLBÜL’ün kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

S.S. ŞEHİRİÇİ DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ FİYAT TARİFESİ

GÜZERGAH ADI KENT KART ŞOFÖR KARTI İLE PARALI BİNİŞLER
ŞEHİRİÇİ İNDİ BİNDİ

 

1,70TL 2,00TL
KAMPÜS ÖĞRENCİ

 

1,50TL 1,75TL
ÜNİVERSİTE ŞEHİR İÇİ

 

1,35TL 1,75TL
İLKÖĞRETİM-LİSE

 

1,00TL 1,10TL
SANAYİ RİNG  

1,90TL

 

2,30TL

ASKERİYE KÖYÜ / GÖKÇEBAĞ

 

2,25TL 2,50TL
ÇENDİK KÖYÜ / KURUÇAY KÖYÜ

 

2,25TL 2,50TL
YAKAKÖY (KURNA) KAMPÜS ÖRTÜLÜ
İNSUYU – ERENARDIÇ ÖĞRENCİ 
1,50TL 1,75TL
YAKAKÖY (KURNA) KAMPÜS ÖRTÜLÜ
İNSUYU – ERENARDIÇ BÜYÜK 
2,20TL 2,50TL
SALI PAZARINDAN
NECATİBEY / DEĞİRMENLER MAH. 
1,75TL 2,25TL
65 YAŞ VE ÜZERİ

 

ÜCRETSİZ
% 40 ve ÜZERİ ENGELLİ

 

ÜCRETSİZ
AĞIR ENGELLİ

 

ÜCRETSİZ
AĞIR ENGELLİ REFAKATÇİSİ 1 KİŞİ

 

ÜCRETSİZ

 

KARAR NO:2016/209

Gündemin 5.maddesine geçildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Müdürlüğünün 01.12.2016 tarih ve 1083 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Belediyemiz memur personelinin, 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince, (III) Sayılı Dolu Kadro Derece ve (II) Sayılı Boş Kadro Derece Değişikliği Cetvellerinin görüşülerek gerekli kararın alınması talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz memur personelinin, 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince, (III) Sayılı Dolu Kadro Derece ve (II) Sayılı Boş Kadro Derece Değişikliği Cetvellerinin, aşağıda yazıldığı gibi Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/210

Gündemin 6.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.11.2016 tarih ve 398 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendinde, Belediye taşınmazlarını üç (3) yıldan fazla süre ile kiraya verme yetkisi Belediye meclisine verildiğinden ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 64.maddesinde, kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi on (10) yıldan çok olamaz denildiğinden; söz konusu kanunlar çerçevesinde, Belediyemiz mülkiyetinde olan her türlü taşınmazın on (10) yıla kadar kiraya verilebilmesi ve bu konuda Belediye encümenine yetki verilmesi talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 64.maddesi gereğince, Belediyemiz mülkiyetinde olan her türlü taşınmazın 10 (on) yıla kadar kiraya verilebilmesi ve bu konuda Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun, hukuki yönden daha ayrıntılı araştırılıp incelenebilmesi için bir ay ertelenerek, Ocak ayı meclis toplantısında görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/211

Gündemin 7.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.11.2016 tarih ve D.4-4227 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Hatice KEYİK 15.11.2016 evrak tarihli ve 4550 sayılı dilekçesinde, Burdur Merkez Özgür Mahallesi, pafta 144, ada 631, parsel 796, 797 ve 798 tapu kayıtlı taşınmazlar için hazırlanmış 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/212

Gündemin 8.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.12.2016 tarih ve D.4-4099 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Sebahattin AKKAYA 30.11.2016 tarih ve 4690 sayılı dilekçesinde, Burdur Merkez Özgür Mahallesi, pafta 8/1, ada 631, parsel 486 tapu kayıtlı, onaylı imar planında sosyal tesis alanı olarak görünen taşınmaz için, kat sayısı ve yapı yoğunluğunun belirlenmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/213

 

Gündemin 9.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.12.2016 tarih ve D.4-4119 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Atatürk Mahallesi Sakinleri 23.08.2016 tarih ve 3840 sayılı dilekçelerinde, 03.10.2012 tarihinde yapılan değişiklikle, özel eğitim tesisi olarak ayrılan ve Burdur Merkez Atatürk Mahallesi, 257 adada bulunan alanın, 1987 imar planındaki şekliyle yeşil alan olarak düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunmuşlardır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/214

Gündemin 10.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.12.2016 tarih ve D.4-4118 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Burdur Merkez Çeşmedamı Mahallesi, Eski Belediye Caddesi üzerinde yer alan “Eski Şehir Kulübü” binasının satın alınması talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı 18.maddesinin (e) bendinde geçen “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” hükmü gereğince, Burdur Merkez Çeşmedamı Mahallesi, Eski Belediye Caddesi üzerinde yer alan “Eski Şehir Kulübü” binasının satın alınmasının, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT ve Volkan MENGİ’nin ret oylarına karşılık, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT,  Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve  İbrahim OĞUZ’un kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2016/215

Gündemin 11.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.12.2016 tarih ve D.4-4120 sayılı yazısı okundu. Bu yazı ve ekindeki Burdur İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 10.11.2016 tarih ve 51747342-754-E.9125 sayılı yazılarında, Milli Eğitim Bakanlığının 2016 yılı temel eğitim yapım programında yer alan 20 derslikli Hacı Rahmi Sultan Ortaokulu  binasının yapılması planlandığından, Belediyemiz imar planında İlköğretim Tesisleri Alanı ve Halk Eğitim Merkezi Alanına isabet eden Burdur Merkez Karasenir Mahallesi, pafta 60, ada 222, parsel 150 tapu kayıtlı taşınmazdaki Belediyemize ait hissenin, 222 Sayılı İlköğretim Kanununun 62. ve 65. maddeleri gereğince İl Özel İdaresine bedelsiz devredilmesi talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Karasenir Mahallesi, pafta 60, ada 222, parsel 150 tapu kayıtlı taşınmazdaki Belediyemize ait hissenin, 222 Sayılı İlköğretim Kanununun 62. ve 65. maddeleri gereğince İl Özel İdaresine bedelsiz devrine ve devre ilişkin protokolü imzalama yetkisinin Belediye Başkanına verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/216

Gündemin 12.maddesine geçildi. Temizlik İşleri Müdürlüğünün 02.12.2016 tarih ve 86 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Belediye Meclisinin 06.01.2016 tarih ve 2016/14 sayılı kararı ile, 2017 yılında uygulanacak olan Evsel Katı Atık Bedelleri ile ilgili tarifelerin belirlenmesi için çalışma yapmak üzere kurulan komisyon çalışmalarını tamamlamış olduğundan, Evsel Katı Atık Bedellerinin alınması ile ilgili maliyet raporlarının Beelediye meclisinde görüşülerek, gerekli kararın alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 2017 yılında uygulanacak olan Evsel Katı Atık Bedelleri ile ilgili tarifelerin belirlenmesi hususunun, Ocak ayı meclis toplantısında görüşülerek karara bağlanmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Temizlik İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/217

Gündemin 13.maddesine geçildi. Özel Kalem Müdürlüğünün 02.12.2016 tarih ve 73 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinde, “Meclis üyeleri arasından görevlendirilen Başkan Yardımcılarına, Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere, belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir.” denildiğinden, görevlendirilen Başkan Yardımcısına ödenecek aylık ödeneğin belirlenmesi hususunda gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince, Meclis üyeleri arasından görevlendirilen Başkan Yardımcısı Ali SAY’a, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinde geçen “Meclis üyeleri arasından görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcılarına, Belediye Başkanlarına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere, Belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık brüt ödenek verilir.” hükmü gereğince, 15 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Belediye Başkanına ödenen aylık brüt ödeneğin 2/3’ü tutarında aylık brüt ödenek ödenmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/218


         Gündemin 14.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.12.2016 tarih ve  D.11-4169 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 09.11.2016 tarih ve 8 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararına geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 02.12.2016 tarih ve 2016/186 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.10.2016 tarih ve D.4-3582 sayılı yazısı ve ekindeki Yavuz Barış HAMAMCI’nın 24.10.2016 tarih ve 4358 sayılı dilekçesinde, Burdur Merkez Özgür Mahallesi, pafta 125, ada 782, parsel 2, 3, 4 ve 5 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda, mevcut imar planında zemin kat ticari, ayrık nizam, 5 kat konut alanı iken, mevcut yapı yoğunluğu ve kat yüksekliği aynı kalmak kaydı ile zemin kat ticari, blok nizam şeklinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; mevcut yapı yoğunluğu ve kat yüksekliği aynı kalmak kaydı ile ayrık nizam yapılaşma biçiminin, blok nizam olarak değiştirilmesine yönelik imar planı değişiklik teklifi uygun bulunmuş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; konunun İmar Komisyonundan geldiği şeklinin kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/219


        2016/Aralık ayı Belediye meclisi toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2017/Ocak ayı toplantısının 04 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 14.00′ de Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 07.12.2016

Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ                         Arif PAK                                    Ayfer HINCAL

       Belediye Başkanı                                        Kâtip                                                Kâtip

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.burdur-bld.gov.tr/aralik-2016-karar-ozetleri/

Kas 09 2016

KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

 

       BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 ──────────────────────────────

            Belediye Meclisinin 2016/Kasım ayı toplantısı, 02 Kasım 2016 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler;  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT,  Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN  Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Volkan MENGİ, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

KARAR NO:2016/177

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis üyesi Binnur ÇIĞRI’nın 02.11.2016 tarihli dilekçesi okundu. Belediye Meclis üyesi Binnur ÇIĞRI dilekçesinde, mazeretini beyan ederek bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceğini belirtmekte ve izinli sayılmasını talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis üyesi Binnur ÇIĞRI’nın izinli sayılmasına, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/178

Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 02.11.2016 tarihli dilekçesini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Burdur Merkez Özgür Mahallesi, pafta 131, ada 608, parsel 96 ve 97 tapu kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait Kültür Merkezi Binasının eksik kalan imalatlarının tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulabilmesi için, Burdur İl Özel İdaresine bedelsiz devredilmesine, devrine ilişkin iş ve işlemlerin yapılmasına ve devre ilişkin protokolü imzalama yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi hususlarının meclis gündemine ek madde olarak alınarak, karara bağlanması talebinde bulunmuştur. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 02.11.2016 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 14.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/179

Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 02.11.2016 tarihli dilekçesini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; İnsuyu ve Çendik Turistik Tesisler Birliği Başkanlığının 02/11/2016 tarih ve 78 sayılı yazılarında, Orman ve Su İşleri VI. Bölge Müdürlüğünün 02.11.2016 tarih ve 217641 sayılı yazılarına istinaden, Burdur İli sınırları içerisinde bulunan İnsuyu Mağarası ve çevresinin 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında Tabiat Anıtı yapılmasının planlandığı belirtilerek, Mağaranın korunması ve gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mağara giriş yönünde bulunan ve ekte haritası bulunan kamu alanlarının Kurumları adına tahsis edilmesi talep edilmiş olup, Burdur Belediyesine ait alanın Orman ve Su İşleri VI. Bölge Müdürlüğüne tahsis edilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının, meclis gündemine ek madde olarak alınarak, karara bağlanması talebinde bulunulmuştur. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 02.11.2016 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 15.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/180

Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin OKAN, Ali ERDOĞAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Aysun ÇETİNER, Ali UZ, Mehmet Salih LEVENT, Volkan MENGİ ve Birkan İŞ 02.11.2016 tarihli dilekçelerini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Otogar Kavşağından, Antalya-Burdur giriş kavşağına kadar olan bulvara Prof.Dr. Necmettin ERBAKAN isminin verilmesi hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak, karara bağlanması talebinde bulunulmuştur. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin OKAN, Ali ERDOĞAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Aysun ÇETİNER, Ali UZ, Mehmet Salih LEVENT, Volkan MENGİ ve Birkan İŞ’in 02.11.2016 tarihli dilekçelerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 16.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/181

Gündemin 1.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.10.2016 tarih ve 17/132 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Belediyemiz 2017 mali yılı ve izleyen iki yılın Performans Programı, 31.08.2016 tarih ve 17/115 sayılı yazı ile Belediye Başkanına sunulmuş ve Belediye Başkanının aynı tarihli havalesi ile Belediye Encümenince incelenerek 29.09.2016 tarih ve 2016/893 sayılı kararı ile meclise havale edilmek üzere gönderilmiş olup, Encümence incelenen 2017 mali yılı ve izleyen iki yılın Performans Programının, meclisçe görüşülerek gerekli kararın alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz 2017 mali yılı ve izleyen iki yılın Performans Programının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyonca tetkikinden sonra verecekleri raporla beraber,  Belediye meclisinin 16 Kasım 2016 tarihinde yapılacak olan 2.birleşiminde bütçeden önce görüşülerek karara bağlanmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/182

Gündemin 2.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.10.2016 tarih ve 17/131 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Belediyemiz 2017 mali yılı Hazırlık Bütçesi ve izleyen iki yılın bütçe tahminleri ile ayrıntılı harcama programı ve finansman programı 31.08.2016 tarih ve 17-114 sayılı yazı ile Belediye Başkanlığına sunulmuş ve Belediye Başkanının 31.08.2016 tarihli havalesi ile Belediye Encümenince incelenerek 29.09.2016 tarih ve 2016/894 sayılı kararı ile meclise havale edilmek üzere Belediye Başkanlığına gönderilmiş olup, Encümence Belediye Başkanlığına gönderilen 2017 mali yılı hazırlık bütçesi ve izleyen iki yılın bütçe tahminleri ile ayrıntılı harcama programı ve finansman programının meclisçe tetkiki talebi yer almaktadır.  Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye Başkanlığının 2017 mali yılı Hazırlık Bütçesi ve 2018 ve 2019 yıllarının bütçe tahminleri ile ayrıntılı harcama ve finansman programlarının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyonca tetkikinden sonra verecekleri raporla beraber     16 Kasım 2016 tarihinde yapılacak 2.birleşiminde görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/183

Gündemin 3.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.10.2016 tarih 368 sayılı yazısı ve ekleri okundu. Bu yazıda; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu  gereğince, 2017 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harçlara ait tüm ücretler hakkında gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.10.2016 tarih 368 sayılı yazısı ve ekindeki 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu  gereğince, 2017 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harçlara ait ücretler konusunun görüşülmesi için komisyon kurulmasını teklifi üzerine; CHP Meclis Grubu adına Ali SAY 5, Ak Parti Meclis Grubu adına Volkan MENGİ 3 ve MHP Meclis Grubu adına Yavuz Mehmet KAYA 3 kişilik komisyon kurulmasını teklif etmiş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda komisyonun 5 kişi olmasının,  meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN  Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Volkan MENGİ, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve  İbrahim OĞUZ’ un ret  oylarına karşılık,  Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ,  meclis üyeleri  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT,  Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK ve Mehmet BÜLBÜL’ün kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, komisyonda görev yapmak üzere teklif edilen Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Şengül TEKİN, Hüseyin OKAN ve Yavuz Mehmet KAYA’nın komisyon üyesi olarak seçilmelerinin oy birliği ile kabulüne, konunun Aralık ayı Meclis toplantısında görüşülmesine, karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2016/184

Gündemin 4.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.10.2016 tarih 366 sayılı yazısı ve ekleri okundu. Bu yazıda; 2017 yılında uygulanacak olan Ücret ve Tarifeler hakkında gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.10.2016 tarih 366 sayılı yazısı ve ekindeki, 2017 yılında uygulanacak olan Ücret ve Tarifeler konusunun,  gündemin 3. maddesinde, 2017 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harçlara ait ücretler konusunda çalışma yapmak üzere kurulan ve meclis üyeleri Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Şengül TEKİN, Hüseyin OKAN ve Yavuz Mehmet KAYA’nın seçildiği komisyona havale edilmesine, konunun Aralık ayı Meclis toplantısında görüşülmesine, karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/185-1

Gündemin 5.maddesine geçildi. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak ve parklara, geçmişte görev yapmış Belediye Başkanlarımız, Şehitlerimiz ve Burdurumuza faydası dokunmuş hayırsever vatandaşlarımızın isimlerinin verilmesi konusunda çalışma yapmak üzere 03.08.2016 tarih ve 2016/122 sayılı meclis kararları ile kurulan komisyonun çalışmaları tamamlandığından, söz konusu rapor Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ tarafından aşağıda yazıldığı şekilde okundu.

KOMİSYON RAPORU:

1-) Belediye Meclisinin 2016/158 sayılı kararı ile komisyona havale edilen Kışla Caddesinin adının Alparslan Türkeş Caddesi şeklinde değiştirilmesi teklifi komisyon üyesi Yavuz Mehmet KAYA’nın kabul oyuna karşılık, komisyon üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Bayram KEPENEK ve Arif PAK’ın ret oyları ile kabul edilmemiştir.

2-) Belediye Meclisinin 2016/174 sayılı kararı ile komisyona haale edilen Adliye Caddesinin isminin değiştirilerek Prof.Dr. Necmettin Erbakan Caddesi isminin verilmesi ile ilgili;

Komisyon Başkanı Burhan Cahit KARAKURT, önerge sahibi Fatıma KÜÇÜKKAPLAN’ın toplantıda bulunmaması nedeniyle Prof.Dr. Necmettin Erbakan isminin verilmesi ile ilgili önergenin daha sonraki toplantıda görüşülmesini önermiş, yapılan oylamada bu toplantıda görüşülmesi lehine 3, aleyhte 1 oy kullanılmış olup, görüşülmesine karar verilmiştir.

Adliye Caddesine Prof.Dr. Necmettin ERBAKAN isminin verilmesine ilişkin yapılan oylamada, komisyon üyesi Yavuz Mehmet KAYA kabul oyu kullanmuştır. Komisyon üyeleri Bayram KEPENEK, Arif PAK ve Burhan Cahit KARAKURT çekimser olduklarını belirtmişlerdir.

Yavuz Mehmet KAYA, Akdeniz Bulvarı olarak geçen, Hatip Hoca Kavşağı ile Antalya-Ankara Kavşağı arasındaki yolun Alparslan Türkeş Bulvarı olarak isim verilmesini önermiştir. Komisyon üyesi Arif PAK, daha önceden verilmiş cadde ve sokak isimlerinin şehit ve gaziler dışında değiştirilmesi taraftarı olduğu görüşünde olduğunu belirtmiştir. Bu tür tekliflerin, yeni oluşan mahallelerde, yeni açılacak cadde ve bulvarlarda değerlendirilmesinin daha uygun olacağını belirtmiştir. Yapılan müzakere sonucunda, komisyon üyesi Yavuz Mehmet KAYA kabul oyu kullanmıştır. Komisyon üyesi Arif PAK ret oyu kullanmış olup, komisyon üyeleri Burhan Cahit KARAKURT ve Bayram KEPENEK ise çekimser kalmışlardır. 25.10.2016

Komisyon Raporunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda;

 

Kışla Caddesinin adının “Alparslan Türkeş Caddesi” şeklinde değiştirilmesi hususu komisyonda oy çokluğu ile reddedilmiş olup, konunun  komisyondan geldiği şekli için yapılan, Belediye Başkanı dahil toplam 25 üyenin katıldığı oylama sonucunda meclis üyeleri Bayram KEPENEK, Burhan Cahit KARAKURT,  Haydar DÜDÜK, Ersin TAŞLIOĞLU ve Arif PAK’ın kabul; meclis üyeleri Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un ret, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri  Ramazan KAYACAN, Necdet BEDUR, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Mehmet BÜLBÜL, Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT ve Volkan MENGİ’nin çekimser oylarıyla, Kışla Caddesinin adının Alparslan Türkeş Caddesi şeklinde değiştirilmesinin reddi konusunda oy çokluğu ile çekimser kalınmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesinde geçen “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” hükmüne istinaden değişikliğin yapılması için yeterlilik sağlanamamıştır. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2016/185-2

Gündemin 5.maddesine geçildi. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak ve parklara, geçmişte görev yapmış Belediye Başkanlarımız, Şehitlerimiz ve Burdurumuza faydası dokunmuş hayırsever vatandaşlarımızın isimlerinin verilmesi konusunda çalışma yapmak üzere 03.08.2016 tarih ve 2016/122 sayılı meclis kararları ile kurulan komisyonun çalışmaları tamamlandığından, söz konusu rapor Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ tarafından aşağıda yazıldığı şekilde okundu.

KOMİSYON RAPORU:

1-) Belediye Meclisinin 2016/158 sayılı kararı ile komisyona havale edilen Kışla Caddesinin adının Alparslan Türkeş Caddesi şeklinde değiştirilmesi teklifi komisyon üyesi Yavuz Mehmet KAYA’nın kabul oyuna karşılık, komisyon üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Bayram KEPENEK ve Arif PAK’ın ret oyları ile kabul edilmemiştir.

2-) Belediye Meclisinin 2016/174 sayılı kararı ile komisyona haale edilen Adliye Caddesinin isminin değiştirilerek Prof.Dr. Necmettin Erbakan Caddesi isminin verilmesi ile ilgili;

Komisyon Başkanı Burhan Cahit KARAKURT, önerge sahibi Fatıma KÜÇÜKKAPLAN’ın toplantıda bulunmaması nedeniyle Prof.Dr. Necmettin Erbakan isminin verilmesi ile ilgili önergenin daha sonraki toplantıda görüşülmesini önermiş, yapılan oylamada bu toplantıda görüşülmesi lehine 3, aleyhte 1 oy kullanılmış olup, görüşülmesine karar verilmiştir.

Adliye Caddesine Prof.Dr. Necmettin ERBAKAN isminin verilmesine ilişkin yapılan oylamada, komisyon üyesi Yavuz Mehmet KAYA kabul oyu kullanmıştır. Komisyon üyeleri Bayram KEPENEK, Arif PAK ve Burhan Cahit KARAKURT çekimser olduklarını belirtmişlerdir.

Yavuz Mehmet KAYA, Akdeniz Bulvarı olarak geçen, Hatip Hoca Kavşağı ile Antalya-Ankara Kavşağı arasındaki yolun Alparslan Türkeş Bulvarı olarak isim verilmesini önermiştir. Komisyon üyesi Arif PAK, daha önceden verilmiş cadde ve sokak isimlerinin şehit ve gaziler dışında değiştirilmesi taraftarı olduğu görüşünde olduğunu belirtmiştir. Bu tür tekliflerin, yeni oluşan mahallelerde, yeni açılacak cadde ve bulvarlarda değerlendirilmesinin daha uygun olacağını belirtmiştir. Yapılan müzakere sonucunda, komisyon üyesi Yavuz Mehmet KAYA kabul oyu kullanmıştır. Komisyon üyesi Arif PAK ret oyu kullanmış olup, komisyon üyeleri Burhan Cahit KARAKURT ve Bayram KEPENEK ise çekimser kalmışlardır. 25.10.2016

Komisyon Raporunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda;

Adliye Caddesinin isminin değiştirilerek “Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi” isminin verilmesi hususunda komisyon oy çokluğu ile çekimser kalmış olup, Adliye Caddesinin isminin değiştirilerek “Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi” isminin verilmesi için yapılan, Belediye Başkanı dahil toplam 25 üyenin katıldığı oylama sonucunda, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Volkan MENGİ, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ kabul, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK ve Mehmet BÜLBÜL çekimser oy vererek, Adliye Caddesinin isminin değiştirilerek “Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi” isminin verilmesi hususunda oy çokluğu ile çekimser kalınmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesinde geçen “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” hükmüne istinaden değişikliğin yapılması için yeterlilik sağlanamamıştır. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2016/185-3

Gündemin 5.maddesine geçildi. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak ve parklara, geçmişte görev yapmış Belediye Başkanlarımız, Şehitlerimiz ve Burdurumuza faydası dokunmuş hayırsever vatandaşlarımızın isimlerinin verilmesi konusunda çalışma yapmak üzere 03.08.2016 tarih ve 2016/122 sayılı meclis kararları ile kurulan komisyonun çalışmaları tamamlandığından, söz konusu rapor Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ tarafından aşağıda yazıldığı şekilde okundu.

KOMİSYON RAPORU:

1-) Belediye Meclisinin 2016/158 sayılı kararı ile komisyona havale edilen Kışla Caddesinin adının Alparslan Türkeş Caddesi şeklinde değiştirilmesi teklifi komisyon üyesi Yavuz Mehmet KAYA’nın kabul oyuna karşılık, komisyon üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Bayram KEPENEK ve Arif PAK’ın ret oyları ile kabul edilmemiştir.

2-) Belediye Meclisinin 2016/174 sayılı kararı ile komisyona haale edilen Adliye Caddesinin isminin değiştirilerek Prof.Dr. Necmettin Erbakan Caddesi isminin verilmesi ile ilgili;

Komisyon Başkanı Burhan Cahit KARAKURT, önerge sahibi Fatıma KÜÇÜKKAPLAN’ın toplantıda bulunmaması nedeniyle Prof.Dr. Necmettin Erbakan isminin verilmesi ile ilgili önergenin daha sonraki toplantıda görüşülmesini önermiş, yapılan oylamada bu toplantıda görüşülmesi lehine 3, aleyhte 1 oy kullanılmış olup, görüşülmesine karar verilmiştir.

Adliye Caddesine Prof.Dr. Necmettin ERBAKAN isminin verilmesine ilişkin yapılan oylamada, komisyon üyesi Yavuz Mehmet KAYA kabul oyu kullanmıştır. Komisyon üyeleri Bayram KEPENEK, Arif PAK ve Burhan Cahit KARAKURT çekimser olduklarını belirtmişlerdir.

Yavuz Mehmet KAYA, Akdeniz Bulvarı olarak geçen, Hatip Hoca Kavşağı ile Antalya-Ankara Kavşağı arasındaki yolun Alparslan Türkeş Bulvarı olarak isim verilmesini önermiştir. Komisyon üyesi Arif PAK, daha önceden verilmiş cadde ve sokak isimlerinin şehit ve gaziler dışında değiştirilmesi taraftarı olduğu görüşünde olduğunu belirtmiştir. Bu tür tekliflerin, yeni oluşan mahallelerde, yeni açılacak cadde ve bulvarlarda değerlendirilmesinin daha uygun olacağını belirtmiştir. Yapılan müzakere sonucunda, komisyon üyesi Yavuz Mehmet KAYA kabul oyu kullanmıştır. Komisyon üyesi Arif PAK ret oyu kullanmış olup, komisyon üyeleri Burhan Cahit KARAKURT ve Bayram KEPENEK ise çekimser kalmışlardır. 25.10.2016

Komisyon Raporunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

 

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda;

 

Akdeniz Bulvarı olarak geçen, Hatip Hoca Kavşağı ile Antalya-Ankara Kavşağı arasındaki yola “Alparslan Türkeş Bulvarı” isminin verilmesi hususunda komisyon oy çokluğu ile çekimser kalmış olup, Akdeniz Bulvarı olarak geçen, Hatip Hoca Kavşağı ile Antalya-Ankara Kavşağı arasındaki yola “Alparslan Türkeş Bulvarı” isminin verilmesi için yapılan, Belediye Başkanı dahil toplam 25 üyenin katıldığı oylama sonucunda, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Volkan MENGİ, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ kabul, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK ve Mehmet BÜLBÜL çekimser oy vererek, Akdeniz Bulvarı olarak geçen, Hatip Hoca Kavşağı ile Antalya-Ankara Kavşağı arasındaki yola “Alparslan Türkeş Bulvarı” isminin verilmesi hususunda oy çokluğu ile çekimser kalınmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesinde geçen “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” hükmüne istinaden yeterlilik sağlanamamıştır. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2016/186

Gündemin 6.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.10.2016 tarih ve D.4-3582 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Yavuz Barış HAMAMCI 24.10.2016 tarih ve 4358 sayılı dilekçesinde, Burdur Merkez Özgür Mahallesi, pafta 125, ada 782, parsel 2, 3, 4 ve 5 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda, mevcut imar planında zemin kat ticari, ayrık nizam, 5 kat konut alanı iken, mevcut yapı yoğunluğu ve kat yüksekliği aynı kalmak kaydı ile zemin kat ticari, blok nizam şeklinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/187

Gündemin 7.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 tarih ve D.4-3579 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Burdur Merkez Hacı Ömer Mahallesi, pafta 10, ada 357, parsel 20 tapu kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan tescilli yapının, Belediyemizin sosyal ve kültürel hizmetlerinde kullanılmak amacıyla kamulaştırılması (satın alınması) talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Hacı Ömer Mahallesi, pafta 10, ada 357, parsel 20 tapu kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan tescilli yapının, Belediyemizin sosyal ve kültürel hizmetlerinde kullanılmak amacıyla kamulaştırılmasına (satın alınması) ve kamulaştırma (satın alma) işlemlerini yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesinin, meclis üyesi Ali UZ’un çekimser oyuna karşılık, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri   Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT,  Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN  Birkan İŞ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Volkan MENGİ, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve  İbrahim OĞUZ’un kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2016/188

Gündemin 8.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 tarih ve D.4-3580 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Karayolları Genel Müdürlüğü 13.Bölge Müdürlüğünün 07.10 2016 tarih ve E.233630 sayılı yazılarına istinaden, mülkiyeti Belediyemize ait Burdur Merkez Akyaka Köyü, 1742, 1743, 1744 ve 1745 tapu kayıtlı taşınmazlar Burdur-Tefenni-Çavdır devlet yolu kamulaştırma alanında kaldığından, Karayolları Genel Müdürlüğü 13.Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılması için gerekli kararın alınması talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; mülkiyeti Belediyemize ait Burdur Merkez Akyaka Köyü, 1742, 1743, 1744 ve 1745 tapu kayıtlı taşınmazlar Burdur-Tefenni-Çavdır devlet yolu kamulaştırma alanında kaldığından, Karayolları Genel Müdürlüğü 13.Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına ve kamulaştırma işlemlerini yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine,   gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/189

Gündemin 9.maddesine geçildi. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 27.10.2016 tarih ve 454 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Belediyemiz birimleri tarafından kullanılmakta olan 54 adet sabit telefon hattı, 28 adet DSL internet, 1 adet metro internet hattı, 1 adet kurumsal SMS hattı ve 35 adet cep telefonu hattı aboneliklerinin taahhüt sürelerinin yenilenmesi gerektiği ve piyasada yaptıkları araştırma kapsamında taahhüt sürelerinin en az iki yıl olduğunu tespit ettiklerini belirterek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri başlıklı 67.maddesinde “Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.” denildiğinden ve taahhüt sürelerinin iki yıl olması halinde Kurum olarak artı değer kazanılacağı düşünüldüğünden, piyasada yapacakları fiyat araştırması durumuna göre taahhüt sürelerinin iki yıllık yapılması hususunun görüşülerek gerekli kararın alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri başlıklı 67.maddesine istinaden, Belediyeye artı değer kazandırmak amacıyla, Belediyemiz birimleri tarafından kullanılmakta olan 54 adet sabit telefon hattı, 28 adet DSL internet, 1 adet metro internet hattı, 1 adet kurumsal SMS hattı ve 35 adet cep telefonu hattı aboneliklerinin taahhüt sürelerinin iki yıllık yapılmasına ve sözleşme yapma yetkisinin Belediye Başkanına verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/190

Gündemin 10.maddesine geçildi. Zabıta Müdürlüğünün 28.10.2016 tarih ve 1575 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesi ile Belediyelere, eğitim, sağlık ve gençlere yönelik spor faaliyetleri gibi alanlarda belediye sınırlarında olmak kaydı ile sosyal amaçlı sorumluluk ve görevler verildiği belirtilmekte ve bu kapsamda; ilimizde okuyan üniversite öğrencilerine ulaşımda ekonomik açıdan kolaylık sağlamak ve daha iyi hizmet vermek amacıyla, “Adrese Dayalı Kayıt Sitemi”nde kaydını Burdur şehir merkezine aldıranlar ile, Burdur şehir merkezinde kayıtlı olup Burdur dışında üniversite öğrenimi gören ve Burdur Şehir merkezinde kayıtlı olup Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin Halk Otobüsü Kooperatifine, Adrese Dayalı Kayıt Sisteminde kayıtlarını Burdur şehir merkezine yaptırdıklarını gösteren belge ile müracaat etmeleri halinde, kişiselleştirilmiş öğrenci kartı verilerek, halk otobüsleri ücret tarifesinde %30’a kadar indirim imkanı sağlanması hususunda Halk Otobüsü Kooperatifi ile Belediyemiz arasında protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve oylaması sonucunda; Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih ve 2016/168 sayılı “5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesi ile Belediyelere, eğitim, sağlık ve gençlere yönelik spor faaliyetleri gibi alanlarda belediye sınırlarında olmak kaydı ile sosyal amaçlı sorumluluk ve görevler verildiğinden, ilimizde okuyan üniversite öğrencilerine ulaşımda ekonomik açıdan kolaylık sağlamak ve daha iyi hizmet vermek amacıyla, “Adrese Dayalı Kayıt Sitemi”nde kaydını Burdur şehir merkezine aldıranlar ile, Burdur şehir merkezinde kayıtlı olup Burdur dışında üniversite öğrenimi gören öğrencilerin Halk Otobüsü Kooperatifine, Adrese Dayalı Kayıt Sisteminde kayıtlarını Burdur şehir merkezine yaptırdıklarını gösteren belge ile müracaat etmeleri halinde, kişiselleştirilmiş öğrenci kartı verilerek, halk otobüsleri ücret tarifesinde %30’a kadar indirim imkanı sağlanması hususunda Halk Otobüsü Kooperatifi ile Belediyemiz arasında protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi.” kararının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesi ile Belediyelere, eğitim, sağlık ve gençlere yönelik spor faaliyetleri gibi alanlarda belediye sınırlarında olmak kaydı ile sosyal amaçlı sorumluluk ve görevler verildiği belirtilmekte ve bu kapsamda; ilimizde okuyan üniversite öğrencilerine ulaşımda ekonomik açıdan kolaylık sağlamak ve daha iyi hizmet vermek amacıyla, “Adrese Dayalı Kayıt Sitemi”nde kaydını Burdur şehir merkezine aldıranlar ile, Burdur şehir merkezinde kayıtlı olup Burdur dışında üniversite öğrenimi gören ve Burdur Şehir merkezinde kayıtlı olup Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin Halk Otobüsü Kooperatifine, Adrese Dayalı Kayıt Sisteminde kayıtlarını Burdur şehir merkezine yaptırdıklarını gösteren belge ile müracaat etmeleri halinde, halk otobüsleri ücret tarifesinde %30’a kadar indirim imkanı sağlanması hususunda Halk Otobüsü Kooperatifi ile Belediyemiz arasında protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi.” şeklinde  güncellenmesinin, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN  Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT ve Volkan MENGİ’nin çekimser oylarına karşılık, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT,  Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2016/191

Gündemin 11.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.10.2016 tarih ve M.K-224 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih ve 2016/173 sayılı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde okuyan ve ikametgahını Burdur’a aldıran öğrencilerden su aboneliği depozito ücretinin alınmaması ile ilgili kararının iptal edilmesi talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih ve 2016/173 sayılı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde okuyan ve ikametgahını Burdur’a aldıran öğrencilerden su aboneliği depozito ücretinin alınmaması ile ilgili kararının iptal edilmesinin, meclis üyeleri Fatıma KÜÇÜKKAPLAN ve Hüseyin OKAN’ın çekimser oylarına karşılık, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT,  Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Volkan MENGİ, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2016/192

            Gündemin 12.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.10.2016 tarih ve  D.11-3560 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 12.10.2016 tarih ve 7 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.  İmar Komisyonu kararının 1.maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih ve 2016/166 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2016 tarih ve D.4-3216 sayılı yazısı ve ekindeki Arhan İnşaat Teks.San.Tic.Ltd.Şti.’nin 28.09.2016 tarihli dilekçesinde, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 149, ada 33, parsel 2, 44 ve 52 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda hazırlanmış 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; mevcut imar planında Sosyal Tesis Alanının küçültülerek ticari alana çevrilmesi, küçültülen Sosyal Tesis Alanının yerine aynı bölgede ayrılmış Sosyal Tesis Alanları imar değişikliği, komisyon üyesi Volkan MENGİ’nin ret oyuna karşılık, komisyon üyeleri İbrahim OĞUZ, Necdet BEDUR, Bayram KEPENEK ve Şengül TEKİN’in kabul oyları ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; konunun İmar Komisyonundan geldiği şeklinin, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN  Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT ve Volkan MENGİ’nin ret oylarına karşılık, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT,  Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2016/193

             Gündemin 13.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.10.2016 tarih ve  D.11-3560 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 12.10.2016 tarih ve 7 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararının 2.maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih ve 2016/167 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2016 tarih ve D.4-3215 sayılı yazısı ve ekindeki Abdurrahman ÖZTÜRK ve Barış ULUHAN’ın 28.09.2016 tarihli dilekçelerinde, Burdur Merkez Bağlar Mahallesi, pafta 79, ada 50, parsel 33, 34, 35 ve 43 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda mevcut yapı yoğunluğu ve kat sayısı sabit kalmak kaydı ile 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; söz konusu imar planı değişiklik teklifi uygun bulunmamış olup, oy birliği ile reddedilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; konunun İmar Komisyonundan geldiği şeklinin kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/194


5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye meclisinin gündeme 14. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 02.11.2016 tarihli dilekçesinde, Burdur Merkez Özgür Mahallesi, pafta 131, ada 608, parsel 96 ve 97 tapu kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait Kültür Merkezi Binasının eksik kalan imalatlarının tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulabilmesi için, Burdur İl Özel İdaresine bedelsiz devredilmesi, devrine ilişkin iş ve işlemlerin yapılması ve devre ilişkin protokolü imzalama yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Özgür Mahallesi, pafta 131, ada 608, parsel 96 ve 97 tapu kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait Kültür Merkezi Binasının eksik kalan imalatlarının tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulabilmesi amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine istinaden, Burdur İl Özel İdaresine bedelsiz devrine, devrine ilişkin iş ve işlemlerin Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 12. ve 13. maddeleri hükmüne uygun yapılmasına ve devre ilişkin protokolü imzalama yetkisinin Belediye Başkanına verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/195


5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye meclisinin gündeme 15. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 02.11.2016 tarihli dilekçesinde, İnsuyu ve Çendik Turistik Tesisler Birliği Başkanlığının 02/11/2016 tarih ve 78 sayılı yazılarında, Orman ve Su İşleri VI. Bölge Müdürlüğünün 02.11.2016 tarih ve 217641 sayılı yazılarına istinaden, Burdur İli sınırları içerisinde bulunan İnsuyu Mağarası ve çevresinin 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında Tabiat Anıtı yapılmasının planlandığı belirtilerek, Mağaranın korunması ve gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mağara giriş yönünde bulunan ve ekte haritası bulunan kamu alanlarının Kurumları adına tahsis edilmesi talep edilmiş olup, Burdur Belediyesine ait alanın Orman ve Su İşleri VI. Bölge Müdürlüğüne tahsis edilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına yetki verilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait Burdur Çatağıl, pafta 3, ada –, parsel 651 ve 1259 tapu kayıtlı İnsuyu Mağarası ve çevresinde bulunan alanın  2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında Tabiat Anıtı yapılması planlandığından, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine istinaden, Orman ve Su İşleri VI. Bölge Müdürlüğüne 25 yıla kadar tahsis edilmesine ve bu konuda protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/196

 

  5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye meclisinin gündeme 16. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin OKAN, Ali ERDOĞAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Aysun ÇETİNER, Ali UZ, Mehmet Salih LEVENT, Volkan MENGİ ve Birkan İŞ’in 02.11.2016 tarihli dilekçelerinde, Otogar Kavşağından, Antalya-Burdur giriş kavşağına kadar olan bulvara Prof.Dr. Necmettin ERBAKAN isminin verilmesi talep edilmektedir.         Yapılan müzakeresi ve Belediye Başkanı dahil toplam 25 üyenin katıldığı işaretle oylama sonucunda; Otogar Kavşağından, Antalya-Burdur giriş kavşağına kadar olan bulvara Prof.Dr. Necmettin ERBAKAN isminin verilmesinin, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN  Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Volkan MENGİ, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve  İbrahim OĞUZ’ un kabul  oylarına karşılık,  Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ,  meclis üyeleri  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT,  Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK ve Mehmet BÜLBÜL’ün çekimser oylarıyla oy çokluğu ile çekimser kalınmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesinde geçen “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” hükmüne istinaden yeterlilik sağlanamamıştır. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2016/197

2016/Kasım ayı Belediye meclis toplantı gündeminde, Belediye Başkanlığı 2017 mali yılı ve izleyen 2 yılın Performans Programı ve Belediye Başkanlığı 2017 mali yılı ve izleyen 2 yılın Hazırlık Bütçesi dışındaki tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince, Meclisimizin Kasım ayı toplantısının 2.birleşiminin 16 Kasım 2016 Çarşamba  günü saat  14.00’ de Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurarak ve alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 02.11.2016

 

Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ                         Arif PAK                                    Ayfer HINCAL

       Belediye Başkanı                                        Kâtip                                                Kâtip

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.burdur-bld.gov.tr/kasim-ayi-meclis-toplantisi-1-birlesim-karar-ozetleri/

Eki 12 2016

EKİM-2016 AYI KARAR ÖZETLERİ

 

       BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 ──────────────────────────────

            Belediye Meclisinin 2016/Ekim ayı toplantısı, 04 Ekim 2016 Salı günü saat 14.00’de Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler;  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Volkan MENGİ, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

KARAR NO:2016/160

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis üyeleri Binnur ÇIĞRI ve Bayram KEPENEK’in 04.10.2016 tarihli dilekçeleri okundu. Belediye Meclis üyeleri Binnur ÇIĞRI ve Bayram KEPENEK dilekçelerinde, mazeretlerini beyan ederek bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceklerini belirtmekte ve izinli sayılmalarını talep etmektedirler. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis üyeleri Binnur ÇIĞRI ve Bayram KEPENEK’in izinli sayılmalarına, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/161

Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 04.10.2016 tarihli dilekçesini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde okuyan ve ikametgahını Burdur’a aldıran öğrencilerden su aboneliği depozito ücretinin alınmaması hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak, karara bağlanması talebinde bulunulmuştur. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 04.10.2016 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 10.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/162

Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Ali ERDOĞAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Aysun ÇETİNER, Ali UZ, Mehmet Salih LEVENT, Volkan MENGİ ve Birkan İŞ 04.10.2016 tarihli dilekçelerini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Ülkemize hizmetleriyle milletimizin gönlünde yer bulmuş, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlarımızdan ve Kıbrıs Barış Harekatını Başbakan Vekili olarak başlatan ve yöneten değerli devlet büyüğümüz Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’ın isminin, Adliye Binamızın taşınması sebebiyle Adliye Caddesine verilerek, söz konusu caddenin isminin Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi olarak değiştirilmesi hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak, karara bağlanması talebinde bulunulmuştur. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Ali ERDOĞAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Aysun ÇETİNER, Ali UZ, Mehmet Salih LEVENT, Volkan MENGİ ve Birkan İŞ’in 04.10.2016 tarihli dilekçelerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 11.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/163

Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Meclis üyeleri Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN, İbrahim OĞUZ 04.10.2016 tarihli dilekçelerini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Burdur Devlet Hastanesinin yerinin belirlenmesi ile ilgili olarak basında bir takım açıklamaların ve Burdur Valiliği ile Burdur Belediyesi arasında protokol düzenlendiği konusunda da iddiaların yer aldığını, sağlık konusunda yapılacak olan sağlık ocakları ile ilimizin sağlıkta da marka il olacağı şeklinde, aydın Burdur halkını yanıltan açıklamaların da olduğunu belirterek, yeni hastane yerinin meclisçe oluşturulacak bir komisyon ile belirlenmesi ve önerilmesi hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak, karara bağlanması talebinde bulunulmuştur. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis üyeleri Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN, İbrahim OĞUZ’un 04.10.2016 tarihli dilekçelerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 12.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/164

Gündemin 1.maddesine geçildi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 27.09.2016 tarih ve 314 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Belediye Meclisinin 06.01.2016 tarih ve 2016/15 sayılı kararı ile Burdur Organize Sanayi Bölgesi atık sularının, Burdur Belediyesi altyapı tesisine bağlantısı ile ilgili çalışma yapmak üzere kurulan komisyonun çalışmalarının görüşülmesi talep edilmektedir.

KOMİSYON KARARI

Belediye Meclisinin 06.01.2016 tarih ve 2016/15 sayılı kararı ile Burdur Organize Sanayi Bölgesi atık sularının, Burdur Belediyesi altyapı tesisine bağlantısı ile ilgili çalışma yapmak üzere kurulan komisyonumuz çalışmalarına başlamıştır.

19.01.2016 tarihindeki oturumda, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün sunduğu 1. Organize Sanayi Bölgesi atıksu arıtma tesisi projesi incelenmiş ve Müdürlüğümüzce onaylanmıştır. İş termin planı Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden istenmiştir. 30.03.2016 tarih ve 70 sayılı yazı ile Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü iş termin planını sunmuştur. 08.04.2016 tarihli komisyon toplantısında iş termin planı görüşülmüş ve 180 gün içerisinde arıtma tesisinin bitirilmesi için sure verilmiştir. Müdürlüğümüz 08.04.2016 tarihinde, tüm etapların 180 gün içerisinde bitirilmesi gerekliliğini Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne yazı ile bildirmiştir.

22.08.2016 tarihinde Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden yapılan çalışmalar istenmiş ancak 30.08.2016 tarihli Organize Sanayi Bölgesi yazısında, 165. Günde olduğu halde, halen firmalardan inşaat için teklif toplama aşamasında oldukları bildirilmiştir

Arıtma tesisinin yapımının gerekli ciddiyete ve dikkate alınmadığı ve gereğinin yerine getirilmediği tespit edilmiştir. Burdur Belediye Meclisine sunulur.

Gereği Düşünüldü:

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye Meclisinin 06.01.2016 tarih ve 2016/15 sayılı kararı ile Burdur Organize Sanayi Bölgesi atık sularının, Burdur Belediyesi altyapı tesisine bağlantısı ile ilgili çalışma yapmak üzere kurulan komisyonun, Burdur Organize Sanayi

Bölgesi atık sularının, Burdur Belediyesi altyapı tesisine bağlantısı ile ilgili imzalanan 2008-2009 yılı protokolünü inceleyerek yeni bir protokol hazırlaması ve protokolü imzalama yetkisinin Belediye Başkanına verilmesinin, meclis üyesi Yavuz Mehmet KAYA’nın ret, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Volkan MENGİ, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un çekimser, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK ve Mehmet BÜLBÜL’ün kabul oyları ile oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2016/165

Gündemin 2.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.09.2016 tarih ve 219 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Burdur Kent Konseyi Başkanlığının 19.07.2016 tarihinde gerçekleştirdiği Seçimli Genel Kurulunda onaylanan ve Burdur Belediyesine 08.09.2016 tarihinde gönderilen Kent Konseyi Çalışma Gruplarının plan ve projeleri, 03.02.2016 tarih ve 2016/22 sayılı meclis kararı ile oluşturulan Ön Değerlendirme Komisyonunda incelenmiş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 76. maddesinde geçen “Kent Konseyinde oluşturulan görüşler Belediye Meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir.”hükmü gereğince, komisyon raporunun görüşülmesi talep edilmektedir. Komisyon raporu Komisyon Üyesi Şengül TEKİN tarafından aşağıda yazıldığı şekilde okundu.

KENT KONSEYİ ÇALIŞMA GRUPLARININ ÇALIŞMALARINI DEĞERLENDİRMEK ÜZERE, BELEDİYE MECLİSİNİN 03.02.2016 TARİH VE 2016/22 SAYILI KARARI İLE KURULAN ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI:

Komisyonumuz 19.09.2016 tarihinde, saat 14.00’de toplanmış olup, Komisyon Başkanlığına Arif PAK, Komisyon Başkan Vekilliğine Mehmet Salih LEVENT seçilmiştir.

Burdur Kent Konseyi Başkanlığı, 07.09.2016 tarih ve B.K.K.B/2016/09/148 sayılı yazıları ile Kültür ve Sanat Çalışma Grubunun Faaliyet ve Eylem Planı Raporunu, İmar, Şehircilik, Ulaşım ve Trafik Çalışma Grubunun Faaliyet ve Eylem Planı Raporunu, Turizm, Tanıtma, Tarih ve Kültürel Varlıkları Koruma Çalışma Grubunun Faaliyet ve Eylem Planı Raporunu ve Gençlik ve Spor Çalışma Grubunun Faaliyet Ve Eylem Planı Raporunu Belediye Meclisinde değerlendirilmek üzere Belediye Başkanlığına göndermiş olup, Ön Değerlendirme Komisyonumuz:

1-         Kültür ve Sanat Çalışma Grubunun Faaliyet ve Eylem Planı Raporunda geçen;

 1. a) Yıkımdan kurtarılan, Cumhuriyet dönemi örnek yapılarından İstasyon Caddesi No: 10’da bulunan Akşam Kız Sanat Okulu-Burdur Kız Meslek Lisesi- Veteriner Fakültesi Hizmet Binası olarak kullanılan 3 katlı yığma- kargır yapının, “Demokrasi Merkezi”ne dönüştürülerek hizmete açılması konusu komisyonumuzca müzakere edilmiş, Burdur Merkez Burç Mahallesi, İstasyon Caddesinde bulunan ve daha önceden Veteriner Fakültesi Hizmet Binası olarak kullanılan binanın mülkiyeti belediyemize ait olmadığından ve bina ile ilgili Isparta Bölge İdare Mahkemesinde görülmekte olan bir dava olduğundan, Kent Konseyince teklif edilen proje ile ilgili yargı süresince belediye iş ve işlem yapamayacaktır. Bundan dolayı yargı kararının beklenmesi, yargı süreci tamamlandıktan sonra, belediyemize bir görev düşerse gereğinin yapılabileceği değerlendirilmiştir.
 2. b) Kültür ve Sanat Çalışma Grubunun ikinci projesi olan Burdur Kent Konseyi Ormanı konusu komisyonumuzca müzakere edilerek, Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisindeki ağaçlandırma çalışmalarına belediyemizin destek vermesi tavsiye edilmektedir.
 3. c) Kültür ve Sanat Çalışma Grubunun üçüncü projesi olan Cumhuriyet Dönemi Burdur Belediye Başkanlarının büstlerinin dikilmesi ve anmalık hazırlanması konusu komisyonumuzca müzakere edilmiş, Belediye Meclisinin uygun göreceği bir parka, Cumhuriyet Dönemi Belediye Başkanlarının fotoğraflı, özgeçmişleri ile ilgili bir köşe hazırlanması tavsiye edilmektedir.

2-         İmar, Şehircilik, Ulaşım ve Trafik Çalışma Grubu Raporunda; İlimizde yaşanan trafik sorunu ile ilgili belediyemiz tarafından bazı önlemler alınmış ancak, bu önlemler halkımızın kullanım sırasındaki karşılaştıkları aksaklıkları tartışma haline dönüştürmüştür. Çalışma Grubu olarak bu konu ile ilgili sorunların tespit edildiğini, bu çözümlerin uygulamaya geçmesi durumunda trafik sorununun çözüleceği kanaatine varıldığı bildirilmiştir. Konu, Ön Değerlendirme Komisyonu tarafından müzakere edilmiş, Belediye Meclisinin Eylül ayı toplantısında, Burdur Belediyesi sınırlarında Trafik Düzenleme ve Sirkülasyon Projeleri ile Yol ve Kavşak Ön Projelerinin Hazırlanması işlerinin Pamukkale Üniversitesi ile Ortak Hizmet Projesi olarak yapılması konusunda karar alınmıştır. Kent Konseyi Çalışma Grubunun hazırlamış olduğu raporun, Pamukkale Üniversitesi çalışma heyetine iletilmesi tavsiye edilmektedir.

3-         Turizm, Tanıtma, Tarih ve Kültürel Varlıkları Koruma Çalışma Grubunun   Faaliyet ve Eylem Planı Raporunda geçen projelerin bütçeleri ile ilgili tablo hazırlanması ve 26.09.2016 tarihi, saat 09.00’da Belediye Encümen odasında, Kent Konseyi Başkanı, Grup Başkanı ve yardımcısının da katılımıyla bir toplantı daha yapılması kararlaştırılmıştır.

Ön Değerlendirme Komisyonu, 26.09.2016 tarihi, saat 09.00’da, Kent Konseyi Başkanı Nuri Levent ÖZER, Turizm, Tanıtma, Tarih ve Kültürel Varlıkları Koruma Çalışma Grup Başkanı Hasan AKIN ve Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı İzzet TOPUZ’un katılımıyla belediye encümen odasında tekrar toplanmış olup, Kent Tarihi Müzelerinin, özellikle yerel tarihin ve kültürel değerlerin sergilenmesini sağlayan mekânlar olduğu ve turizm sektörüne katkı sağlayacağı değerlendirilmiş, ülkemiz sınırları içerisinde faaliyet göstermekte olan Kent Tarihi Müzelerinin bulundukları bölgelerin, kentin ekonomisine ve turizmine katkı sağladığı ifade edilmiştir. Doğal güzellikleri bakımından güneş-kum-deniz üçlüsüne sahip olamayan Anadolu şehirlerinden birisi olan Burdur ilinin çay boyu kenarında bulunan ve türkülere konu olmuş 12 değirmenden ikisi olan ve ayakta kalabilen Kabacalı Un Değirmeni ve Manastır Mahallesi çıkışında bulunan Gümüşün Un Değirmeni (Ali Bey Değirmeni) için belediyemiz tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarihi ve Kültürel Varlıkları Koruma Kuruluna başvuru yapılarak değirmenlerin tescil edilmesinin sağlanması ve restorasyonunun yapılarak Kent Müzesi haline dönüştürülmesi tavsiye edilmektedir.

Turizm, Tanıtma, Tarih ve Kültürel Varlıkları Koruma Çalışma Grubunun bir diğer çalışması olan Burdur Mobil Tanıtım ve Sergi Aracı konusu, Ön Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmiş, Burdur’un tanıtılması amacıyla, çok fazla maliyetli olmaması açısından hurdaya ayrılmış bir tır’ın kullanılabileceği düşünülerek, içerisinde Burdur’un şair ve yazarlarının, folklörünün,  üretilen  müzik  aletlerinin,  tiyatrosunun,  resim, heykel, seramik, ahşap ve karikatür sanatçılarının eserlerinin, her türlü el emeği, el sanatları ürünlerinin, yöresel tatların, sanayi ürünlerinin eserlerinin tanıtım veya sergilendiği, pazarlandığı ve Burdur’un görselinin kısa bir filmle gösterildiği bir  tanıtım aracı oluşturulabileceği tavsiye edilmektedir.

Burdur ilinde, alternatif turizme yönelik turistik çekim merkezi potansiyelinin ortaya çıkartılması, bölgedeki farklı kültürlerle harmanlanmış ve doğal güzelliklere sahip alternatif turizm alanlarının ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımı ile pazarlamasının yapılması, turizm sektörünün ekonomik ve sosyal getirilerinden yararlanılması, Göller Bölgesinde Valilik, yerel yönetimler, İl Kültür Turizm Müdürlükleri, Turizm Dernekleri, Üniversiteler ve ilgili diğer kuruluşların kanaat önderleriyle koordinasyonlu bir şekilde çalışılarak, bölgenin turizm potansiyelinin ve sorunlarının belirlenerek alternatif sürdürülebilir turizm yol haritasının belirlenmesi amacıyla 2017 yılı Ekim ya da Kasım aylarında Turizm ve Tanıtma çalıştayı yapılması ve yapılacak olan çalıştay alt yapısının, Turizm, Tanıtma, Tarih ve Kültürel Varlıkları Koruma Çalışma Grubu başkanı Hasan AKIN tarafından hazırlanması ve belediyemiz proje biriminin de destekte bulunması tavsiye edilmektedir.

Burdur tanıtımının, resim sanatı ile yapılarak, tanıtımın daha da güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Plastik Sanat Gönüllüleri Derneği organizasyonuyla, gerek Burdur’da ikamet eden, gerekse Burdur dışında ikamet eden çok sayıda sanat gönüllülerinin katılımıyla bir çalışma yapılması planlanmıştır. Yapılacak çalışma için belediyenin bir alan tahsisinde bulunarak projeye destek vermesi tavsiye edilmiştir. (Örneğin; İstasyon Caddesi, konağın hemen altından İstasyon Park çevresinden dolaşarak her iki yolun trafiğe kapatılarak kullanılması, Mevcut Uzay Çatı Pazar yeri alanının tümü veya Şehir Stadyumunun futbol alanı olabilir.) Resimlerin sergilenebilmesi için gerekli olan pano, şövale veya farklı şekillerde düzenlenebilecek asma aparatları, yatırımcı kurum ya da kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarınca temin edilebilecektir. Söz konusu etkinliğe, İlimizdeki Güzel Sanatlar Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Resim Bölümü öğrencileri ve diğer illerden gelen sanatçılarda hesaba katıldığında, ortalama 150 sanatçının katılımı sağlanabilecektir. Her bir sanatçının 10 eseriyle katıldığı düşünüldüğünde, 488.83 m2 ile Guinness Rekoru kıran İstanbul Büyükçekmece Belediyesinin rekorunun üzerine çıkılarak, yeni bir rekor kırılabileceği tavsiye edilmektedir.

Bir diğer tanıtım çalışması olan Burdur’u simgeleyen markaların tespit edilmesi ile ilgili bir anket düzenlenmesi de tavsiyeye değer görülmektedir.

4-         Gençlik ve Spor Çalışma Grubunun çalışması olan ilimizde bulunan, gençlerin ve kulüplerin bulundukları spor branşlarında, tesis eksikliği çok fazla olup, bunların da başında en öncelikli bir futbol sahasının eksikliği görülmektedir. Şöyle ki: kulüplerimizin yapacakları antrenman ve müsabakalarda kullandıkları iki saha yetmemektedir. İlimizde üçüncü bir sahaya ihtiyaç vardır. Konuyla ilgili güncelleştirilmiş proje ve maliyet hesaplarını içeren detaylı çalışma rapor ekindedir. Ülkemizdeki belediyeler, illerinde spor kompleksleri ve spor tesislerini kendi imkânları ölçüsünde yaparken, bizim belediyemizin de bu tesisi yapması ile ilimiz ve Türk sporuna olan katkısının yanında, gençliği kötü ortam ve kötü alışkanlıklardan spor alanlarına çekerek ailesine, topluma, vatanına bağlı, sağlıklı bir nesil yetişmesine imkân sağlayacaktır. Belediyemizin öncelikle bu tesisi yapmasını talep etmekteyiz konusu Ön Değerlendirme Komisyonu tarafından müzakere edilmiş, Belediye Meclisinin 06.04.2016 tarih ve 2016/77 sayılı kararı ile Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi Pafta 13-14, ada 702, parsel 307 tapu kayıtlı taşınmaz, sentetik yüzeyli çim saha yapılması için 15 yılı geçmemek üzere Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş ve karar kendilerine bildirilmiştir. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 02.06.2016 tarih ve 42774467.02/3352 sayılı yazıları ile söz konusu alan ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı görüşünü tarafımıza göndermiştir. Genel Müdürlük yazısında; Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi Pafta 13-14, ada 702, parsel 307 tapu kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan yaklaşık 150 adet çam ve bir miktar ardıç ağacının taşınması ile ilgili Burdur Orman İşlet Müdürlüğüne yazı yazılmış, Orman İşletme Müdürlüğü, taşınmaz üzerinde bulunan ağaçların taşınması sonrasında, ağaçların tekrar tutma oranının çok düşük olacağını belirtmiş, taşınmaz üzerine sentetik saha yapılmasının uygun olmadığı mütalaa edilerek, yeni arazi temin edilmesi durumunda yatırımın tekrar değerlendirileceği bildirilmiştir. Konu, Ön Değerlendirme komisyonu tarafından müzakere edilmiş, konunun İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Proje Birimince değerlendirilmesi tavsiye edilmektedir.

Burdur Kent Konseyi Başkanlığının 19.07.2016 tarihinde gerçekleştirdiği Seçimli Genel Kurulunda onaylanan ve Burdur Belediyesine 08.09.2016 tarihinde gönderilen Kent Konseyi Çalışma Gruplarının plan ve projeleri, 03.02.2016 tarih ve 2016/22 sayılı meclis kararı ile oluşturulan Ön Değerlendirme Komisyonunda incelenmiş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 76. maddesinde geçen “Kent Konseyinde oluşturulan görüşler Belediye Meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir.”hükmü gereğince, komisyon raporu Komisyon Üyesi Şengül TEKİN tarafından okundu ve meclisin bilgisine sunularak değerlendirildi.

KARAR NO:2016/166

Gündemin 3.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2016 tarih ve D.4-3216 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Arhan İnşaat Teks.San.Tic.Ltd.Şti. 28.09.2016 tarihli dilekçesinde, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 149, ada 33, parsel 2, 44 ve 52 numaralarda kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda hazırlanmış 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/167

Gündemin 4.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2016 tarih ve D.4-3215 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Abdurrahman ÖZTÜRK ve Barış ULUHAN 28.09.2016 tarihli dilekçelerinde, Burdur Merkez Bağlar Mahallesi, pafta 79, ada 50, parsel 33, 34, 35 ve 43 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda mevcut yapı yoğunluğu ve kat sayısı sabit kalmak kaydı ile 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/168

Gündemin 5.maddesine geçildi. Zabıta Müdürlüğünün 30.09.2016 tarih ve 1420 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesi ile Belediyelere, eğitim, sağlık ve gençlere yönelik spor faaliyetleri gibi alanlarda belediye sınırlarında olmak kaydı ile sosyal amaçlı sorumluluk ve görevler verildiği belirtilmekte ve bu kapsamda; ilimizde okuyan üniversite öğrencilerine ulaşımda ekonomik açıdan kolaylık sağlamak ve daha iyi hizmet vermek amacıyla, “Adrese Dayalı Kayıt Sitemi”nde kaydını Burdur şehir merkezine aldıranlar ile, Burdur şehir merkezinde kayıtlı olup Burdur dışında üniversite öğrenimi gören öğrencilerin Halk Otobüsü Kooperatifine, Adrese Dayalı Kayıt Sisteminde kayıtlarını Burdur şehir merkezine yaptırdıklarını gösteren belge ile müracaat etmeleri halinde, kişiselleştirilmiş öğrenci kartı verilerek, halk otobüsleri ücret tarifesinde %30’a kadar indirim imkanı sağlanması hususunda Halk Otobüsü Kooperatifi ile Belediyemiz arasında protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesi ile Belediyelere, eğitim, sağlık ve gençlere yönelik spor faaliyetleri gibi alanlarda belediye sınırlarında olmak kaydı ile sosyal amaçlı sorumluluk ve görevler verildiğinden, ilimizde okuyan üniversite öğrencilerine ulaşımda ekonomik açıdan kolaylık sağlamak ve daha iyi hizmet vermek amacıyla, “Adrese Dayalı Kayıt Sitemi”nde kaydını Burdur şehir merkezine aldıranlar ile, Burdur şehir merkezinde kayıtlı olup Burdur dışında üniversite öğrenimi gören öğrencilerin Halk Otobüsü Kooperatifine, Adrese Dayalı Kayıt Sisteminde kayıtlarını Burdur şehir merkezine yaptırdıklarını gösteren belge ile müracaat etmeleri halinde, kişiselleştirilmiş öğrenci kartı verilerek, halk otobüsleri ücret tarifesinde %30’a kadar indirim imkanı sağlanması hususunda Halk Otobüsü Kooperatifi ile Belediyemiz arasında protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/169

Gündemin 6.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.09.2016 tarih ve  D.11-3204 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 28.09.2016 tarih ve 6 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararının 1.maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 07.09.2016 tarih ve 2016/144 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.09.2016 tarih ve D.4-2972 sayılı yazısı ve ekindeki Halil ÖZLÜ ve Zeki DİKİCİ’ye vekaleten Mehmet İZGİ’nin 08.08.2016 tarih ve 3709 sayılı dilekçesinde, Burdur Merkez Bağlar Mahallesi, pafta 134, ada 49, parsel 46, 47, 48, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 tapu kayıtlı taşınmazlar ile ilgili emsal uygulamasına yönelik imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; toplam inşaat alanı aynı kalmak kaydı ile bir kat arttırılarak hazırlanan imar planı değişikliği uygun bulunarak oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; konunun İmar Komisyonundan geldiği şeklinin kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/170

Gündemin 7.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.09.2016 tarih ve  D.11-3204 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 28.09.2016 tarih ve 6 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararının 2.maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 07.09.2016 tarih ve 2016/145 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.09.2016 tarih ve D.4-2971 sayılı yazısı ve ekindeki Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 23.08.2016 tarihli yazısında, Burdur Merkez Karasenir Mahallesi, pafta 184, ada 260, parsel 52 tapu kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda Adliye Lojmanları yapılmak üzere hazırlanmış imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; söz konusu imar planı değişiklik teklifi uygun bulunmuş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; konunun İmar Komisyonundan geldiği şeklinin kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/171

Gündemin 8.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.09.2016 tarih ve  D.11-3204 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 28.09.2016 tarih ve 6 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararının 3.maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 07.09.2016 tarih ve 2016/146 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.09.2016 tarih ve D.4-2970 sayılı yazısı ve ekindeki Erdal ÖZSU’nun 16.08.2016 tarih ve 3783 sayılı dilekçesinde, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, ada 1454, parsel 24 tapu kayıtlı taşınmaz için imar ada kenarı düzeltilmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; söz konusu imar planı değişiklik teklifi uygun bulunmuş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; konunun İmar Komisyonundan geldiği şeklinin kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/172

Gündemin 9.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.09.2016 tarih ve  D.11-3204 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 28.09.2016 tarih ve 6 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararının 4.maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 07.09.2016 tarih ve 2016/147 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.09.2016 tarih ve D.4-2974 sayılı yazısı ve ekindeki Mehmet YAVAŞ’ın 01.09.2016 tarih ve 3922 sayılı dilekçesinde, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi ve Halide Edip Caddesinde yol boyu ticari yapılaşmanın mesken olarak değiştirilmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur.         İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; söz konusu imar planı değişiklik teklifi uygun bulunmuş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; konunun İmar Komisyonundan geldiği şeklinin kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/173

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye meclisinin gündeme 10. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 04.10.2016 tarihli dilekçesinde, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde okuyan ve ikametgahını Burdur’a aldıran öğrencilerden su aboneliği depozito ücretinin alınmaması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde okuyan ve ikametgahını Burdur’a aldıran öğrencilerden su aboneliği depozito ücretinin alınmamasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/174

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye meclisinin gündeme 11. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Ali ERDOĞAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Aysun ÇETİNER, Ali UZ, Mehmet Salih LEVENT, Volkan MENGİ ve Birkan İŞ’in 04.10.2016 tarihli dilekçelerinde, Ülkemize hizmetleriyle milletimizin gönlünde yer bulmuş, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlarımızdan ve Kıbrıs Barış Harekatını Başbakan Vekili olarak başlatan ve yöneten değerli devlet büyüğümüz Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’ın isminin, Adliye Binamızın taşınması sebebiyle Adliye Caddesine verilerek, söz konusu caddenin isminin Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Konak Mahallesi, Adliye Caddesi isminin, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi olarak değiştirilmesi hususunun, Belediye Meclisinin 03.08.2016 tarih ve 2016/122 sayılı kararı ile Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak ve parklara, geçmişte görev yapmış Belediye Başkanlarımız, Şehitlerimiz ve Burdurumuza faydası dokunmuş hayırsever vatandaşlarımızın isimlerinin verilmesi konusunda çalışma yapmak üzere kurulan ve meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Bayram KEPENEK, Arif PAK, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN ve Yavuz Mehmet KAYA’nın bir yıl süre ile seçildiği komisyona havale edilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi

KARAR NO:2016/175

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye meclisinin gündeme 12. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Meclis üyeleri Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un 04.10.2016 tarihli dilekçelerinde, Burdur Devlet Hastanesinin yerinin belirlenmesi ile ilgili olarak basında bir takım açıklamaların ve Burdur Valiliği ile Burdur Belediyesi arasında protokol düzenlendiği konusunda da iddiaların yer aldığı, sağlık konusunda yapılacak olan sağlık ocakları ile ilimizin sağlıkta da marka il olacağı şeklinde, aydın Burdur halkını yanıltan açıklamaların da olduğu belirtilerek, yeni hastane yerinin meclisçe oluşturulacak bir komisyon ile belirlenmesi ve önerilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; yeni hastane yerinin belirlenmesi ve önerilmesi hususunda komisyon kurulmasının, meclis üyeleri Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un kabul, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT ve Volkan MENGİ’nin çekimser oylarına karşılık, meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK ve Mehmet BÜLBÜL’ün ret oyları ile oy çokluğu ile reddine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2016/176

2016/Ekim ayı Belediye meclisi toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2016/Kasım ayı toplantısının    02 Kasım 2016 Çarşamba günü saat 14.00′ de Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 04.10.2016

 

Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ                         Arif PAK                                    Ayfer HINCAL

       Belediye Başkanı                                        Kâtip                                                Kâtip

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.burdur-bld.gov.tr/ekim-ayi-karar-ozetleri/

Eyl 20 2016

EYLÜL AYI KARAR ÖZETLERİ

 

       BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLER

 ──────────────────────────────

            Belediye Meclisinin 2016/Eylül ayı toplantısı, 07 Eylül 2016 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler;  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Volkan MENGİ, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

KARAR NO:2016/135

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis üyesi Birkan İŞ’in 07.09.2016 tarihli dilekçesi okundu. Belediye Meclis üyesi Birkan İŞ dilekçesinde, mazeretini beyan ederek bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceğini belirtmekte ve izinli sayılmasını talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis üyesi Birkan İŞ’in izinli sayılmasına, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/136

Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 07.09.2016 tarihli dilekçesini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; 25 Ağustos 2016 tarihinde, Artvin’in Şavşat İlçesindeki hain saldırı sonucu şehit düşen, Jandarma Er Fatih ÇAYBAŞI’nın isminin, Meram Caddesi ile 110. Sokak kesişiminde bulunan parka verilmesi hususunun meclis gündemine ek madde olarak alınarak, karara bağlanması talebinde bulunulmuştur. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.09.2016 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 14.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/137

Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 07.09.2016 tarihli dilekçesini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Belediyemiz sınırları içerisinde Emek Mahallesi, Karasenir Mahallesi ve Atatürk Mahallesi yolu üzerinde bulunan Ali Kemal Erdem Bulvarının isminin Bülent Ecevit Bulvarı olarak değiştirilmesi hususunun meclis gündemine ek madde olarak alınarak, karara bağlanması talebinde bulunulmuştur. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.09.2016 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 15.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/138

Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 07.09.2016 tarihli dilekçesini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Belediyemizin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Göl Festivali içerisinde, spor kültürünü ve sevgisini oluşturmak ve ilimizin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 22-23-24 Eylül 2016 tarihlerinde Jet Ski Yarışması düzenleneceğinden, başarılı sporculara net olarak ;

6 Kategoride birincilere 1.000,00 TL x 6 = 6.000,00 TL

6 Kategoride ikincilere     750,00 TL x 6 = 4.500,00 TL

6 Kategoride üçüncülere   500,00 TL x 6 = 3.000,00 TL

olmak üzere toplam 13.500,00 TL ödülün Belediyemiz bütçesinden ödenmesi hususunun meclis gündemine ek madde olarak alınarak, karara bağlanması talebinde bulunulmuştur. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.09.2016 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 16.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/139

Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Meclis üyeleri Yavuz Mehmet KAYA, İbrahim OĞUZ ve Cengiz ÇALIŞKAN 07.09.2016 tarihli dilekçelerini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Burdur İlinin konumu itibari ile güneş enerjisinden en fazla faydalanabilecek konuma sahip pilot bir il olduğu belirtilerek, evinin çatısında güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretmek isteyen yapı sahiplerinden, inşaat ruhsat harcı ve iskan ruhsat harcı bedellerinin teşvik amaçlı, sembolik olarak 1,00 TL alınması ve aynı zamanda Başbakanlıkça, Bakanlar Kurulunda Burdur İlinin bu konuda teşvik ile desteklenmesi için öneride bulunmak üzere, Burdur Belediye Başkanlığınca oluşturulacak bir komisyon ile girişimlerde bulunulması hususlarının meclis gündemine ek madde olarak alınarak, karara bağlanması talebinde bulunulmuştur. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis üyeleri Yavuz Mehmet KAYA, İbrahim OĞUZ ve Cengiz ÇALIŞKAN’ın 07.09.2016 tarihli dilekçelerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 17.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/140

Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Meclis üyeleri Yavuz Mehmet KAYA, İbrahim OĞUZ ve Cengiz ÇALIŞKAN 07.09.2016 tarihli dilekçelerini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Burdur Kışla Caddesinin adının Alparslan Türkeş Caddesi olarak değiştirilmesi hususunun meclis gündemine ek madde olarak alınarak, karara bağlanması talebinde bulunulmuştur. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis üyeleri Yavuz Mehmet KAYA, İbrahim OĞUZ ve Cengiz ÇALIŞKAN’ın 07.09.2016 tarihli dilekçelerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 18.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/141

Gündemin 1.maddesine geçildi. Zabıta Müdürlüğünün 25.08.2016 tarih ve 1327  sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İlimiz Belediye sınırları içerisinde ticari taksi olarak hizmet veren araçlara yönelik hazırlanan yeni Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Esaslarına Dair Yönetmeliğin güncellenmesi hususunda Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 2016/111 sayılı meclis kararı ile kurulan komisyonun çalışmalarının 03.08.2016 tarihli meclis toplantısında görüşülerek, 2016/120 sayılı karar ile, yönetmeliğin daha detaylı ve hukuki yönden de incelenmek üzere tekrar komisyona havalesine karar verildiği belirtilerek, üzerinde tekrar çalışılıp, hukuki yönden gerekli düzenlemeler yapılarak tamamlanan yönetmelik taslağının görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Esaslarına Dair Yönetmeliğin, Komisyondan gelen ve karar ekinde yer alan şeklinin, meclis üyeleri  Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT ve Volkan MENGİ’nin çekimser,  Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2016/142

Gündemin 2.maddesine geçildi. Zabıta Müdürlüğünün 31.08.2016 tarih ve 1342  sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları’’ başlıklı 15.maddesinin (p) bendi gereğince; ‘’Burdur Belediyesi Sınırlarında Trafik Düzenleme ve Sirkülasyon Projeleri ile Yol ve Kavşak Ön Projelerinin Hazırlanması’’ işlerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ‘’Diğer Kuruluşlarla İlişkiler’’ başlıklı 75.maddesine istinaden, Pamukkale Üniversitesi’yle Ortak Hizmet Projesi olarak yapılması, konu ile ilgili işlerin yürütülebilmesi amacıyla 80.000,00 TL + KDV’lik ücretin aktarılması  ve yapılacak olan protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları’’ başlıklı 15.maddesinin (p) bendi gereğince; ‘’Burdur Belediyesi Sınırlarında Trafik Düzenleme ve Sirkülasyon Projeleri ile Yol ve Kavşak Ön Projelerinin Hazırlanması’’ işlerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ‘’Diğer Kuruluşlarla İlişkiler’’ başlıklı 75.maddesine istinaden, Pamukkale Üniversitesi’yle Ortak Hizmet Projesi olarak yapılmasına, konu ile ilgili işlerin yürütülebilmesi amacıyla 80.000,00 TL + KDV’lik ücretin aktarılmasına ve yapılacak olan protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/143

Gündemin 3.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.08.2016 tarih ve D.4-2958 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Burdur Merkez Atatürk Mahallesi, Zeynel Abidin Tonguç Caddesi üzerinde bulunan ve onaylı imar planında “Park Alanı” olarak belirlenen arazi üzerinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 1.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince sınırlı ayni hak tesis edilerek ihale edilmesi talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Atatürk Mahallesi, Zeynel Abidin Tonguç Caddesi üzerinde bulunan ve onaylı imar planında “Park Alanı” olarak belirlenen arazi üzerinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince 15 yıllığına sınırlı ayni hak tesis edilmesine ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 1.maddesi gereğince konunun Encümende görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/144

Gündemin 4.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.09.2016 tarih ve D.4-2972 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Halil ÖZLÜ ve Zeki DİKİCİ’ye vekaleten Mehmet İZGİ 08.08.2016 tarih ve 3709 sayılı dilekçesinde, Burdur Merkez Bağlar Mahallesi, pafta 134, ada 49, parsel 46, 47, 48, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 tapu kayıtlı taşınmazlar ile ilgili imar planı tadilatı yapılması talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/145

Gündemin 5.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.09.2016 tarih ve D.4-2971 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Cumhuriyet Başsavcılığı 23.08.2016 tarihli yazısında, Burdur Merkez Karasenir Mahallesi, pafta 184, ada 260, parsel 52 tapu kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda Adliye Lojmanları yapılmak üzere 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/146

Gündemin 6.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.09.2016 tarih ve D.4-2970 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Erdal ÖZSU 16.08.2016 tarih ve 3783 sayılı dilekçesinde, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, ada 1454, parsel 24 tapu kayıtlı taşınmaz için hazırlanmış 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/147

Gündemin 7.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.09.2016 tarih ve D.4-2974 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Mehmet YAVAŞ 01.09.2016 tarih ve 3922 sayılı dilekçesinde, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, Mithat Paşa Caddesi ve Halide Edip Caddesinde yol boyu ticari yapılaşmanın mesken olarak değiştirilmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/148

Gündemin 8.maddesine geçildi. Hukuk İşleri Müdürlüğünün 01.09.2016 tarih ve 527 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Müdürlüklerinin ihtiyacı doğrultusunda, Burdur Adliyesi, Isparta Adliyesi, Isparta İdare Mahkemesi, Antalya Bölge İdare Mahkemesi ve Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde ve gerektiğinde Yüksek Mahkemelerde ve diğer il adli ve kamu kurumlarında görülmekte olan davaları ile ilgili her türlü duruşma, keşif, icra faaliyetleri, tespit, itiraz ve temyiz faaliyetleri ve Belediyenin her türlü hak ve menfaatlerinin savunulması için gidiş-gelişlerin sağlanması amacıyla Müdürlüklerine 1 (bir) adet binek taşıt alınması  talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10.maddesine istinaden, Hukuk İşleri Müdürlüğüne, Burdur Adliyesi, Isparta Adliyesi, Isparta İdare Mahkemesi, Antalya Bölge İdare Mahkemesi ve Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde ve gerektiğinde Yüksek Mahkemelerde ve diğer il adli ve kamu kurumlarında görülmekte olan davaları ile ilgili her türlü duruşma, keşif, icra faaliyetleri, tespit, itiraz ve temyiz faaliyetleri ve Belediyenin her türlü hak ve menfaatlerinin savunulması için gidiş-gelişlerin sağlanması amacıyla, 1 (bir) adet binek taşıt alınmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Hukuk İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/149

Gündemin 9.maddesine geçildi. Özel Kalem Müdürlüğünün 02.09.2016 tarih ve 47 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Müdürlüklerinin ihtiyacı doğrultusunda, toplantı ve seyahat amacıyla kullanılmak üzere 1 adet minibüs tipi taşıt alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10.maddesine istinaden, Özel Kalem Müdürlüğüne, toplantı ve seyahat amacıyla kullanılmak üzere 1 (bir) adet minibüs tipi taşıt alınmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Özel Kalem Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/150-1

Gündemin 10.maddesine geçildi. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak ve parklara, geçmişte görev yapmış Belediye Başkanlarımız, Şehitlerimiz ve Burdurumuza faydası dokunmuş hayırsever vatandaşlarımızın isimlerinin verilmesi konusunda çalışma yapmak üzere 03.08.2016 tarih ve 2016/122, 2016/123, 2016/132 ve 2016/133 sayılı meclis kararları ile kurulan komisyonun çalışmaları tamamlandığından, söz konusu rapor Komisyon üyesi Bayram KEPENEK tarafından aşağıda yazıldığı şekilde okundu.

KOMİSYON RAPORU:

03.08.2016 tarih ve 2016/122 sayılı Meclis Kararı ile cadde, sokak, meydan ve parklara isim verilmesi ve değiştirilmesi ile ilgili kurulan komisyonumuza Burhan Cahit KARAKURT, Bayram KEPENEK, Arif PAK, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN ve Yavuz Mehmet KAYA seçilmişlerdir.

Komisyonumuz 12.08.2016 günü saat 11.00 de ilk toplantısını yapmak üzere Belediye Encümen Salonunda toplanmıştır. Komisyon üyeleri tarafından oy birliği ile Komisyon Başkanlığına Burhan Cahit KARAKURT, Komisyon Başkan Yardımcılığına Fatıma KÜÇÜKKAPLAN seçilmiştir.

Komisyonumuz 12.08.2016 ve 31.08.2016 tarihlerinde olmak üzere 2 toplantı gerçekleştirmiştir. Meclisimizin 2016/122, 2016/123, 2016/132 ve 2016/133 sayılı kararları ile Komisyonumuza sevk edilen konular maddeler halinde görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-) Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan “27 Mayıs Caddesi” nin isminin “Şehit Akif Altay Caddesi” olarak değiştirilmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yavuz Mehmet KAYA; Şehit Akif Altay isminin bir meydan veya parka verilmesinin uygun olacağı görüşü ile teklife karşı çıkmıştır.

2-) Burdur Merkez Özgür Mahallesi 33001 Sokakta yapımı devam etmekte olan trafik parkına “Şehit Sıtkı Kara Trafik Parkı” isminin verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

3-) Cumhuriyet Meydanının isminin “15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı” olarak değiştirilmesi teklifine Burhan Cahit KARAKURT, Bayram KEPENEK, Arif PAK ve Yavuz Mehmet KAYA, Cumhuriyet Meydanı isminin Burdur halkı tarafından da yıllardır kabul görmüş Burdurun bir simgesi olduğunu ve bu nedenle önerilen ismin başka bir meydana verilmesinin uygun olacağı görüşü ile karşı çıkmışlar ve teklif oy çokluğu ile reddedilmiştir.

Komisyon üyelerinden Burhan Cahit KARAKURT, Bayram KEPENEK ve Arif PAK Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesinin Şehit Kalmaz Caddesi ve Şeker Caddesi arasında kalan, Şeker Fabrikası önündeki meydana “Demokrasi ve Özgürlük Meydanı” isminin verilmesini teklif etmişlerdir. Bu teklife Komisyon üyelerinden Fatıma KÜÇÜKKAPLAN bu ismin Cumhuriyet Meydanına verilmesinin daha uygun olacağı görüşü ile karşı çıkmış, teklif Burhan Cahit KARAKURT, Bayram KEPENEK, Arif PAK ve Yavuz Mehmet KAYA’nın kabul oyları ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

4-) Bundan sonra cadde, sokak, meydan ve parklara isim verilmesi veya değiştirilmesi için, meclise sunulacak tekliflerden sonra, komisyonumuza havale edilmesi halinde tekrar görüşülmesine karar verilmiştir. 31.08.2016

Komisyon Raporunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda;

Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan “27 Mayıs Caddesi” nin isminin “Şehit Akif Altay Caddesi” olarak değiştirilmesi hususu komisyonda oy çokluğu ile kabul edilmiş olup, konunun komisyondan geldiği şekli için yapılan, Belediye Başkanı dahil toplam 25 üyenin katıldığı oylama sonucunda 25 üye de kabul oyu vererek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesinde geçen “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” hükmüne istinaden yeterli görülmüş olup, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan “27 Mayıs Caddesi” nin isminin “Şehit Akif Altay Caddesi” olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2016/150-2

Gündemin 10.maddesine geçildi. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak ve parklara, geçmişte görev yapmış Belediye Başkanlarımız, Şehitlerimiz ve Burdurumuza faydası dokunmuş hayırsever vatandaşlarımızın isimlerinin verilmesi konusunda çalışma yapmak üzere 03.08.2016 tarih ve 2016/122, 2016/123, 2016/132 ve 2016/133 sayılı meclis kararları ile kurulan komisyonun çalışmaları tamamlandığından, söz konusu rapor Komisyon üyesi Bayram KEPENEK tarafından aşağıda yazıldığı şekilde okundu.

KOMİSYON RAPORU:

03.08.2016 tarih ve 2016/122 sayılı Meclis Kararı ile cadde, sokak, meydan ve parklara isim verilmesi ve değiştirilmesi ile ilgili kurulan komisyonumuza Burhan Cahit KARAKURT, Bayram KEPENEK, Arif PAK, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN ve Yavuz Mehmet KAYA seçilmişlerdir.

Komisyonumuz 12.08.2016 günü saat 11.00 de ilk toplantısını yapmak üzere Belediye Encümen Salonunda toplanmıştır. Komisyon üyeleri tarafından oy birliği ile Komisyon Başkanlığına Burhan Cahit KARAKURT, Komisyon Başkan Yardımcılığına Fatıma KÜÇÜKKAPLAN seçilmiştir.

Komisyonumuz 12.08.2016 ve 31.08.2016 tarihlerinde olmak üzere 2 toplantı gerçekleştirmiştir. Meclisimizin 2016/122, 2016/123, 2016/132 ve 2016/133 sayılı kararları ile Komisyonumuza sevk edilen konular maddeler halinde görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-) Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan “27 Mayıs Caddesi” nin isminin “Şehit Akif Altay Caddesi” olarak değiştirilmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yavuz Mehmet KAYA; Şehit Akif Altay isminin bir meydan veya parka verilmesinin uygun olacağı görüşü ile teklife karşı çıkmıştır.

2-) Burdur Merkez Özgür Mahallesi 33001 Sokakta yapımı devam etmekte olan trafik parkına “Şehit Sıtkı Kara Trafik Parkı” isminin verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

3-) Cumhuriyet Meydanının isminin “15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı” olarak değiştirilmesi teklifine Burhan Cahit KARAKURT, Bayram KEPENEK, Arif PAK ve Yavuz Mehmet KAYA, Cumhuriyet Meydanı isminin Burdur halkı tarafından da yıllardır kabul görmüş Burdurun bir simgesi olduğunu ve bu nedenle önerilen ismin başka bir meydana verilmesinin uygun olacağı görüşü ile karşı çıkmışlar ve teklif oy çokluğu ile reddedilmiştir.

Komisyon üyelerinden Burhan Cahit KARAKURT, Bayram KEPENEK ve Arif PAK Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesinin Şehit Kalmaz Caddesi ve Şeker Caddesi arasında kalan, Şeker Fabrikası önündeki meydana “Demokrasi ve Özgürlük Meydanı” isminin verilmesini teklif etmişlerdir. Bu teklife Komisyon üyelerinden Fatıma KÜÇÜKKAPLAN bu ismin Cumhuriyet Meydanına verilmesinin daha uygun olacağı görüşü ile karşı çıkmış, teklif Burhan Cahit KARAKURT, Bayram KEPENEK, Arif PAK ve Yavuz Mehmet KAYA’nın kabul oyları ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

4-) Bundan sonra cadde, sokak, meydan ve parklara isim verilmesi veya değiştirilmesi için, meclise sunulacak tekliflerden sonra, komisyonumuza havale edilmesi halinde tekrar görüşülmesine karar verilmiştir. 31.08.2016

Komisyon Raporunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda;

Burdur Merkez Özgür Mahallesi, 33001 Sokakta yapımı devam etmekte olan trafik parkına “Şehit Sıtkı Kara Trafik Parkı” isminin verilmesi hususu komisyonda oy birliği ile kabul edilmiş olup, konunun  komisyondan geldiği şekli için yapılan, Belediye Başkanı dahil toplam 25 üyenin katıldığı oylama sonucunda 25 üye de kabul oyu vererek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesinde geçen “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” hükmüne istinaden yeterli görülmüş olup, Burdur Merkez Özgür Mahallesi 33001 Sokakta yapımı devam etmekte olan trafik parkına “Şehit Sıtkı Kara Trafik Parkı” isminin verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Park ve Bahçeler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2016/150-3

Gündemin 10.maddesine geçildi. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak ve parklara, geçmişte görev yapmış Belediye Başkanlarımız, Şehitlerimiz ve Burdurumuza faydası dokunmuş hayırsever vatandaşlarımızın isimlerinin verilmesi konusunda çalışma yapmak üzere 03.08.2016 tarih ve 2016/122, 2016/123, 2016/132 ve 2016/133 sayılı meclis kararları ile kurulan komisyonun çalışmaları tamamlandığından, söz konusu rapor Komisyon üyesi Bayram KEPENEK tarafından aşağıda yazıldığı şekilde okundu.

KOMİSYON RAPORU:

03.08.2016 tarih ve 2016/122 sayılı Meclis Kararı ile cadde, sokak, meydan ve parklara isim verilmesi ve değiştirilmesi ile ilgili kurulan komisyonumuza Burhan Cahit KARAKURT, Bayram KEPENEK, Arif PAK, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN ve Yavuz Mehmet KAYA seçilmişlerdir.

Komisyonumuz 12.08.2016 günü saat 11.00 de ilk toplantısını yapmak üzere Belediye Encümen Salonunda toplanmıştır. Komisyon üyeleri tarafından oy birliği ile Komisyon Başkanlığına Burhan Cahit KARAKURT, Komisyon Başkan Yardımcılığına Fatıma KÜÇÜKKAPLAN seçilmiştir.

Komisyonumuz 12.08.2016 ve 31.08.2016 tarihlerinde olmak üzere 2 toplantı gerçekleştirmiştir. Meclisimizin 2016/122, 2016/123, 2016/132 ve 2016/133 sayılı kararları ile Komisyonumuza sevk edilen konular maddeler halinde görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-) Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan “27 Mayıs Caddesi” nin isminin “Şehit Akif Altay Caddesi” olarak değiştirilmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yavuz Mehmet KAYA; Şehit Akif Altay isminin bir meydan veya parka verilmesinin uygun olacağı görüşü ile teklife karşı çıkmıştır.

2-) Burdur Merkez Özgür Mahallesi 33001 Sokakta yapımı devam etmekte olan trafik parkına “Şehit Sıtkı Kara Trafik Parkı” isminin verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

3-) Cumhuriyet Meydanının isminin “15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı” olarak değiştirilmesi teklifine Burhan Cahit KARAKURT, Bayram KEPENEK, Arif PAK ve Yavuz Mehmet KAYA, Cumhuriyet Meydanı isminin Burdur halkı tarafından da yıllardır kabul görmüş Burdurun bir simgesi olduğunu ve bu nedenle önerilen ismin başka bir meydana verilmesinin uygun olacağı görüşü ile karşı çıkmışlar ve teklif oy çokluğu ile reddedilmiştir.

Komisyon üyelerinden Burhan Cahit KARAKURT, Bayram KEPENEK ve Arif PAK Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesinin Şehit Kalmaz Caddesi ve Şeker Caddesi arasında kalan, Şeker Fabrikası önündeki meydana “Demokrasi ve Özgürlük Meydanı” isminin verilmesini teklif etmişlerdir. Bu teklife Komisyon üyelerinden Fatıma KÜÇÜKKAPLAN bu ismin Cumhuriyet Meydanına verilmesinin daha uygun olacağı görüşü ile karşı çıkmış, teklif Burhan Cahit KARAKURT, Bayram KEPENEK, Arif PAK ve Yavuz Mehmet KAYA’nın kabul oyları ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

4-) Bundan sonra cadde, sokak, meydan ve parklara isim verilmesi veya değiştirilmesi için, meclise sunulacak tekliflerden sonra, komisyonumuza havale edilmesi halinde tekrar görüşülmesine karar verilmiştir. 31.08.2016

Komisyon Raporunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda;

Cumhuriyet Meydanının isminin “15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı” olarak değiştirilmesi hususu komisyonda oy çokluğu ile reddedilmiş olup, konunun  komisyondan geldiği şekli için yapılan, Belediye Başkanı dahil toplam 25 üyenin katıldığı oylama sonucunda meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT ve Volkan MENGİ ret, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ kabul oyu vererek, Cumhuriyet Meydanının isminin “15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı” olarak değiştirilmesinin reddi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesinde geçen “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” hükmüne istinaden değişikliğin yapılması için yeterlilik sağlanamamıştır. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesinin Şehit Kalmaz Caddesi ve Şeker Caddesi arasında kalan, Şeker Fabrikası önündeki meydana “Demokrasi ve Özgürlük Meydanı” isminin verilmesi hususu komisyonda oy çokluğu ile kabul edilmiş olup, konunun  komisyondan geldiği şekli için yapılan, Belediye Başkanı dahil toplam 25 üyenin katıldığı oylama sonucunda meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT ve Volkan MENGİ ret, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ kabul oyu vererek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesinde geçen “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” hükmüne istinaden yapılan oylamada kabul oyları üçte iki çoğunlukta olup, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesinin Şehit Kalmaz Caddesi ve Şeker Caddesi arasında kalan, Şeker Fabrikası önündeki meydana “Demokrasi ve Özgürlük Meydanı” isminin verilmesi oy çokluğu ile Kabul edilmiştir. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2016/151

Gündemin 11.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.09.2016 tarih ve D.4-2996 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Burdur Merkez Necatibey Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve onaylı imar planında “Toplu Konut Alanı” olarak belirlenmiş sınırlar içerisinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73.maddesine istinaden “Kentsel Dönüşüm” yapılması hususunda Toplu Konut İdaresi ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Necatibey Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve onaylı imar planında “Toplu Konut Alanı” olarak belirlenmiş sınırların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73.maddesine istinaden “Kentsel Dönüşüm” alanına alınmasına ve Toplu Konut İdaresi ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/152

Gündemin 12.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.09.2016 tarih ve  D.11-2989 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 10.08.2016 tarih ve 5 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.  İmar Komisyonu kararının 1.maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 03.08.2016 tarih ve 2016/125 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.07.2016 tarih ve D.4-2582 sayılı yazısı ile ekindeki Milli Eğitim Müdürlüğünün 20.07.2016 tarih ve E.7731166 sayılı yazısında, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi pafta 14, ada 702, parsel 153 tapu kayıtlı taşınmaz üzerinde, onaylı imar planında Eğitim Tesisi görünen alanda, yapı yaklaşma sınırının değiştirilmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; Komisyon üyeleri Volkan MENGİ ve İbrahim OĞUZ yapı yaklaşma mesafesinin 10 metreye düşürülmesinin uygun olduğu ve ek binanın yapılarak eğitime kazandırılması gerektiği görüşünü bildirmişlerdir. Komisyon üyeleri Necdet BEDUR, Bayram KEPENEK ve Şengül Sevim TEKİN ise mevcut okul alanlarında yapı yaklaşma mesafelerinin değiştirilerek yapılmak istenen ek binalar, okul alanlarında açık alanların yok olmasına sebep olduğundan ve Mekânsal Planlar Yönetmeliğinin Ek-2 tablosunda yer alan standartlara uymadığından, uygun bulmamışlardır.

Yapılan müzakere sonucunda söz konusu talep, komisyon üyeleri Volkan MENGİ ve İbrahim OĞUZ’un kabul oylarına karşılık oy çokluğu ile reddedilmiştir.  Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; konunun İmar Komisyonundan geldiği şeklinin, meclis üyeleri Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un çekimser, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT ve Volkan MENGİ’nin ret oylarına karşılık, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK ve Mehmet BÜLBÜL’ün kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2016/153

Gündemin 13.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.09.2016 tarih ve  D.11-2989 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 10.08.2016 tarih ve 5 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.   İmar Komisyonu kararının 2.maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 03.08.2016 tarih ve 2016/126 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.07.2016 tarih ve D.4-2583 sayılı yazısı ile ekindeki Sultan MİNAS ve Ali MİNAS’ın 25.07.2016 tarih ve 3544 sayılı dilekçelerinde, Burdur Merkez Bağlar Mahallesi pafta 80, ada 91, parsel 59,60,61 tapu kayıtlı taşınmazlar için, emsal uygulamasına yönelik imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; Komisyon üyesi Volkan MENGİ 91 ada, 60 ve 61 numaralı parsellerde mevcut KAKS:1,05 ve 3 kat iken değişiklik teklif dosyasında Emsal: 1,10 ve 5 kat olarak düzenlendiği ve bu düzenlemede 2 kat artış ve emsal artışı olduğu yani toplam inşaat alanında artış olduğu gerekçeleri ile uygun bulmamıştır. Komisyon üyeleri İbrahim OĞUZ, Bayram KEPENEK, Şengül Sevim TEKİN ve Necdet BEDUR 60 ve 61 numaralı parsellerin bulunduğu alanda %46,26 oranında terk olduğu hesaplanmış, oysa ki 18.madde uygulamasında düzenleme ortaklık payı %40 olacağından,  %6,26 oranındaki  terk fazlalığının yol açacağı inşaat alanı kaybının 0,5 oranında Emsal artışı ile telafi edildiği görüldüğünden uygun bulmuşlardır. Yapılan müzakere sonucunda söz konusu talep, komisyon üyesi Volkan MENGİ’nin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; konunun İmar Komisyonundan geldiği şeklinin, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT ve Volkan MENGİ’nin ret oylarına karşılık, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2016/154

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye meclisinin gündeme 14. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.09.2016 tarihli dilekçesinde, 25 Ağustos 2016 tarihinde, Artvin’in Şavşat İlçesindeki hain saldırı sonucu şehit düşen, Jandarma Er Fatih ÇAYBAŞI’nın isminin, Meram Caddesi ile 110. Sokak kesişiminde bulunan parka verilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 25 Ağustos 2016 tarihinde, Artvin’in Şavşat İlçesindeki hain saldırı sonucu şehit düşen, Jandarma Er Fatih ÇAYBAŞI’nın isminin, Meram Caddesi ile 110. Sokak kesişiminde bulunan parka verilmesi için Belediye Başkanı dahil toplam 25 üyenin katıldığı oylama sonucunda 25 üye de kabul oyu vererek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesinde geçen “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” hükmüne istinaden yeterli görülmüş olup, Meram Caddesi ile 110. Sokak kesişiminde bulunan parka “Şehit Jandarma Er Fatih ÇAYBAŞI’ isminin verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Park ve Bahçeler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2016/155

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye meclisinin gündeme 15. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.09.2016 tarihli dilekçesinde, Belediyemiz sınırları içerisinde Emek Mahallesi, Karasenir Mahallesi ve Atatürk Mahallesi yolu üzerinde bulunan Ali Kemal Erdem Bulvarının isminin Bülent Ecevit Bulvarı olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz sınırları içerisinde Emek Mahallesi, Karasenir Mahallesi ve Atatürk Mahallesi yolu üzerinde bulunan Ali Kemal Erdem Bulvarının isminin Bülent Ecevit Bulvarı olarak değiştirilmesi için Belediye Başkanı dahil toplam 25 üyenin katıldığı oylama sonucunda meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT ve Volkan MENGİ olmak üzere 7 kişi ret,  Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ olmaz üzere 18 kişi kabul oyu vermiş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesinde geçen “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” hükmüne istinaden yapılan oylamada kabul oyları üçte iki çoğunlukta olup, Belediyemiz sınırları içerisinde Emek Mahallesi, Karasenir Mahallesi ve Atatürk Mahallesi yolu üzerinde bulunan Ali Kemal Erdem Bulvarının isminin “Bülent Ecevit Bulvarı” olarak değiştirilmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2016/156

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye meclisinin gündeme 16. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.09.2016 tarihli dilekçesinde, Belediyemizin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Göl Festivali içerisinde, spor kültürünü ve sevgisini oluşturmak ve ilimizin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 22-23-24 Eylül 2016 tarihlerinde Jet Ski Yarışması düzenleneceğinden, başarılı sporculara net olarak ;

6 Kategoride birincilere 1.000,00 TL x 6 = 6.000,00 TL

6 Kategoride ikincilere     750,00 TL x 6 = 4.500,00 TL

6 Kategoride üçüncülere   500,00 TL x 6 = 3.000,00 TL

olmak üzere toplam 13.500,00 TL ödülün Belediyemiz bütçesinden ödenmesi talep edilmektedir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) bendine istinaden; Belediyemizin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Göl Festivali içerisinde, spor kültürünü ve sevgisini oluşturmak ve ilimizin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 22-23-24 Eylül 2016 tarihlerinde Jet Ski Yarışması düzenleneceğinden, başarılı sporculara net olarak ;

6 Kategoride birincilere 1.000,00 TL x 6 = 6.000,00 TL

6 Kategoride ikincilere     750,00 TL x 6 = 4.500,00 TL

6 Kategoride üçüncülere   500,00 TL x 6 = 3.000,00 TL

olmak üzere toplam 13.500,00 TL ödülün Belediyemiz bütçesinden ödenmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/157

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye meclisinin gündeme 17. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Belediye Meclis üyeleri Yavuz Mehmet KAYA, İbrahim OĞUZ ve Cengiz ÇALIŞKAN’ın 07.09.2016 tarihli dilekçelerinde, Burdur İlinin konumu itibari ile güneş enerjisinden en fazla faydalanabilecek konuma sahip pilot bir il olduğu belirtilerek, evinin çatısında güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretmek isteyen yapı sahiplerinden, teşvik amaçlı olarak, inşaat ruhsat harcı ve iskan ruhsat harcı bedellerinin 1,00 TL alınması ve aynı zamanda Başbakanlıkça, Bakanlar Kurulunda Burdur İlinin bu konuda teşvik ile desteklenmesi için öneride bulunmak üzere, Burdur Belediye Başkanlığınca oluşturulacak bir komisyon ile girişimlerde bulunulması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in, evinin çatısında güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretmek isteyen yapı sahiplerinden, teşvik amaçlı olarak, inşaat ruhsat harcı ve iskan ruhsat harcı bedellerinin 1,00 TL alınması ve aynı zamanda Başbakanlıkça, Bakanlar Kurulunda Burdur İlinin bu konuda teşvik ile desteklenmesi için öneride bulunulması hususlarının öncelikle araştırılması için komisyon kurulmasını teklifi üzerine, CHP Grubu adına Ali SAY ve MHP Grubu adına Yavuz Mehmet KAYA komisyonun 5 üyeden oluşmasını, Ak Parti Grubu adına Volkan MENGİ ise 3 kişiden oluşmasını teklif etmiş olup; komisyonunun 5 üyeden oluşmasının işaretle yapılan oylaması sonucunda; meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT ve Volkan MENGİ’nin ret oylarına karşılık, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne karar verilerek, komisyon üyeliğine, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Mehmet BÜLBÜL, Birkan İŞ ve Yavuz Mehmet KAYA’nın bir yıl süre ile seçilmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2016/158

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye meclisinin gündeme 18. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Belediye Meclis üyeleri Yavuz Mehmet KAYA, İbrahim OĞUZ ve Cengiz ÇALIŞKAN’ın 07.09.2016 tarihli dilekçelerinde, Burdur Kışla Caddesinin adının Alparslan Türkeş Caddesi olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Kışla Caddesinin adının “Alparslan Türkeş Caddesi” olarak değiştirilmesi hususunun, Belediye Meclisinin 03.08.2016 tarih ve 2016/122 sayılı kararı ile Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak ve parklara, geçmişte görev yapmış Belediye Başkanlarımız, Şehitlerimiz ve Burdurumuza faydası dokunmuş hayırsever vatandaşlarımızın isimlerinin verilmesi konusunda çalışma yapmak üzere kurulan ve meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Bayram KEPENEK, Arif PAK, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN ve Yavuz Mehmet KAYA’nın bir yıl süre ile seçildiği komisyona havale edilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ                         Arif PAK                                    Ayfer HINCAL

       Belediye Başkanı                                        Kâtip                                                Kâtip

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.burdur-bld.gov.tr/eylul-ayi-karar-ozetleri-2/

Ağu 10 2016

AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

       BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 ──────────────────────────────

            Belediye Meclisinin 2016/Ağustos ayı toplantısı, 03 Ağustos 2016 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler;  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Volkan MENGİ, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

KARAR NO:2016/118

 

Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Salih LEVENT, Ali ERDOĞAN, Ali UZ, Volkan MENGİ ve Hüseyin OKAN 03.08.2016 tarihli dilekçelerini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan alçak ve hain darbe kalkışmasını kınamak ve demokrasi şehitlerimizin unutulmaması için, darbe kalıntısı olan 27 Mayıs Caddesinin “Şehit Polis Akif Altay” ismiyle değiştirilmesi hususunun meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesi talebinde bulunulmuştur. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Salih LEVENT, Ali ERDOĞAN, Ali UZ, Volkan MENGİ ve Hüseyin OKAN’ın 03.08.2016 tarihli dilekçelerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 13.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/119

Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Salih LEVENT, Ali ERDOĞAN, Ali UZ, Volkan MENGİ ve Hüseyin OKAN 03.08.2016 tarihli dilekçelerini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan alçak ve hain darbe kalkışmasını kınamak ve demokrasi şehitlerimizin unutulmaması için, günlerdir demokrasi nöbetleri tutulan Cumhuriyet Meydanının isminin “15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı” olarak düzenlenmesi hususunun meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesi talebinde bulunulmuştur. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Salih LEVENT, Ali ERDOĞAN, Ali UZ, Volkan MENGİ ve Hüseyin OKAN’ın 03.08.2016 tarihli dilekçelerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 14.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/120

Gündemin 1.maddesine geçildi. Zabıta Müdürlüğünün 27.07.2016 tarih ve 1194  sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İlimiz Belediye sınırları içerisinde ticari taksi olarak hizmet veren araçların denetim, park yeri tahsisi, özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı saatlerde boş olarak müşteri aramak için dolaşımlarını azaltmak, yol üzerinde bekleme yapmalarının önüne geçmek, ekonomik kaybı önlemek, çevre üzerindeki bozucu etkilerini azaltmak, hizmet verdikleri alanda hizmet kalitesini arttırmak, indirme-bindirme ve bekleme yerlerini belirlemek, ticari taksi olarak kullanılacak araçlarda aranacak şartlar, teknik özellikler, ticari taksi şoförlüğü yapacak kişilerde aranacak özellikler ile eğitim ve standartlarının belirlenmesini, taksilerin hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, verilen hizmetten yararlananlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek ve Burdur Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren taksi durakları ile yeni açılacak olan taksi duraklarının çalışmalarının belli bir düzen içerisinde yapılmasının sağlanması, taşımacılık hizmetine muhatap olan yolcuların rahatlığı ve güvenliği ile şehir içi trafik güvenliğinin bütünlüğünün sağlanması amacıyla, Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Esaslarına Dair Yönetmeliğin güncellenmesi hususunda Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 2016/111 sayılı meclis kararı ile kurulan komisyon söz konusu yönetmelik taslağı üzerinde çalışmasını yaptığından, konunun görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Esaslarına Dair Yönetmeliğin detaylı ve hukuki yönden de incelenmek üzere tekrar komisyona havalesine ve bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/121

Gündemin 2.maddesine geçildi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 20.07.2016 tarih ve 226 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İller Bankası tarafından 31277(TR) nolu kredi anlaşması ile AYB kaynaklarından temin edilen ve Belediyemize 4 nolu alt kredi anlaşması ile kullandırılan kredi ile ilgili Belediyenin her türlü hak ve alacaklarını İller Bankasına terhin ve temlik etmeye, Belediyeye ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankasına rehin vermeye, İller Bankasının mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya ve eksik işleri tamamlamaya, Ayrıca Belediye ve İller Bankası arasında bir mukavele veya borç senedi tanzim ve imza edilmese dahi İller Bankasının, bu yetki belgesinde ve eklerinde bulunan hususlar doğrultusunda her türlü tasarruf ve işlemleri yapmaya yetkilendirilmesi, bu esas ve şartlara göre İller Bankasından kredi alınması ile ilgili su gelirlerinin kredinin teminatı olarak kabul edilmesi, İller Bankasına rehinli ve blokeli teminat hesabı oluşturulması için Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ’in yetkilendirilmesi talep edilmektedir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda;

I-         TEMİNAT HESABININ KONUSU

İller Bankası tarafından 31277(TR) No.lu Kredi anlaşması ile AYB kaynaklarından temin edilen ve Belediyemize 4 No.lu Alt Kredi Anlaşması ile kullandırılan kredinin teminatını Belediyemiz su gelirlerinin oluşturması kararlaştırılmıştır.

II-        TEMİNAT HESABININ KAYNAĞI

Kredinin teminatına konu su gelirleri; konut, resmi okul-hastane, ticarethane, inşaat, toplu satış aboneleri, diğer resmi daire aboneleri ve sair aboneler ve şube yolu bakım gelirleri (konut abone ve diğer aboneler), tamir geliri, atık su geliri (konut ve ticarethane-inşaat), diğer su ve kanal geliri (kaçak su geliri, kolye bağlama geliri, tesisat kontrol, açma- kapama, proje onay ücreti, vidanjör ücreti, kanal açma-bağlama), mal ve hizmet satışları (sayaç kira bedeli, şartname satış bedeli), yaptırım gelirlerinden (gecikme zamları), çevre temizlik vergisi ve diğer faaliyet gelirlerinden oluşacaktır.

Teminata konu su gelirlerinin yetmemesi halinde; belediyenin kira, işgal harcı ve elektrik havagazı tüketim vergisi gelirleri ile diğer gelirleri de teminat olarak alınacaktır.

III-      TEMİNATA KONU GELİRLERE ESAS İŞLEMLER

1)         Belediye olarak Alt Kredi Anlaşmasında şartları belirlenen oranlarda su gelirlerinden elde edilen gelirleri, şartları işbu belgenin ekinde yer alan Teminat Hesabına zamanında ve belirlenen sürelerde yatırmayı taahhüt eder. Bu amaçla su gelirlerinin Belediyemiz tarafından tahsil edilen tutarlarının Alt Kredi Anlaşmasında belirtilen oranlarının kaydedilmesine mahsusen Belediyemiz muhasebe sistemi içerisinde detay hesapları açmayı, su gelirlerinin ticari bankalar aracılığı ile tahsil edilen tutarları için aynı oranlarda kesinti yapılarak belirlenen süre içerisinde Teminat Hesabına yatırmayı taahhüt ederiz.

2)         Belediye olarak her ne sebeple olursa olsun Alt Kredi Anlaşması ile şartları belirlenen oranlardaki gelirlerin düşürülmesi, ortadan kaldırılması ve/veya azaltılması yönünde karar almamayı taahhüt ederiz.

3)         Belediyemiz, Alt Kredi Anlaşmasından kaynaklanan ödemelerin zamanında ve İller Bankasınca belirlenen miktarlarda ödenmesi için Teminat Hesabında toplanan gelirlerinden ödemeleri gerçekleştirecektir.

4)         Belediyemizce, Alt Kredi Anlaşmasında belirlenen su gelir oranlarının kredi geri ödemelerini karşılayamaması durumunda, İller Bankası bu oranlarda artırım yapılması hususunda yetkili kılınmıştır. Ayrıca İller Bankasının öngördüğü oranlarda su ücretlerine konu gelir kalemlerinin artırılması talebini yerine getirmeyi taahhüt ederiz.

5)         Belediyemiz, İller Bankasının bilgisi dışında su gelirlerini başka gelir hesaplarına kaydetmemeyi taahhüt eder. Su gelirlerinin belirlenen ve tahsille görevlendirilen bankalar dışında yeni anlaşmalar yapılmak suretiyle diğer ticari bankalar aracılığı ile tahsil ettirilmesi durumunda bu konu hakkında İller Bankasını anında bilgilendirilecektir.

6)         Belediyemiz, kredinin teminatına konu gelirlerin muhasebe sistemi içerisinde belirlenen hesap dışında başka bir hesaba yatırılması nedeniyle gelirlerin azalmasına sebep olacak bir eylemde bulunmamayı, İller Bankasının bilgisi dışında bu gelirlerin başka iş ve amaçla kullanılması nedeniyle oluşacak gelir kayıplarına veya İller Bankasının bilgisi dışında herhangi bir şekilde gelirlerin azalmasına sebebiyet vermemeyi taahhüt eder.

7)         Belediyemiz, su gelirlerin azaltılması, ortadan kaldırılması, İller Bankasınca talep edilen oran ve ücret artışlarının yerine getirilmemesi, gelirlerin başka hesaplara aktarılması, gizlenmesi, İller Bankasının bilgisi dışında farklı usullerde tahsilat yapılması ve Teminat Hesabında İller Bankasının bilgisi dışında tediyatta bulunulması gibi nedenlerle, Teminat Hesabında azalışlara neden olduğunun İller Bankasınca tespiti durumunda; kredinin geriye kalan kısmının İller Bankasınca kullandırılmasının durdurulmasını ve tüm alacakların muacceliyet kazanacağını kabul ve taahhüt ederiz.

IV-      TEMİNAT HESABININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Su gelirleri ayrı bir hesapta İller Bankasınca kolayca takip, teftiş ve incelemeye elverişli bir şekilde muhasebeleştirilecektir. Alt Kredi Anlaşmasında oranları belirlenen su gelirlerinin Belediyemiz tarafından tahsil edilmesi halinde muhasebe sistemi içerisinde detay hesaplar açılacaktır. Su gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsil edilmesi durumunda tahsilatın yapıldığı tüm banka şubelerine Ek l-B’de yer alan Muvafakatname gönderilecektir.

V-        TEMİNAT HESABI AÇILMASI

Belediyemiz, açılacak Teminat Hesabını İller Bankası ile Özel Hesabın açıldığı Ticari Banka arasında imzalanan Protokol gereğince, Ticari Bankanın Belediye adına kredinin teminatına münhasıran işbu yetki belgesinin Ek l-A’da belirlenen şartlara haiz İller Bankasına Rehinli ve Blokeli Vadesiz Mevduat TL hesabı açılmasına muvafakat etmektedir.

Belediyemiz, usul ve esasları işbu Alt Kredi Anlaşmasının 2.11 maddesinde anılan Teminat Hesabını Ticari Bankanın Belediye yöresinde bulunan şubelerinden birinde açtıracaktır.

Herhangi bir şekilde Teminat Hesabının bulunduğu ticari banka veya ticari banka şubesinin değiştirilmesine veya yeni bir ticari banka şubesinde hesap açılmasına karar verme yetkisi, İller Bankasına aittir. Herhangi bir şekilde ticari banka veya ticari banka şubesinin kapanması halinde açılacak hesap Alt Kredi Anlaşmasına uygun olarak açılacak ve durumdan İller Bankası en kısa sürede yazılı olarak haberdar edilecektir. Bütün bu hallerde taraflar arasında düzenlenecek belgelerin Alt Kredi Anlaşmasının ayrılmaz bir parçası olduğunu Belediye olarak kabul ederiz.

VI-      TEMİNAT HESABININ İŞLEYİŞİ

Teminat Hesabı, Alt Kredi Anlaşmasında tespit edilen tutarların kredilendirilmesi karşılığında oluşacak, anapara, faiz taksitlerinin ve oluşabilecek sair giderlerin karşılanması amacıyla açılır. Belediyemiz Teminat Hesabında biriken tutarları İller Bankasının geri ödeme talebine uygun olarak TR19 0001 2009 4520 005H 0000 11 IBAN No.lu Dış Kredi Geri Ödeme Hesabına yatırmayı kabul eder.

Teminat Hesabına aktarılan tutarlar, aktarım yapılan günden başlamak üzere, kredi geri ödeme takvimini aksatmayacak şekilde, vade tarihinden önce geri dönüşleri Teminat Hesabına dönmek kaydıyla, kesin getirili yatırım araçlarıyla nemalandırılabilecektir.

VII-     TEMİNAT HESABININ İNCELENMESİ

Teminata konu hesapların incelenmesinin İller Bankası tarafından yapılmasına karar verilmiştir. Belediyemiz İller Bankasının talebi halinde, Belediyemiz ve su gelirleri ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi İller Bankası yetkililerine veya İller Bankasının yetkili kılacağı görevlilere ibraz etmeyi, sorulacak sorulara cevap vermeyi ve incelemede her türlü kolaylığı sağlamayı taahhüt eder.

VIII-   GENEL YETKİ KONULARI

1)         Yukarıda belirtilen hesapla ilgili olarak işlemlerin, ekte yer alan Teminat Hesabı Taahhütnamesi su gelirlerinin Teminat Hesabına Aktarılması Hakkında Muvafakatname, Alt Kredi Anlaşması ve İller Bankasının mevcut ve değişebilecek diğer tüm mevzuatı çerçevesinde yapılması kararlaştırılmıştır.

2)         Kredi geri ödemesi tamamlanıncaya kadar, anapara taksitlerinin, kredi faizinin ve oluşabilecek sair giderlerin karşılanamaması durumunda eksik kalan tutarın Belediyenin diğer gelir ve ticari menkul ve gayrimenkul mallarından tahsiline İller Bankasının yetkili olduğu kabul ve taahhüt edilmiştir.

3)         Her ne sebeple olursa olsun, bu gelirlerimizin tamamının kredi taksitlerimizi karşılayamaması halinde kredi taksitlerinin Belediyemizin yasal payından mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın mahsup edilmesini kabul ve teyit ederiz.

4)         Krediye teminat gösterilen gelirler kaldırılır veya veriliş şekli değiştirilirse, her ne nam altında olursa olsun, bu gelirlerin yerine konulacak gelir ve menfaatlerden kredinin geri ödemesini gerektirecek her türlü masraf, söz konusu kredi taksitlerimiz kapatılıncaya kadar kesinti yapmaya veya yaptırmaya İller Bankasının yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederiz.

5)         Teminat Hesabının işleyişi, hesaptan tahsilat ve tediyatta bulunulması, hesap üzerindeki her türlü tasarrufun yapılması veya yaptırılması konusunda bu hesapla ilgili her türlü yetkinin İller Bankasına bırakılması kabul edilmiştir. İşbu hesapla ile ilgili Belediyemizce ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç ve giderlerinin Belediyemizce karşılanması kabul edilmiştir.

6)         Alt Kredi Anlaşmasının sona ermesini takiben İller Bankası tarafından verilecek yazılı izin ile Belediyemiz bu hesap üzerindeki tasarruf haklarını dilediği gibi kullanacaktır.

IX-      BELEDİYE BAŞKANINA VEYA VEKİLİNE YETKİ VERİLEN HUSUSLAR

İller Bankası tarafından 31277(TR) No.lu Kredi Anlaşması ile AYB kaynaklarından temin edilen ve Belediyemize 4 No.lu Alt Kredi Anlaşması ile kullandırılan kredinin teminatını Belediyemiz su gelirlerinin oluşturmasına ve Alt Kredi Anlaşmasında şartları belirlenen kesinti oranlarının uygulanmasına, Belediyemizce karşılanması gereken her türlü vergi, resim, harç ve giderleri Belediyemizce karşılanmak üzere, Belediyemizi temsilen; İller Bankasının protokol imzaladığı Ticari Bankada Teminat Hesabı açılması, teminat hesabında İller Bankası adına rehin ve/veya bloke tesis edilmesi için Mevduat Rehin Sözleşmesi imzalamaya, su gelirlerinin Belediyemizce tahsil edilen kısmına ait muhasebe hesapları altında Teminat Hesabına aktarılmak üzere detay hesapların açılması, Teminat Hesabı açılmasına ait Taahhütnamenin imzalanması ve Belediyemiz adına su faturalarının tahsilatlarını yapan ticari bankalara Muvafakatname gönderilmesi başta olmak üzere su gelirlerinin Teminat Hesabına aktarılması, Teminat Hesabına aktarılan tutarlar, aktarım yapılan günden başlamak üzere, kredi geri ödeme takvimini aksatmayacak şekilde, vade tarihinden önce geri dönüşleri Teminat Hesabına dönmek kaydıyla, kesin getirili yatırım araçlarıyla nemalandırılmasına, su gelirleri üzerine İller Bankasınca konulan kesinti oranlarının artırılması, Teminat Hesabında biriktirilen meblağın, kredinin, anapara ve faiz ödemelerinin ve oluşabilecek sair giderlerin ödenmesi amacıyla, İller Bankasının talebine uygun olarak TR19 0001 2009 4520 005H 0000 11 İBAN No.lu Dış Kredi Geri Ödeme Hesabına transferi, bu amaca uygun olarak Belediyeyi borç altına sokabilecek her türlü anlaşmayı ve evrakı imzalamaya, anlaşma ve evraklarda her türlü değişikliği yapmaya, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü menkul ve gayrimenkulü İller Bankasına rehin etmeye ve ipotek vermeye, Belediyenin her türlü hak ve alacaklarını İller Bankasına terhin ve temlik etmeye, Belediyeye ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankasına rehin vermeye, İller Bankasının mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya ve eksik işleri tamamlamaya Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ yetkili kılınmıştır.

Ayrıca, Belediye ve İller Bankası arasında bir mukavele veya borç senedi tanzim ve imza edilmese dahi İller Bankası; bu yetki belgesinde ve eklerinde bulunan hususlar doğrultusunda her türlü tasarruf ve işlemleri yapmaya da yetkilidir.

Yukarıda tespit ve kabul edilen esas ve şartlara göre İller Bankasından kredi alınmasıyla ilgili su gelirlerinin kredinin Teminatı olarak kabul edilmesi ve İller Bankasına rehinli ve blokeli Teminat Hesabı oluşturulmasının, meclis üyeleri Yavuz Mehmet KAYA ve Cengiz ÇALIŞKAN’ın çekimser oylarına karşılık, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Volkan MENGİ ve İbrahim OĞUZ’un kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2016/122

Gündemin 3.maddesine geçildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 01.08.2016 tarih ve 238 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; 15 Temmuz 2016 tarihinde ülke yönetimine karşı yapılan darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı Özel Harekât Birliğine yapılan saldırı sonucu 16 Temmuz 2016 tarihinde şehit düşen Özel Harekât Polisi Akif ALTAY’ın isminin, Burdur Merkez Özgür Mahallesi, 33001. Sokakta yapımı devam etmekte olan trafik parkına verilerek, parkın adının “Şehit Polis Akif Altay Demokrasi ve Trafik Parkı” olması talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in teklifi üzerine, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak ve parklara, geçmişte görev yapmış Belediye Başkanlarımız, Şehitlerimiz ve Burdurumuza faydası dokunmuş hayırsever vatandaşlarımızın isimlerinin verilmesi konusunda çalışma yapmak üzere komisyon kurulması ve 15 Temmuz 2016 tarihinde ülke yönetimine karşı yapılan darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı Özel Harekât Birliğine yapılan saldırı sonucu 16 Temmuz 2016 tarihinde şehit düşen Özel Harekât Polisi Akif ALTAY’ın isminin, Burdur Merkez Özgür Mahallesi, 33001. Sokakta yapımı devam etmekte olan trafik parkına verilerek, parkın adının “Şehit Polis Akif Altay Demokrasi ve Trafik Parkı” olması hususunun da yine bu komisyon tarafından incelenmesi oy birliği ile kabul edilmiş olup, CHP Grubu adına Ali SAY ve MHP Grubu adına Yavuz Mehmet KAYA komisyonun 5 üyeden oluşmasını, Ak Parti Grubu adına Volkan MENGİ ise 3 kişiden oluşmasını teklif etmiş olup; komisyonunun 5 üyeden oluşmasının işaretle yapılan oylaması sonucunda; meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT ve Volkan MENGİ’nin ret oylarına karşılık, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne karar verilerek, komisyon üyeliğine, Burhan Cahit KARAKURT, Bayram KEPENEK, Arif PAK, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN ve Yavuz Mehmet KAYA’nın bir yıl süre ile seçilmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2016/123

Gündemin 4.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.07.2016 tarih ve D.4-2617 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Burdur Merkez Şirinevler Mahallesi, 39037. Sokağın isminin değiştirilerek, trafik kazası sonucu şehit olan polis Sıdkı KARA’nın isminin verilmesi ve sokağın yeni adının “Şehit Polis Sıdkı KARA” olması talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in teklifi üzerine, Burdur Merkez Şirinevler Mahallesi, 39037. Sokağın isminin değiştirilerek, trafik kazası sonucu şehit olan polis Sıdkı KARA’nın isminin verilmesi ve sokağın yeni adının “Şehit Polis Sıdkı KARA” olması hususunun, gündemin 3. maddesinde Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak ve parklara, geçmişte görev yapmış Belediye Başkanlarımız, Şehitlerimiz ve Burdurumuza faydası dokunmuş hayırsever vatandaşlarımızın isimlerinin verilmesi konusunda çalışma yapmak üzere kurulan ve meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Bayram KEPENEK, Arif PAK, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN ve Yavuz Mehmet KAYA’nın bir yıl süre ile seçildiği komisyona havale edilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/124

Gündemin 5.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.07.2016 tarih ve D.4-2581 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Hukuk İşleri Müdürlüğünün 31.05.2016 tarih ve 475 sayılı yazısında, Mustafa ÖZEN,   Mustafa ÖZBEK,   Ali ÖZBEK ve  Kazım KAYA  Vekili  Av.Mehmet ÇAVDAR’ın, Burdur Merkez Özgür Mahallesi, ada 631, parsel 84 numaralı taşınmazla ilgili kamulaştırmasız el koyma konulu, Burdur 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/423 E. Sayılı dosyası ile ilgili sulh olma talebinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (h) bendi gereğince görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin görev ve yetkilerini düzenleyen 18.maddesinin (h) bendinde geçen “Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.” hükmü gereğince,  Burdur Merkez Özgür Mahallesi, ada 631, parsel 84 numaralı taşınmazla ilgili kamulaştırmasız el koyma konulu, Burdur 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/423 E. Sayılı dosyası için Mustafa ÖZEN,   Mustafa ÖZBEK,   Ali ÖZBEK ve   Kazım KAYA  Vekili  Av.Mehmet ÇAVDAR ile sulh olunmasına ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/125

Gündemin 6.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.07.2016 tarih ve D.4-2582 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Milli Eğitim Müdürlüğünün 20.07.2016 tarih ve E.7731166 sayılı yazısında, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi pafta 14, ada 702, parsel 153 tapu kayıtlı taşınmaz üzerinde, onaylı imar planında Eğitim Tesisi görünen alanda, yapı yaklaşma sınırlarının değiştirilmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/126

Gündemin 7.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.07.2016 tarih ve D.4-2583 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Sultan MİNAS ve Ali MİNAS’ın 25.07.2016 tarih ve 3544 sayılı dilekçelerinde, Burdur ili Belediye sınırları içerisinde Bağlar Mahallesi pafta 80, ada 91, parsel 59,60,61’de kayıtlı taşınmazlar için, emsal uygulamasına yönelik 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/127

Gündemin 8.maddesine geçildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27.07.2016 tarih ve 176 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) bendine istinaden; 14 – 19 Ağustos 2016 tarihleri arasında, Türkiye Satranç Federasyonu ile Belediyemiz işbirliğinde düzenlenmesi planlanan 2. Burdur Gölü Açık Satranç Turnuvasının yapılması, turnuvada başarılı olan sporculara net olarak toplam 15.000,00 TL ödül dağıtılması, sporculardan alınacak katkı payından Belediyemize düşen payın Belediyemiz bütçesine kabulü, turnuvada görev alacak hakem ve diğer görevlilerin ücretlerinin ödenmesi ve projenin Belediyemizce uygulanması ve Türkiye Satranç Federasyonu ile yapılacak protokolü imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e verilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) bendine istinaden; 14 – 19 Ağustos 2016 tarihleri arasında, Türkiye Satranç Federasyonu ile Belediyemiz işbirliğinde düzenlenmesi planlanan 2. Burdur Gölü Açık Satranç Turnuvasının yapılması, turnuvada başarılı olan sporculara net olarak toplam 15.000,00 TL ödül dağıtılması, sporculardan alınacak katkı payından Belediyemize düşen payın Belediyemiz bütçesine kabulü, turnuvada görev alacak hakem ve diğer görevlilerin ücretlerinin ödenmesi ve projenin Belediyemizce uygulanması ve Türkiye Satranç Federasyonu ile yapılacak protokolü imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e verilmesi hususularının oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2016/128

Gündemin 9.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.07.2016 tarih ve  D.11-2614 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 08.06.2016 tarih ve 4 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararının 1.maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 2016/105 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.05.2016 tarih ve D.4-1882 sayılı yazısında, Ahmet KAHRAMAN’ın, Burdur Merkez Yeni Mahalle, pafta 141, ada 1297, parsel 15’ de bulunan taşınmaz için,  06.04.2016 tarih ve 2016/82-2/1 sayılı meclis kararı ile oy birliği ile kabul edilen, toplam inşaat alanı ve kat yüksekliği aynı kalmak kaydı ile Emsal uygulamasına yönelik imar planı değişikliğine itirazının görüşülmesi talep edilmektedir.  İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; 06.04.2016 tarih ve 2016/82-2/1 sayılı meclis kararı ile kabul edilen imar planı değişikliğine yapılan itirazın reddine oy birliği ile karar verilmiştir.  Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; konunun İmar Komisyonundan geldiği şeklinin kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/129

Gündemin 10.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.07.2016 tarih ve  D.11-2614 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 08.06.2016 tarih ve 4 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararının 2.maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 2016/106 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.05.2016 tarih ve D.4-1873 sayılı yazısı ve ekindeki Turhan DİKİCİ, Bircan DİKİCİ ve Ferdon DİKİCİ’nin  17.05.2016 tarih ve 2805 sayılı dilekçelerinde, Burdur Merkez Bağlar Mahallesi, ada 1349, parsel 1, 4 ve 5 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu ve mevcut onaylı imar planında gelişme konut alanında bulunan taşınmazda, toplam inşaat yoğunluğu aynı kalmak kaydı ile Emsal uygulamasına yönelik 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; söz konusu imar planı değişikliği uygun bulunmuş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; konunun İmar Komisyonundan geldiği şeklinin kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/130

Gündemin 11.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.07.2016 tarih ve  D.11-2614 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 08.06.2016 tarih ve 4 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararının 3.maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 2016/107 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.05.2016 tarih ve D.4-1872 sayılı yazısı ve ekindeki Özçelikoğlu İnş. Taah. Ltd. Şti.nin 17.05.2016 tarih ve 2806 sayılı dilekçesinde, Burdur Merkez Özgür Mahallesi, pafta 132, ada 631, parsel 840 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda, mevcut yapı yoğunlukları aynı kalmak kaydı ile Emsal uygulamasına yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur.        İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; anayola bakan konut adasında yaklaşık 207 m2 büyüme olduğundan, hazırlanan imar plan değişikliği uygun bulunmamış olup, oy birliği ile reddedilmiştir.  Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; konunun İmar Komisyonundan geldiği şeklinin kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/131

Gündemin 12.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.07.2016 tarih ve  D.11-2614 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 08.06.2016 tarih ve 4 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararının 4.maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 2016/108 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.05.2016 tarih ve D.4-1877 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; 03.10.2012 tarih ve 2012/123 sayılı Belediye Meclisi kararı ile onaylanan Revizyon İmar Planının plan notlarının 2.2.16.9 maddesinde yer alan “85 cm parapet duvarı yapılacak binalarda betonarme saçak yapılamaz.” hükmünün kaldırılması talep edilmektedir. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; imar planı plan notlarında yer alan “85 cm parapet duvarı yapılacak binalarda betonarme saçak yapılamaz.” hükmünün kaldırılması uygun bulunmuş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.  Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 03.10.2012 tarih ve 2012/123 sayılı Belediye Meclisi kararı ile onaylanan Revizyon İmar Planının plan notlarının 2.2.16.9 maddesinde yer alan “85 cm parapet duvarı yapılacak binalarda betonarme saçak yapılamaz.” hükmünün kaldırılması hususunun, daha ayrıntılı incelenmek üzere tekrar imar komisyonuna havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/132

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye meclisinin gündeme 13. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Salih LEVENT, Ali ERDOĞAN, Ali UZ, Volkan MENGİ ve Hüseyin OKAN’ın 03.08.2016 tarihli dilekçelerinde; 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan alçak ve hain darbe kalkışmasını kınamak ve demokrasi şehitlerimizin unutulmaması için, darbe kalıntısı olan 27 Mayıs Caddesinin “Şehit Polis Akif Altay” ismiyle değiştirilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in teklifi üzerine, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan alçak ve hain darbe kalkışmasını kınamak ve demokrasi şehitlerimizin unutulmaması için, darbe kalıntısı olan 27 Mayıs Caddesinin “Şehit Polis Akif Altay” ismiyle değiştirilmesi hususunun, gündemin 3. maddesinde Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak ve parklara, geçmişte görev yapmış Belediye Başkanlarımız, Şehitlerimiz ve Burdurumuza faydası dokunmuş hayırsever vatandaşlarımızın isimlerinin verilmesi konusunda çalışma yapmak üzere kurulan ve meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Bayram KEPENEK, Arif PAK, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN ve Yavuz Mehmet KAYA’nın bir yıl süre ile seçildiği komisyona havale edilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2016/133

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye meclisinin gündeme 14. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Salih LEVENT, Ali ERDOĞAN, Ali UZ, Volkan MENGİ ve Hüseyin OKAN’ın 03.08.2016 tarihli dilekçelerinde; 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan alçak ve hain darbe kalkışmasını kınamak ve demokrasi şehitlerimizin unutulmaması için, günlerdir demokrasi nöbetleri tutulan Cumhuriyet Meydanının isminin “15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı” olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.       Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in teklifi üzerine, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan alçak ve hain darbe kalkışmasını kınamak ve demokrasi şehitlerimizin unutulmaması için, günlerdir demokrasi nöbetleri tutulan Cumhuriyet Meydanının isminin “15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı” olarak düzenlenmesi hususunun, gündemin 3. maddesinde Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak ve parklara, geçmişte görev yapmış Belediye Başkanlarımız, Şehitlerimiz ve Burdurumuza faydası dokunmuş hayırsever vatandaşlarımızın isimlerinin verilmesi konusunda çalışma yapmak üzere kurulan ve meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Bayram KEPENEK, Arif PAK, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN ve Yavuz Mehmet KAYA’nın bir yıl süre ile seçildiği komisyona havale edilmesinin, meclis üyesi Yavuz Mehmet KAYA’nın çekimser oyuna karşılık, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ,  meclis üyeleri  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Volkan MENGİ, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2016/134

2016/Ağustos ayı Belediye meclisi toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2016/Eylül ayı toplantısının    07 Eylül 2016 Çarşamba günü saat 14.00′ de Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 03.08.2016

Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ                         Arif PAK                                    Ayfer HINCAL

       Belediye Başkanı                                        Kâtip                                                Kâtip

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.burdur-bld.gov.tr/agustos-ayi-meclis-karar-ozetleri/

Eski yazılar «